Delovni čas

 

 

Urnika odprtosti bosta objavljena na oglasnih deskah, na vratih knjižnice ter na spletni strani šole. Urnika se lahko še spremenita v dogovoru z vodstvom šole.

 

Informacije o gradivu knjižnice in njegovi dostopnosti lahko preverite tudi preko COBISS/OPAC-a na spletni strani: http://www.cobiss.si/.

Na matični šoli imajo učenci na voljo tudi dva računalnika s tiskalnikom in dostopom do interneta, ki ju lahko uporabljajo v skladu s sprejetimi pravili.