Projekti

Vsako leto se na šoli izvedejo tudi številni projekti, med katerimi so nekateri že tradicionalni, drugi si utirajo pot k prepoznavnosti. Nekateri med njimi so:

 

RAZRED PROJEKT ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO
1. Beremo s Pikijem Jakobom razredničarke
2. Skrb za okolje razredničarke
3. Učenci berejo učencem razredničarke
3. Skrbimo za okolje razredničarke
4. S kolesom v promet, Beremo drugače razredničarke
5. Lepopis razredničarke
5., PŠL Policist Leon svetuje razredničarke v sodelovanju s PP Hrastnik
6. Visoka greda z zelišči Markelj
7. Rastem s knjigo Ristovič
8. Mrest- mreženje nevladnih organizacij v Zasavju Racki
7. – 9. Maistrovi borci naše občine Šantej v sodelovanju z društvom generala Rudolfa Maistra
8., 9. Sadeži družbe Peterlin
1. – 9. Aktivno sodelovanje z lokalnim časopisom Hrastov list Kadunc
1. – 9. Učna pomoč dijakov prostovoljcev Peterlin
1. – 9. Nacionalni otroški parlament Peterlin, Kurnik
1. – 9. Shema šolskega sadja, Zeleni ponedeljek A. Radešič
1. – 9. Planetu Zemlja prijazna šola M. Gornik, Kadunc
1. – 9. Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti: DAJ – DAM Ivanušič v sodelovanju s ŠR in STPŠ Trbovlje, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, SŠ Zagorje
OPB, krožek RK,lik. krožek Projekt UPI Jeršin, Marinko, Peterlin
1. – 9. Interni likovni natečaj – novoletni okrasek Marinko
1. – 5. Čisti zobki v soglasju s starši izvaja ZD Hrastnik
OPB Log Sprostitvene tehnike Jagarinec
7. –  9. iEARN, Hippo 2,3 Učiteljice TJA in Marinko
PPVIZ Hišni ljubljenčki Kačič v sodelovanju z Društvom za trajnostni razvoj
1. – 9. Dan druženja in gibanja vseh generacij Ivanušič, Toplak

 

Podružnična šola Log

Tudi letos bomo vzpodbujali učence in njihove učitelje za vključevanje v različne projekte in natečaje, ki bodo  razpisani v tem šolskem letu.