Subvencioniranje

Subvencionirana prehrana

  • Vlog za subvencioniranje prehrane ni potrebno oddajati.
  • Šola pridobi podatke iz evidenc.
  • Do subvencionirane malice so upravičeni učenci družin, v katerih povprečni dohodek na člana družine ne presega 53 %.
  • Do subvencioniranega kosila so upravičeni učenci družin, v katerih povprečni dohodek na člana družine ne presega 36 % (% zapisan v Odločbi o odmeri otroškega dodatka).