GOVORILNE URE

V času skupnih govorilnih ur so vam poleg razrednikov na voljo tudi ostali učitelji, ki poučujejo vašega otroka, delavke svetovalne službe in vodstvo šole, pri katerih lahko dobite informacije v zvezi z vašim otrokom. Govorilne ure bodo vselej ob 17. uri.

MESEC DATUM MESEC
OKTOBER 10. 10. 2022

11. 10. 2022

Odsotne učiteljice: Milena Pavelšek, Mateja Zakrajšek, Anja Lenart

MAREC 6. 3. 2023

7. 3. 2023

Odsotni učitelji:
Marjana Pograjc
Tina Šantej
Nermin Bajramović
Jernej Jakob
Polona Dolanc
Katja Šmit
Helena Derstvenšek

NOVEMBER 14. 11. 2022

15. 11. 2022

Odsotna učiteljica: Kaja Kopušar

APRIL 3. 4. 2023 (Hrastnik)
4. 4. 2023 (Dol)Odsotni učitelji:Jernej Jakob, Jana Šuligoj, Marjana Pograjc, Irena Senčar je odsotna na Dolu, dosegljiva po e-pošti.
DECEMBER 12. 12. 2022

13. 12. 2022

MAJ 29. 5. 2023 (Hrastnik)
30. 5. 2023 (Dol)
JANUAR 16. 1. 2023

17. 1. 2023

Odsotna učiteljica: Marjana Pograjc

RODITELJSKI SESTANKI

SESTANEK MESEC   SESTANEK MESEC
Uvodni sestanek za starše prvošolcev 26.6  – 29. 6. 2023   3. roditeljski sestanek  

8.5. – 12. 5. 2023

5.r : 10. 4.- 14. 4. 2023

1. roditeljski sestanek 12. 9.–18. 9. 2022  
2. roditeljski sestanek 1. r: 21.11. – 25. 11.2022

3.r: 23. 1- 27. 1. 2023

2. r : 12. – 16.12.2022

4.r: 27. 3- 31. 3. 2023

5.r(Hr.):  14.11.- 18.11.2022

 NIS 8.,9.: 26. 9. – 30. 9. 2022

NIS 5r. -7. : 30.11.2022

NIS 1- 9, PPVI: 21.12.2022

6.r: 12.12.-16.12.2022

7.r: 26. 9. -7.10.2022

8.r: 23.1 – 27. 1. 2023

9.r: 5. 12. 2022

  4. roditeljski sestanek po potrebi

Razredniki bodo pripravili tri roditeljske sestanke, po potrebi pa tudi več.

 VABLJENI TUDI DRUGAČE …

Starši boste med šolskim letom vabljeni na prireditve, dneve dejavnosti, delavnice in druga neformalna srečanja.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

  • Andreja Peterlin; socialna delavka: 041 693 826
  • Špela Vuga Štruc; pedagoginja: 051 649 990

VODSTVO ŠOLE

  • Polona Dolanc; ravnateljica: 041 431 705,
  • Jadviga Stopar Kohne; pomočnica ravnateljice: 041 479 573
  • Janja Urlep; pomočnica ravnateljice: 041 635 648

