Subvencionirana prehrana:

  • Vlog za subvencioniranje prehrane ni potrebno oddajati, subvencija je vezana na otroški dodatek
  • Šola pridobi podatke iz centralne evidence.

Subvencija malice:

  • Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku, ne presega 563,60 evrov.
  • Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino.

Subvencija kosila:

  • Polna subvencija kosila oziroma brezplačno kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 evrov.
  • Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino.