POPOLDANSKE IN DOPOLDANSKE GOVORILNE URE bodo do nadaljnjega potekale na daljavo.

V času skupnih govorilnih ur so vam poleg razrednikov na voljo tudi ostali učitelji, ki poučujejo vašega otroka, delavke svetovalne službe in vodstvo šole, pri katerih lahko dobite informacije v zvezi z vašim otrokom. Govorilne ure bodo vselej ob 17. uri.

POMEMBNO:

Glede na situacijo, ko pouk poteka po MODELU B, se govorilne ure ne bodo izvajale v šoli, ampak  preko  različnih kanalov (telefon, e-pošta, video konference …).

Starši lahko pridejo na pogovor k učitelju in razredniku v dopoldanskih urah (po dogovoru), udeležijo pa se lahko tudi popoldanskih skupnih govorilnih ur.

MESECMATIČNA ŠOLA HRASTNIKPŠ DOL
OKTOBER11. 10. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
Odsotni učiteljici: Simona Weber Goljuf in Milena Pavelšek
12. 10. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
NOVEMBER8. 11. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
Odsoten učitelj: Nermin Bajramović
9. 11. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
DECEMBER13. 12. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00

14. 12. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00

JANUAR10. 1. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
Odsotni učitelji: Tadej Kralj, Maja Jakob, David Jakopič in Kaja Kopušar
11. 1. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
Odsotna učiteljica: Jana Šuligoj
MAREC14. 3. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17.30 do 18.30
Odsotni učitelji: Domen Učakar in Iris Polutnik
15. 3. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17.30 do 18.30
APRIL4. 4. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 30 do 18.30
Odsotna učitelja: Tajda Urh in Gregor Strniša

5. 4. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17.30 do 18.30
Odsotna učiteljica: Tajda Urh
MAJ30. 5. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17.30 do 18.30
31. 5. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17.30 do 18.30

RODITELJSKI SESTANKI

Razredniki bodo pripravili tri roditeljske sestanke, po potrebi pa tudi več.

SESTANEK MESEC
Uvodni sestanek za starše prvošolcev 29. 6.–30. 6. 2021
1. roditeljski sestanek 13. 9.–17. 9. 2021
2. roditeljski sestanek 1. r.: 29. 11.–4. 12. 2021

2. r.: 13. 12.–17. 12. 2021

4. r.:

5. r.(Hr.): 22. 11.–26. 11. 2021

5. r. (Dol), NIS, PPVI: 29. 11.–3. 12. 2021

6. r.: 3. 1.–7. 1. 2022

7. r.: 17. 1.–21. 1. 2022

31. 1.–4. 2. 2022

3. roditeljski sestanek 9. 5.–13. 5. 2022
4. roditeljski sestanek po potrebi
 VABLJENI TUDI DRUGAČE …

Starši boste med šolskim letom vabljeni na prireditve, dneve dejavnosti, delavnice in druga neformalna srečanja.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA:
  • Andreja Peterlin; socialna delavka: 041 693 826
  • Špela Vuga Štruc; pedagoginja: 051 649 990
VODSTVO ŠOLE:
  • Polona Dolanc; ravnateljica: 041 431 705,
  • Jadviga Stopar Kohne; pomočnica ravnateljice: 041 479 573
  • Janja Urlep; pomočnica ravnateljice: 041 635 648

