Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč. Staršem vseh učencev, za katere bo organiziran pouk, bodo razredniki posredovali informacije in tudi obrazce, ki jih potrebujemo za organizacijo dela. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela.

Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.  V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ. Zaradi tega so potrebne organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale. Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za učence pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, to je preko spletnega obrazca. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.

Na podlagi navodil MIZŠ in NIJZ bo pripravljen protokol poteka šolskega dneva. O protokolu bodo razredniki starše obvestili najkasneje do petka, 15. 5. 2020. Protokol bo objavljen tudi na spletni strani šole.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Ponovno odpiranje šole prinaša s sabo cel kup novih pravil in ukrepov, ki se jih bomo morali držati vsi deležniki vzgojno-izobraževalnega procesa.

Za vsa vprašanja in dileme smo vam na razpolago razredniki, šolska svetovalna služba in vodstvo. Ne dvomim, da nam bo skupaj uspelo!

Ravnateljica Marina Kmet s sodelavci