2015/16

Državno tekmovanje mladih čebelarjev

Državno tekmovanje mladih čebelarjev

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tekmovanje iz Vesele šole

Vesela šola – Hrastnik

Vesela šola – Dol

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje

Tekmovanja – MATEMATIKA – Dol

Vegovo priznanje – Hrastnik

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Šolsko, regijsko in državno tekmovanje iz ZGODOVINE

Zgodovina tekmovanje

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Šolsko in državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Sladkorna bolezen – Hrastnik


Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine

Zgodovina – Hrastnik


Tekmovanje iz logike

Logika – DOL                                                          Logika – Hrastnik