TEKMOVANJE RAZRED VODJA HRASTNIK VODJA DOL VODJA PPVIZ, NIS
CICI VESELA ŠOLA 1. – 4. Darja Babič Andreja Zakošek
RAČUNANJE JE IGRA 1. – 5. Ksenija Klopčič Maja Laznik Anja Kačič
ZNAM VEČ

 

1. – 3. Marijana Stjepić Marina Pavčnik
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU

(Vegovo priznanje)

1. – 5. Ivan Margan Andreja Zakošek
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU 6. – 9. Janja Bombek Aleksandra Štorman
TEKMOVANJE IZ LOGIKE 2. – 5. Senta Glavač Janja Urlep
TEKMOVANJE IZ LOGIKE 6. – 9. Nermin Bajramović Aleksandra Štorman
RAZVEDRILNA MATEMATIKA 6. – 9. Nermin Bajramović
TEKMOVANJE MEHURČKI 3.- 7. Tadej Kralj Maja Klep
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 8. – 9. Tadej Kralj Maja Klep
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA 8. Celestina Urbanc Jana Šuligoj
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA 9. Milena Pavelšek Jana Šuligoj
TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE HIPPO 3 8. Celestina Urbanc Celestina Urbanc
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 8., 9.

 

Mira Marinko

 

Tina Šantej

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 8.,9. Jernej Jakob Lucija Dornik
TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA 8., 9. Gregor Strniša Gregor Strniša
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE

(Preglovo priznanje)

8., 9. Domen Učakar Domen Učakar
TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 7. – 9. Arijana Radešič Opresnik Andreja Zakošek
TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE

(Proteusovo priznanje)

8., 9. Domen Učaka Domen Učakar
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE

(Stefanovo priznanje)

8. – 9.

 

Janko Slapničar Helena Derstvenšek
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE

(Dominkovo priznanje)

9. Helena Derstvenšek
ZLATI SONČEK 1. – 3. razredničarke
KRPAN 4. – 6. razredničarke, učitelji ŠPO
TEKMOVANJE MLADIH TEHNIKOV 4. – 9. Helena Derstvenšek
KAJ VEŠ O PROMETU 6. -9. Helena Derstvenšek
ROBOTIKA 4.-9. Janko Slapničar
VESELA ŠOLA 4. – 9. Tanja Kresnik Kačič
ATLETIKA 6. – 9. Mateja Izgoršek, David Jakopič
KOŠARKA 6. – 9. Mateja Izgoršek
NOGOMET 6. – 9. David Jakopič
ROKOMET 6. – 9. David Jakopič
PROGRAMIRANJE V SCRATCHU 4. – 9. Marjana Pograjc Debevc
ACM tekmovanje Bober 7. – 9. Marjana Pograjc Debevc

OPOMBA: Na tekmovanja se učenci prijavijo prostovoljno in na podlagi podpisanega soglasja staršev oz. skrbnikov. Prijave na tekmovanja in sama tekmovanja se izvedejo na podlagi pravil, ki jih določijo organizatorji posameznih tekmovanj.