Subvencioniranje

Subvencionirana prehrana

  • Vlog za subvencioniranje prehrane ni potrebno oddajati, subvencija je vezana na otroški dodatek
  • Šola pridobi podatke iz  centralne evidence

Subvencija malice:

  • pripada tistim učencem, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS

Subvencija kosila:

  • če povprečni mesečni  dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 18 % – pripada subvencija v višini cene kosila (BP), nad 18 %  – 30 % imajo subvencionirano 70 % cene kosila, nad 30 – 36 % pa je subvencionirano  40 % cene kosila.