Učbeniški sklad

Učbeniški sklad vodi ga. Belinda Ladiha ob pomoči obeh knjižničark. Učenci šole si izposojajo učbenike za tekoče šolsko leto. Izposoja učbenikov je brezplačna. Učenci se na učbenike naročajo v maju za prihodnje šolsko leto. Ob koncu šolskega leta učenci učbenike vrnejo.

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13076

 

 


UČBENIKI 201819

DELOVNI ZVEZKI 201819

PRIPOMOČKI 201819

DELOVNI ZVEZKI IN GRADIVA ZA IZBIRNE PREDMETE 201819