TEKMOVANJE RAZRED VODJA HRASTNIK VODJADOL VODJA PPVIZ, NIS
CICI VESELA ŠOLA 1. – 4. Darja Babič Andreja Zakošek Nina Pavlin
RAČUNANJE JE IGRA 1. – 5. Ksenija Klopčič Maja Laznik Anja Kačič
ZNAM VEČ Z LILI IN BINETOM

RAČUNAM Z LILI IN BINETOM

3. Vojka Tušek Ajda Pantner
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU

(Vegovo priznanje)

1. – 5. Vojka Tušek Andreja Zakošek
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU 6. – 9. Janja Bombek Aleksandra Štorman
TEKMOVANJE IZ LOGIKE 2. – 5. Rosana Kovačič Janja Urlep
TEKMOVANJE IZ LOGIKE 6. – 9. Nermin Bajramović Aleksandra Štorman
RAZVEDRILNA MATEMATIKA 3. – 5. Nina Lazar
RAZVEDRILNA MATEMATIKA 6. – 9. Nermin Bajramović
TEKMOVANJE MEHURČKI 3. Rosana Kovačič Marina Pavčnik
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 4. – 9. Tanja Kresnik Maja Klep
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA 8. Milena Pavelšek Jana Šuligoj
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA 9. Celestina Urbanc Jana Šuligoj
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE

8., 9.

 

8., 9.

Mira Marinko

 

Špela Vuga Štruc

Tina Šantej

 

Lucija Dornik

TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA 8., 9. Gregor Strniša Gregor Strniša
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE

(Preglovo priznanje)

8., 9. Domen Učakar Domen Učakar
TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 7. – 9. Nejc Mesesnel Andreja Zakošek
TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE

(Proteusovo priznanje)

8., 9. Nejc Mesesnel Domen Učakar
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE

(Stefanovo priznanje)

8. – 9.

 

Janko Slapničar Helena Derstvenšek
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE

(Dominkovo priznanje)

9. Helena Derstvenšek
ZLATI SONČEK 1. – 3. razredničarke
KRPAN 4. – 6. Razredničarke, učitelji ŠPO
TEKMOVANJE MLADIH TEHNIKOV 4. – 9. Helena Derstvenšek
KAJ VEŠ O PROMETU 6. -9. Helena Derstvenšek
ROBOTIKA 4.-9. Janko Slapničar
VESELA ŠOLA 4. – 9. Janja Bombek Kačič
ATLETIKA 6. – 9. Maja Jakob
ATLETIKA – troboj 5. Maja Jakob
KOŠARKA 6. – 9. Mateja Izgoršek
NOGOMET 6. – 9. Mateja Izgoršek
ROKOMET 6. – 9. David Jakopič
PROGRAMIRANJE V SCRATCHU 4. – 9. Marjana Pograjc Debevc
ACM tekmovanje Bober 4. – 9. Marjana Pograjc Debevc

 

OPOMBA: Na tekmovanja se učenci prijavijo prostovoljno in na podlagi podpisanega soglasja staršev oz. skrbnikov. Prijave na tekmovanja in sama tekmovanja se izvedejo na podlagi pravil, ki jih določijo organizatorji posameznih tekmovanj.