Svet šole

Svet šole sprejema program razvoja zavoda, letni delovni načrt, pravila in druge splošne akte, potrjuje zaključni račun in določa finančni načrt. Odloča o pritožbah staršev v zvezi s statusom učencev. Odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja.

Člani sveta šola

Notranji člani

Zunanji člani

predsednica Sveta šole: Jadviga Stopar Kohne Maša Kovač
namestnica predsednice: Mira Marinko Mateja Planko
Andreja Brinovec Joži Mur Sticher
Jolanda Pešec Katjuša Laznik
Polona Vidmar Lidija Jakopič
 Simon Zajec