TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 2019/20

TEKMOVANJE RAZRED VODJA HRASTNIK VODJA DOL VODJA PPVI,  NIS
CICI VESELA ŠOLA 1.–4. Darja Babič Andreja Zakošek Špela

Razpotnik

RAČUNANJE JE IGRA 1.,2.,4.,5.

4.- 8. NIS

Jerneja Kralj Maja Laznik Polona Dolanc
ZNAM VEČ 3. Nina Lazar Nataša Kreže
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU

(Vegovo priznanje) šolsko

1. – 5. Vojka Tušek Andreja Zakošek
6. – 9. Janja Bombek Aleksandra Štorman
TEKMOVANJE IZ LOGIKE 2. – 5. Rosana Kovačič Janja Urlep
TEKMOVANJE IZ LOGIKE 6. – 9. Brigita Repek Juvan Aleksandra Štorman
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (MEHURČKI) 3. Nina Lazar Nataša Kreže
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 4. – 9. Tanja Kresnik Maja Klep
TEKMOVANJE  IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA 8. Milena Pavelšek Jana Šuligoj
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA 9. Celestina Urbanc Jana Šuligoj
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 8., 9. Mira Marinko Tina Šantej
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 8., 9. Jernej Jakob Jernej Jakob
TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA 9. Gregor Strniša
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE (Preglovo priznanje) 8., 9. Domen Učakar Domen Učakar
TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 7. – 9. Mili Gornik Belinda Ladiha
TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE (Proteusovo priznanje) 8., 9. Domen Učakar Domen Učakar
MLADI ČEBELARJI 4 .– 9. Arijana Radešić Opresnik
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE (Stefanovo priznanje)- šolsko 8. – 9. Janko Slapničar Helena_Derstvenšek
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE (Stefanovo priznanje)- regijsko 8. – 9. Helena Derstvenšek
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE (Dominkovo priznanje) 9. Helena Derstvenšek
GENICUS LOGICUS 9. Helena Derstvenšek
ZLATI SONČEK 1. – 3. razredničarke
KRPAN 4. – 6. razredničarke, Miloš Kopušar
TEKMOVANJE MLADIH TEHNIKOV 4. – 9. Helena Derstvenšek
KAJ VEŠ O PROMETU 6. – 9. Maja Toplak Helena_Derstvenšek
ROBOTIKA 4. – 9. Janko Slapničar
TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNALNIŠTVA PROGRAMIRANJE ZA OŠ (SCRATCH) 4. – 7. Marjana Pograjc Debevec
VESELA ŠOLA

VESELA ŠOLA NIS

4.  – 9.

5.  – 9.

Janja Bombek / Polona Dolanc
ATLETIKA 6. – 9. Maja Jakob, Miloš Kopušar
ATLETIKA – troboj 4. – 5. Janja Urlep, Maja Toplak
KOŠARKA 6. – 9. Mateja Izgoršek
NOGOMET 6. – 9. Mateja Izgoršek
ROKOMET 6. – 9. Miloš Kopušar
NAMIZNI TENIS 4. – 9. Miloš Kopušar
STRELJANJE 4. – 9. Miloš Kopušar
PRVA POMOČ 4. – 9. Belinda Ladiha

OPOMBA: Na tekmovanja se učenci prijavijo prostovoljno in na podlagi podpisanega soglasja staršev oz. skrbnikov. Prijave na tekmovanja in sama tekmovanja se izvedejo na podlagi pravil, ki jih določijo organizatorji posameznih tekmovanj.