Monthly Archives: februar 2023

01Feb/23

Vabilo za sodelovanje na likovnem natečaju

Letos beležimo 160 let šolstva v Hrastniku. Šola je za vse pomemben del našega življenja in dogajanja v kraju samem. V vseh teh letih se je marsikaj spremenilo: izgled prvih šol, način poučevanja, število učiteljev, njihov način poučevanja, kaznovanja in motiviranja učencev. Spremenila se je šolska prehrana, učenčev odnos do hrane, učiteljev in do samega pouka. Marsikaj bi še lahko našteli, saj se v našem življenju vse nenehno spreminja.
Da bi se učenci v to temo malo bolj poglobljeno zazrli in s tem še dodatno proslavili obletnico šolstva v našem kraju, vabimo vse učence naše šole, da ustvarjate na izbrani temi:

1. ŠOLA V PRETEKLOSTI
ali
2. ŠOLA V PRIHODNOSTI

Torej rišite, slikajte, lepite, fotografirajte….
Likovna podlaga; risalni list, platno, kateri koli drug papir…
Material za ustvarjanje: tempera barve, vodene barve, akril, flomastri, barvice, voščenke, tuš, mešana tehnika …

Svoje izdelke oddajte razredničarki/razredniku ali učiteljici za LUM, Miri Marinko v Hrastniku ali Urški Zoji Jeršin na Dolu.

Rok za oddajo izdelka: 31. marec 2023

Najboljši izdelki bodo nagrajeni in razstavljeni ob obletnici šolstva.

Natisni vabilo na natečaj

Vodstvo osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik