GOVORILNE URE

V času skupnih govorilnih ur so vam poleg razrednikov na voljo tudi ostali učitelji, ki poučujejo vašega otroka, delavke svetovalne službe in vodstvo šole, pri katerih lahko dobite informacije v zvezi z vašim otrokom. Govorilne ure bodo vselej ob 17. uri.

MESEC DATUM MESEC DATUM
OKTOBER 9. 10. 2023 (Hrastnik)

10. 10. 2023 (Dol)

MAREC 4. 3. 2024 (Hrastnik)
Odsotni učitelji:
– Mlakar Andrea
– Rojko Mojca

5. 3. 2024 (Dol)

NOVEMBER 13. 11. 2023 (Hrastnik)
Odsotni učitelji:
– Irena Senčar (dosegljiva preko e-pošte)
– Milena Pavelšek

14. 11. 2023 (Dol)

APRIL 8. 4. 2024 (Hrastnik)
Odsotni učitelji:
– Kačič Anja

9. 4. 2024 (Dol)

DECEMBER 11. 12. 2023 (Hrastnik)
Odsotni učitelji:
– Anžur Veronika
– Gnidovec Rozman Ninetta
– Izgoršek Mateja
– Jakopič David
– Jakopič Nives
– Kralj Tadej
– Kuder Anja
– Milevšek Sabina
– Radešič Opresnik Arijana
– Zubak Ajda

12. 12. 2023 (Dol)

MAJ 27. 5. 2024 (Hrastnik)

28. 5. 2024 (Dol)

JANUAR 15. 1. 2024 (Hrastnik)
Odsotni učitelji:
– Urbanc Celestina
– Pavčnik Tamara
– Izgoršek Mateja
– Kralj Tadej

16. 1. 2024 (Dol)

RODITELJSKI SESTANKI

SESTANEK MESEC   SESTANEK MESEC
Uvodni sestanek za starše prvošolcev 26.6. – 2.7.2024   3. roditeljski sestanek 6.5. – 10.5.2024
5.r: 16.4.2024
7.r : 22.4. – 26.4.2024
1.-9. NIS, PPVI: 22.4 – 26.4.2024
1. roditeljski sestanek 11.9. – 15.9.2023  
2. roditeljski sestanek 1. r: 20.11. – 24.11.2023

3.r: 22.1. – 26.1.2024

2. r : 8.1. – 12.1.2024

4.r: 12.2. – 16.2.2024

5.r: 5.2. – 9.2.2024

NIS 1.-9.,PPVI: 22.1. – 26.1.2024

6.r: 27.11. – 1.12.2023

7.r: 29.1. – 2.2.2024

8.r: 22.1. – 26.1.2024

9.r: 4.12.2023

  4. roditeljski sestanek po potrebi

Razredniki bodo pripravili tri roditeljske sestanke, po potrebi pa tudi več.

 VABLJENI TUDI DRUGAČE …

Starši boste med šolskim letom vabljeni na prireditve, dneve dejavnosti, delavnice in druga neformalna srečanja.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

  • Andreja Peterlin; socialna delavka: 041 693 826, andreja.peterlin@osnhr.si
  • Špela Vuga Štruc; pedagoginja: 051 649 990, spela.vuga@osnhr.si

VODSTVO ŠOLE

  • Polona Dolanc; ravnateljica: 041 431 705, polona.dolanc@osnhr.si
  • Jadviga Stopar Kohne; pomočnica ravnateljice: 041 479 573, jadviga.stopar@osnhr.si
  • Janja Urlep; pomočnica ravnateljice: 041 635 648, janja.urlep@osnhr.si

e-poštni naslovi posameznih učiteljev

Priimek in ime
e-pošta
ANŽUR VERONIKA veronika.anzur@osnhr.si
BABIČ DARJA darja.babic@osnhr.si
BAJRAMOVIĆ NERMIN nermin.bajramovic@guest.arnes.si
BANTAN NATALIJA natalija.selinsek@osnhr.si
BOMBEK JANJA janja.bombek@guest.arnes.si
BOROVŠAK HELENA helena.borovsak@osnhr.si
BRINOVEC ANDREJA andreja.brinovec@guest.arnes.si
ČIŽMEK TATJANA tatjana.cizmek@guest.arnes.si
DERSTVENŠEK HELENA helena.derstvensek@osnhr.si
DEŽELAK ROK rok.dezelak@osnhr.si
DOKMANAC MANUELA manuela.dokmanac@osnhr.si
DORNIK LUCIJA lucija.dornik@osnhr.si
POGRAJC DEBEVEC MARJANA marjana.pograjc.debevec@guest.arnes.si
RAMŠAK DAŠA (knjižničarka) dasa.ramsak@osnhr.si
GLAVAČ SENTA senta.glavac@guest.arnes.si
GNIDOVEC ROZMAN NINETTA ninetta.gnidovec-rozman@guest.arnes.si
GROM SABINA sabina.grom@osnhr.si
IZGORŠEK MATEJA mateja.izgorsek@osnhr.si
JAKOB JERNEJ jernej.jakob@osnhr.si
JAKOB MAJA maja.jakob@osnhr.si
JAKOPIČ DAVID david.jakopic@osnhr.si
JERŠIN URŠKA ZOJA urska.zoja.jersin@osnhr.si
KAČIČ ANJA anja.kacic@osnhr.si
KLEP MAJA maja.klep@osnhr.si
KLOPČIČ KSENIJA ksenijaklopcic@gmail.com
KOPUŠAR KAJA kaja.kopusar@osnhr.si
KOVAČIČ ROSANA rosana.kovacic@osnhr.si
KRALJ JERNEJA jerneja.kralj@osnhr.si
KRALJ TADEJ tadej.kralj@osnhr.si
KUDER ANJA anja.kuder@osnhr.si
LAZAR NINA nina.lazar@osnhr.si
LAZNIK MAJA maja.laznik@osnhr.si
MAJCEN SLAVICA slavica.majcen@osnhr.si
MARGAN IVAN ivan.margan@guest.arnes.si
MARGAN ŠPELA spela.margan@osnhr.si
MARINKO MIRA mira.marinko@osnhr.si
MAROVT MAJA MARIJA maja-marija.marovt@osnhr.si
MILEVŠEK SABINA sabina.milevsek@osnhr.si
MLAKAR ANDREA andrea.mlakar@osnhr.si
NOVŠAK JANJA janja.novsak@guest.arnes.si
OBERČKAL SARA sara.oberckal@osnhr.si
PAVELŠEK MILENA milena.pavelsek@osnhr.si
PAVLIN NINA nina.pavlin@osnhr.si
PEŠEC JOLANDA jolanda.pesec@osnhr.si
PETERLIN ANDREJA andreja.peterlin@osnhr.si
POLUTNIK IRIS irispolutnik.school@gmail.com ali iris.polutnik@osnhr.si
RADEŠIĆ OPRESNIK ARIJANA arijana.radesic.opresnik@osnhr.si
ROJKO MOJCA mojca.rojko@osnhr.si
ROŽEJ MONIKA monika.rozej@guest.arnes.si
SENČAR IRENA irena.sencar@osnhr.si
SLAPNIČAR JANKO janko.slapnicar@guest.arnes.si
SLAPŠAK ANDREJA andreja.slapsak@guest.arnes.si
STJEPIĆ MARIJANA stjepic.marjana@gmail.com
STRNIŠA GREGOR gregor.strnisa@osnhr.si
ŠANTEJ TINA tina.santej@osnhr.si
ŠEŠKO SAŠA sasa.sesko@osnhr.si
ŠMIT KATJA katja.smit@osnhr.si
ŠPEGLIČ VESNA vesna.speglic@osnhr.si
ŠPILAR MONIKA monika.spilar@gmail.com
ŠTORMAN ALEKSANDRA aleksandra.storman@osnhr.si
ŠULIGOJ JANA jana.suligoj@osnhr.si
TERŠEK ALENKA alenka.tersek@gmail.com
TOPLAK MAJA maja.toplak@osnhr.si
TROBIŠ ANITA anita.trobis@osnhr.si
TUŠEK VOJKA vojka.tusek@osnhr.si
UČAKAR DOMEN domen.ucakar@osnhr.si
URBANC CELESTINA celestina.urbanc@osnhr.si
VUGA ŠTRUC ŠPELA spela.vuga@osnhr.si
WEBER GOLJUF SIMONA simona.weber.goljuf@osnhr.si
ZAGORC SABINA sabina.zagorc@osnhr.si
ZAKOŠEK ANDREJA andreja.zakosek@osnhr.si
ZAKRAJŠEK MATEJA mateja.zakrajsek@osnhr.si
ZUBAK AJDA ajda.zubak@osnhr.si