Šolska svetovalna služba

Tudi delavki svetovalne službe misliva na vas v teh “čudnih časih”. Skrb za šolsko delo bova prepustili učiteljem, midve pa sva na razpolago, v kolikor vam bo zmanjkalo motivacije za šolsko delo oziroma boste potrebovali nasvet, kakšno vzpodbudno besedo ali razgovor.Kar brez zavor, veseli bova, če naju boste kontaktirali.
Najini kontakti:
socialna delavka AndrejaPeterlin: andreja.peterlin@osnhr.si
041 261 388
pedagoginja Romana Kurnik: romana.kurnik@guest.arnes.si    
03 56 34 776
UČENCI:
za popestritev dni, ki smo jih primorani preživeti v izolaciji, si lahko pomagate tudi z naslednjimi spletnimi naslovi:
https://safe.si/novice/da-ti-ne-bo-dolgcas-ko-si-doma-ostanidoma-nidolgcas
https://interaktivne-vaje.si/ 
STARŠI:
v kolikor vam bo ostalo še kaj prostega časa, vam posredujemo nekaj spletnih naslovov z zelo uporabno vsebino:
Safe.si :Varno na internetu med epidemijo koronavirusa
https://safe.si/novice/sporocilo-za-javnost-varno-na-internetu-med-epidemijo-koronavirusa?fbclid=IwAR3VMi00Jvd6O-pnZJEUfHn96uvDKWL8NwD_dlD-HtK0cJrNLmb6pm7cqDQ
Safe.si: Da ti ne bo dolgčas, ko si doma
https://safe.si/novice/da-ti-ne-bo-dolgcas-ko-si-doma-ostanidoma-nidolgcas
Video prispevki zakoncev Alberta in Leonide Mrgole
https://www.youtube.com/channel/UCQ0eoYbbchgxuEvwPSPOFAQ/featured
Pa še dve obvestili:
Starši učencev s posebnimi potrebami, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje in vlog ter ostalo dokumentacijo (Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja, Poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku, Zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, zdravniški in drugi izvidi) še niste oddali na pošto, lahko pošljete
tudi skenirano na elektronski naslov: usmerjanje@zrss.si.
Rok za oddajo prijav za vpis v srednje šole se bo zaradi izrednih razmer prestavil. Novega datuma s strani MIZŠ še ni. Takoj ko bo znan, vas bomo o tem obvestili. Na MIZŠ zagotavljajo, da bo po vrnitvi v šolo dovolj časa za oddajo prijav, prav tako se bo zamaknil datum za preizkus nadarjenosti in razgovor z učenci za sprejem v športno gimnazijo. Vse bo tako kot mora biti, le brez skrbi.