Še vedno šolanje na daljavo

Obvestilo!

Šolanje na daljavo se bo nadaljevalo tudi v tednu od 18. 1. do 22. 1. 2021. Izjema so osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kjer vzgojno-izobraževalno delo poteka v prostorih šole oziroma zavoda.

Polona Dolanc, ravnateljica