Nagovor ravnateljice

marina kmet

Naj bodo tvoje misli pozitivne, saj se bodo spremenile v besede.

Naj bodo tvoje besede pozitivne, saj se bodo spremenile v dejanja.

Naj bodo tvoja dejanja pozitivna, saj bodo odražala tvoje vrednote.

Naj bodo tvoje vrednote pozitivne, saj bodo postale tvoja usoda.” (Gandhi)

Letošnji začetek šolskega leta je za našo šolo še poseben izziv, saj bo pouk za učence Podružnične šole Dol potekal na treh različnih lokacijah (prva triada bo imela pouk v Glasbeni šoli in v večnamenskem prostoru v Podkraju, učenci druge in tretje triade pa na matični šoli). Na pričetek pouka smo se dobro pripravili, zagotovo pa bo potrebno tudi med samim šolskim letom veliko strpnosti, razumevanja in iskanja rešitev za morebitne probleme, ki bodo še nastali. Vsi se zavedamo, kakšna pomembna pridobitev bo nova šola na Dolu, zato verjamem, da bomo zmogli s pozitivnim videnjem situacije, premagati vse ovire in prepreke. Nova organizacija pa ne prinaša samo ovir in preprek ter izzivov, ampak prinaša tudi veliko pozitivnega. Dobili smo enkratno priložnost, da povežemo učence matične in podružnične šole. Imeli bodo več priložnosti za druženje in spoznavanje kot doslej in močno upam, da se bodo med samim šolskim letom stkala čvrsta prijateljstva, ki bodo trajala.

Vsem učencem želim uspešno šolsko leto, ki bo prineslo veliko novega znanja in napredovanje v skladu z njihovimi zmožnostmi.

Vsem zaposlenim želim mirno šolsko leto in da bi lahko večino časa namenili našemu poslanstvu.

Naša naloga   je, da s svojim zgledom učencem pokažemo, da je znanje vrednota, ki nam je nihče ne more vzeti. Prav tako pa jih moramo z zgledom spodbujati pri krepitvi vrednot kot so spoštovanje, delavnost, strpnost, empatija.

Vzgoja otrok se prične doma in vloga staršev je ključnega in neprecenljivega pomena.   Prav zaradi tega so starši pomemben deležnik pri vzgojno-izobraževalnem delu šole, zato računamo na njihovo podporo, predvsem pa na zaupanje v strokovno delo zaposlenih. Upam, da bomo s skupnim delom in predvsem z zgledom pri naših mladih razvijali vrednote, ki bodo prispevale k temu, da bodo zrasli v sposobne, poštene in odgovorne odrasle, ki bodo pri svojih dejanjih znali vzeti v obzir čustva drugih.

SREČNO!

Vaša ravnateljica,

mag. Marina Kmet