Monthly Archives: junij 2019

21Jun/19

Zadnji šolski dan, 24. 6. 2019

V ponedeljek, 24.6.2019, ko se izvaja zadnji šolski dan veljajo naslednja navodila:

1. Vsi oddelki imajo 4 ure pouka:
– dve uri po danem urniku
– proslavo ob dnevu državnosti
– oddelčna skupnost (razdelitev spričeval, pohval)

2. Po končanih štirih urah je kosilo za učence, ki ga niso odjavili.

3. Za vse vozače je bila objavljena časovnica odhodov prevozov v posamezne smeri. Prosim, da ste pozorni na odhode avtobusov. 

4. OPB je ta dan namenjen učencem, ki so jih prijavili starši in bodo do odhoda domov oz. organiziranih prevozov pod vodstvom učiteljic, ki so za dan zadolžene za OPB.

5. Do odhoda prevozov je organizirano tudi varstvo vozačev.

Vodstvo šole