e-poštni naslovi posameznih učiteljev

Priimek in ime
e-pošta
BABIČ DARJA darja.babic@osnhr.si
BAJRAMOVIĆ NERMIN nermin.bajramovic@guest.arnes.si
BANTAN NATALIJA natalija.selinsek@osnhr.si
BOMBEK JANJA janja.bombek@guest.arnes.si
BOROVŠAK HELENA helena.borovsak@osnhr.si
BRINOVEC ANDREJA andreja.brinovec@guest.arnes.si
CIMEŠA DAJANA dajana.cimesa@osnhr.si
DERSTVENŠEK HELENA helena.derstvensek@osnhr.si
DEŽELAK ROK rok.dezelak@osnhr.si
DOKMANAC MANUELA manuela.dokmanac@osnhr.si
DORNIK LUCIJA lucija.dornik@osnhr.si
POGRAJC DEBEVEC MARJANA marjana.pograjc.debevec@guest.arnes.si
GARIĆ SVETLANA svetlana.garic@guest.arnes.si
GLAVAČ SENTA senta.glavac@guest.arnes.si
GNIDOVEC ROZMAN NINETTA ninetta.gnidovec-rozman@guest.arnes.si
GROM SABINA sabina.grom@osnhr.si
IZGORŠEK MATEJA mateja.izgorsek@osnhr.si
JAKOB JERNEJ jernej.jakob@osnhr.si
JAKOB MAJA maja.jakob@osnhr.si
JAKOPIČ DAVID david.jakopic@osnhr.si
JERŠIN URŠKA ZOJA urska.zoja.jersin@osnhr.si
KAČIČ ANJA anja.kacic@osnhr.si
KLEP MAJA maja.klep@osnhr.si
KLOPČIČ KSENIJA ksenijaklopcic@gmail.com
KOPUŠAR KAJA kaja.kopusar@osnhr.si
KOPUŠAR MILOŠ milos.kopusar@osnhr.si
KOVAČIČ ROSANA rosana.kovacic@osnhr.si
KRALJ JERNEJA jerneja.kralj@osnhr.si
KRALJ TADEJ tadej.kralj@osnhr.si
KRESNIK TANJA tanja.kresnik@osnhr.si
LAZAR NINA nina.lazar@osnhr.si
LAZNIK MAJA maja.laznik@osnhr.si
LENART ANJA BILJANA anja.lenart@osnhr.si
MAJCEN SLAVICA slavica.majcen@osnhr.si
MARGAN IVAN ivan.margan@guest.arnes.si
MARINKO MIRA mira.marinko@osnhr.si
MARKELJ DARJA darja.markelj@osnhr.si
PANTNER AJDA ajda.pantner@osnhr.si
PAVČNIK MARINA marina.kmet@osnhr.si
PAVELŠEK MILENA milena.pavelsek@osnhr.si
PAVLIN NINA nina.pavlin@osnhr.si
PEŠEC JOLANDA jolanda.pesec@osnhr.si
PETERLIN ANDREJA andreja.peterlin@osnhr.si
POLUTNIK IRIS irispolutnik.school@gmail.com ali iris.polutnik@osnhr.si
RADEŠIĆ OPRESNIK ARIJANA arijana.radesic.opresnik@osnhr.si
RAZPOTNIK ALENKA alenka.razpotnik@osnhr.si
ROJKO MOJCA mojca.rojko@osnhr.si
SENČAR IRENA irena.sencar@osnhr.si
SLAPNIČAR JANKO janko.slapnicar@guest.arnes.si
SLAPŠAK ANDREJA andreja.slapsak@guest.arnes.si
STOKLASA NEVENKA (knjižničarka) nevenka.stoklasa@osnhr.si
STRNIŠA GREGOR gregor.strnisa@osnhr.si
ŠANTEJ TINA tina.santej@osnhr.si
ŠEŠKO SAŠA sasa.sesko@osnhr.si
ŠKOBERNE MARTINA martina.skobrne@osnhr.si
ŠMIT KATJA smitka999@gmail.com
ŠPILAR MONIKA monika.spilar@gmail.com
ŠTORMAN ALEKSANDRA aleksandra.storman@osnhr.si
ŠULIGOJ JANA jana.suligoj@osnhr.si
TOPLAK MAJA maja.toplak@osnhr.si
TUŠEK VOJKA vojka.tusek@osnhr.si
UČAKAR DOMEN domen.ucakar@osnhr.si
URBANC CELESTINA celestina.urbanc@osnhr.si
VUGA ŠTRUC ŠPELA spela.vuga@osnhr.si
WEBER GOLJUF SIMONA simona.weber.goljuf@osnhr.si
ZAGORC SABINA sabina.zagorc@osnhr.si
ZAKOŠEK ANDREJA andreja.zakosek@osnhr.si
ZAKRAJŠEK MATEJA mateja.zakrajsek@osnhr.si