Svetovalna služba

Predstavljajo jo:

  • pedagoginja Romana Kurnik,
  • socialna delavka Andreja Peterlin,
  • defektologinja Jolanda Pešec,
  • socialna pedagoginja Manuela Dokmanac (odsotna) – nadomešča Suzana Kordež,
  • inkluzivni pedagog Jernej Jakob,
  • defektologinja Kaja kopušar in
  • defektologinja Mateja Šviga.

Njihovo delo zajema individualno in skupinsko obravnavo učencev, sodelovanje s starši, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi institucijami na področju šolanja, dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, odprave motenj, telesnega, osebnostnega in socialnega razvoja, poklicne orientacije ter reševanja socialno-ekonomskih stisk.

Vsi navedeni strokovni delavci so prisotni vse dni v tednu, razen defektologinja Mateja Šviga, ki je ob torkih ni.