Tekmovanja

TEKMOVANJA IN DNEVI DEJAVNOSTI

Tako kot vsa leta doslej, bo šola tudi letos spodbujala učence k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij. Že vrsto let se učenci predmetne stopnje udeležujejo tekmovanj iz znanja angleščine, nemščine, zgodovine, kemije, biologije, gospodinjstva, tehnike, matematike, slovenščine, fizike, vesele šole. Mlajši učenci se preizkušajo na tekmovanjih: računanje je igra, Cici vesela šola, Evropski matematični kenguru, bralna značka, branje in pisanje je igra, znam več.

Ne smemo pozabiti na številna športna tekmovanja v atletiki, plesu, rokometu, košarki, nogometu, namiznemu tenisu, karateju, veslanju, plavanju…

Dnevi dejavnosti: kulturni, naravoslovni, tehniški in športni so izvedeni v skladu z obveznim predmetnikom ter programom šolskih strokovnih aktivov.

 

Na Podružnični šoli Log pri urah dodatnega pouka pridobivajo učenci najrazličnejša znanja, ki jih s pridom uporabljajo na raznih tekmovanjih. Učenci se udeležujejo tekmovanj iz znanja matematike, vesele šole, Cici vesele šole… Aktivno sodelujejo tudi na športnih tekmovanjih, zlasti na področju atletike. Učenci PPVIZ pa se vsako leto udeležijo Specialne olimpijade ali iger MATP.