TEKMOVANJE RAZRED VODJA HRASTNIK VODJA DOL VODJA PPVIZ, NIS
CICI VESELA ŠOLA 1. – 4. Darja Babič Andreja Zakošek
RAČUNANJE JE IGRA 1. – 5. Ksenija Klopčič Maja Laznik Sabina Grom
ZNAM VEČ 1. – 3. Marijana Stjepić Natalija Bantan
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU
(Vegovo priznanje)
1. – 5. Ivan Margan Andreja Zakošek
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU 6. – 9. Ajda Zubak Aleksandra Štorman
TEKMOVANJE IZ LOGIKE 2. – 5. Senta Glavač Nina Lazar
TEKMOVANJE IZ LOGIKE 6. – 9. Nermin Bajramović Aleksandra Štorman
RAZVEDRILNA MATEMATIKA 6. – 9. Nermin Bajramović /
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 1. – 9. Tadej Kralj Maja Klep
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA 8. Milena Pavelšek Jana Šuligoj
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA 9. Celestina Urbanc Jana Šuligoj
TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE HIPPO 3 8., 9. Celestina Urbanc
Milena Pavelšek
Celestina Urbanc
Milena Pavelšek
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 8., 9. Mira Marinko Tina Šantej
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 8., 9. Špela Vuga Štruc Lucija Dornik
TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA 8., 9. Gregor Strniša Gregor Strniša
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE
(Preglovo priznanje)
8., 9. Sabina Milevšek Domen Učakar
TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 7. – 9. Arijana Radešič Opresnik Andreja Zakošek
TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE
(Proteusovo priznanje)
8., 9. Domen Učaka Domen Učakar
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE
(Stefanovo priznanje)
8., 9. Janko Slapničar Helena Derstvenšek
VESELA ŠOLA 4. – 9. Irena Senčar Maja Klep Sabina Grom
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE
(Dominkovo priznanje)
9. Helena Derstvenšek
ZLATI SONČEK 1. – 3. razredničarke
KRPAN 4. – 6. razredničarke, učitelji ŠPO
TEKMOVANJE MLADIH TEHNIKOV 4. – 9. Helena Derstvenšek
KAJ VEŠ O PROMETU 6. – 9. Helena Derstvenšek
ROBOTIKA 4. – 9. Janko Slapničar
ATLETIKA 6. – 9. Maja Jakob
KOŠARKA 6. – 9. Mateja Izgoršek
NOGOMET 6. – 9. David Jakopič
NAMIZNI TENIS 6. – 9. David Jakopič
ROKOMET 6. – 9. David Jakopič
STRELCI 6. – 9. Mateja Izgoršek
MAŽORETE 4. – 5. Iris Polutnik
PROGRAMIRANJE V SCRATCHU 4. – 9. Marjana Pograjc Debevc
ACM tekmovanje Bober 7. – 9. Marjana Pograjc Debevc
ČISTI ZOBJE 1. – 5. Andreja Peterlin

OPOMBA: Na tekmovanja se učenci prijavijo prostovoljno in na podlagi podpisanega soglasja staršev oz. skrbnikov. Prijave na tekmovanja in sama tekmovanja se izvedejo na podlagi pravil, ki jih določijo organizatorji posameznih tekmovanj.