Seznam učbenikov in DZ za šolsko leto 2019/2020

Izbor učbenikov in učnih gradiv poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (UL 27/17) in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (UL 34/19).

V šolskem letu 2019/2020 bomo na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik uporabljali:

  1. UČBENIKI: UČBENIKI ZA 2019-2020
  2. DELOVNI ZVEZKI: DELOVNI ZVEZKI ZA 2019-2020  (posodobljeno 12. 6. 2019)

Oddelki NIS (OŠ s prilagojenim programom)

  1. UČBENIKI: Učbeniki NIS 2019-2020
  2. DELOVNI ZVEZKI: DZ NIS 2019-2020

Učbenike ob koncu šolskega leta učenci vrnejo, zato jih primerno ZAŠČITITE – vendar tako, da bo NALEPKA S ČRTNO KODO VIDNA.

Učenci 1. in 2. razreda dobijo v šoli tudi komplet delovnih zvezkov – DZ, ki jih prav tako vrnejo.

Učbenike in DZ (1. in 2. razred) vrnejo tudi v primeru prešolanja, odselitve med šolskim letom, ipd.

Za vse ostale učence (od 3. do 9. razreda) boste DZ kupili starši. Pri nakupu bodite pozorni na t.i. EAN kodo (13-mestna številka), ki je navedena tako pri učbenikih kot DZ (ne velja za gradiva za oddelke NIS, kjer koda tudi ni navedena).

NAROČILNICA za učbeniški sklad (natisnete sami, jo izpolnite ter oddate v šoli) – velja v primeru, če tega še niste storili.

  1. in 2. razred: Naročilnica US 1.,2.r.
  2. do 9. razred: Naročilnica 3 do 9 r. 2019-2020

 

Pripravila: Nevenka Stoklasa