Učitelji bodo dosegljivi na e-poštnih naslovih

Priimek in ime
e-pošta
BABIČ DARJA darja.babic@osnhr.si
BAJRAMOVIĆ NERMIN nermin.bajramovic@guest.arnes.si
BANTAN NATALIJA natalija.selinsek@osnhr.si
BOMBEK JANJA janja.bombek@guest.arnes.si
BOROVŠAK HELENA helena.borovsak@osnhr.si
BRINOVEC ANDREJA andreja.brinovec@guest.arnes.si
CIMEŠA DAJANA dajana.cimesa@osnhr.si
DERSTVENŠEK HELENA helena.derstvensek@osnhr.si
DEŽELAK ROK rok.dezelak@osnhr.si
DOKMANAC MANUELA manuela.dokmanac@osnhr.si
DORNIK LUCIJA lucija.dornik@osnhr.si
POGRAJC DEBEVEC MARJANA marjana.pograjc.debevec@guest.arnes.si
GARIĆ SVETLANA svetlana.garic@guest.arnes.si
GLAVAČ SENTA senta.glavac@guest.arnes.si
GNIDOVEC ROZMAN NINETTA ninetta.gnidovec-rozman@guest.arnes.si
GROM SABINA sabina.grom@osnhr.si
IZGORŠEK MATEJA mateja.izgorsek@osnhr.si
JAKOB JERNEJ jernej.jakob@osnhr.si
JAKOB MAJA maja.jakob@osnhr.si
JAKOPIČ DAVID david.jakopic@osnhr.si
JERŠIN URŠKA ZOJA urska.zoja.jersin@osnhr.si
KAČIČ ANJA anja.kacic@osnhr.si
KLEP MAJA maja.klep@osnhr.si
KLOPČIČ KSENIJA ksenijaklopcic@gmail.com
KOPUŠAR KAJA kaja.kopusar@osnhr.si
KOPUŠAR MILOŠ milos.kopusar@osnhr.si
KOVAČIČ ROSANA rosana.kovacic@osnhr.si
KRALJ JERNEJA jerneja.kralj@osnhr.si
KRALJ TADEJ tadej.kralj@osnhr.si
KRESNIK TANJA tanja.kresnik@osnhr.si
LAZAR NINA nina.lazar@osnhr.si
LAZNIK MAJA maja.laznik@osnhr.si
LENART ANJA BILJANA anja.lenart@osnhr.si
MAJCEN SLAVICA slavica.majcen@osnhr.si
MARGAN IVAN ivan.margan@guest.arnes.si
MARINKO MIRA mira.marinko@osnhr.si
MARKELJ DARJA darja.markelj@osnhr.si
PANTNER AJDA ajda.pantner@osnhr.si
PAVČNIK MARINA marina.kmet@osnhr.si
PAVELŠEK MILENA milena.pavelsek@osnhr.si
PAVLIN NINA nina.pavlin@osnhr.si
PEŠEC JOLANDA jolanda.pesec@osnhr.si
PETERLIN ANDREJA andreja.peterlin@osnhr.si
POLUTNIK IRIS irispolutnik.school@gmail.com ali iris.polutnik@osnhr.si
RADEŠIĆ OPRESNIK ARIJANA (porodniška) arijana.radesic.opresnik@osnhr.si
RAZPOTNIK ALENKA alenka.razpotnik@osnhr.si
ROJKO MOJCA mojca.rojko@osnhr.si
SENČAR IRENA (porodniška) irena.sencar@osnhr.si
SLAPNIČAR JANKO janko.slapnicar@guest.arnes.si
SLAPŠAK ANDREJA andreja.slapsak@guest.arnes.si
STOKLASA NEVENKA (knjižničarka) nevenka.stoklasa@osnhr.si
STRNIŠA GREGOR gregor.strnisa@osnhr.si
ŠANTEJ TINA tina.santej@osnhr.si
ŠEŠKO SAŠA sasa.sesko@osnhr.si
ŠKOBERNE MARTINA martina.skobrne@osnhr.si
ŠMIT KATJA (porodniška) smitka999@gmail.com
ŠPILAR MONIKA monika.spilar@gmail.com
ŠTORMAN ALEKSANDRA aleksandra.storman@osnhr.si
ŠULIGOJ JANA jana.suligoj@osnhr.si
TOPLAK MAJA maja.toplak@osnhr.si
TUŠEK VOJKA vojka.tusek@osnhr.si
UČAKAR DOMEN domen.ucakar@osnhr.si
URBANC CELESTINA celestina.urbanc@osnhr.si
VUGA ŠTRUC ŠPELA spela.vuga@osnhr.si
WEBER GOLJUF SIMONA simona.weber.goljuf@osnhr.si
ZAGORC SABINA sabina.zagorc@osnhr.si
ZAKOŠEK ANDREJA andreja.zakosek@osnhr.si
ZAKRAJŠEK MATEJA mateja.zakrajsek@osnhr.si