VODSTVO ŠOLE

POLONA DOLANC ravnateljica
JANJA URLEP pomočnica ravnateljice
JADVIGA STOPAR KOHNE pomočnica ravnateljice

UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI

SABINA ŽIBERT poslovna sekretarka
MAJA KASTELIC tajnica
MATEJA DRGAN računovodkinja
REGINA ODŽIČ TRŽAN knjigovodkinja

STROKOVNI DELAVCI

ANŽUR VERONIKA učiteljica v OPB
BABIČ DARJA učiteljica razrednega pouka
BAJRAMOVIĆ NERMIN učitelj predmetnega pouka (MAT, izbirni predmet MD)
BANTAN NATALIJA učiteljica razrednega pouka
(nadomešča KOVAČ KARMEN)
BRINOVEC ANDREJA druga učiteljica v 1. razredu
ČIŽMEK TATJANA učiteljica razrednega pouka
DERSTVENŠEK HELENA učiteljica predmetnega pouka (FIZ, TIT, izbirni predmet)
DEŽELAK ROK učitelj predmetnega pouka (MAT, TIT)
DOKMANAC MANUELA učiteljica za DSP
DORNIK LUCIJA učiteljica v OPB
knjižničarka
GLAVAČ SENTA učiteljica razrednega pouka
GNIDOVEC ROZMAN NINETTA učiteljica predmetnega pouka (SLJ)
GROM SABINA učiteljica razrednega pouka v NIS
(nadomešča VENKO NASTJA)
IZGORŠEK  MATEJA učiteljica predmetnega pouka (ŠPO)
JAKOB JERNEJ učitelj predmetnega pouka (GEO)
učitelj za DSP
JAKOB MAJA učiteljica predmetnega pouka (ŠPO)
učiteljica v OPB
JAKOPIČ DAVID učiteljica predmetnega pouka (ŠPO)
JAKOPIČ NIVES učiteljica v OPB
JERŠIN URŠKA ZOJA učiteljica predmetnega pouka (LUM)
učiteljica v OPB
JUSTINEK PELC NEŽA učiteljica predmetnega pouka (GUM)
(nadomešča ROŽEJ MONIKA)
KAČIČ ANJA učiteljica razrednega pouka v NIS
KLEP MAJA učiteljica predmetnega pouka (SLJ)
KLOPČIČ KSENIJA učiteljica razrednega pouka
KMETIČ JUREČIČ LAURA učiteljica za DSP
KOLAR NATAŠA računalničarka
KOPUŠAR KAJA učiteljica predmetnega pouka v NIS
KOVAČ KARMEN učiteljica razrednega pouka
KOVAČIČ ROSANA učiteljica razrednega pouka
KRALJ JERNEJA učiteljica razrednega pouka
KRALJ TADEJ učitelj predmetnega pouka (SLJ)
KUDER ANJA učiteljica za DSP
LAZAR NINA učiteljica razrednega pouka
LAZNIK MAJA učiteljica razrednega pouka
MAJCEN SLAVICA učiteljica delovnega usposabljanja v PPVI
MARGAN IVAN učitelj razrednega pouka
MARGAN ŠPELA učiteljica razrednega pouka
MARINKO MIRA učiteljica predmetnega pouka (LUM, ZGO)
MAROVT MAJA MARIJA knjižničarka
MILEVŠEK SABINA organizatorka šolske prehrane
MLAKAR ANDREA svetovalna delavka
učiteljica za DSP
NOVŠAK JANJA (nadomešča KMETIČ JUREČIČ LAURA)
OBERČKAL SARA učiteljica v OPB
druga učiteljica v 1. razredu NIS
PAVELŠEK MILENA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
PAVLIN NINA učiteljica delovnega usposabljanja v PPVI
PEŠEC JOLANDA učiteljica za DSP
PETERLIN ANDREJA svetovalna delavka – socialna del.
POGRAJC MARJANA računalničarka
učiteljica IP s področja RAČ
POLUTNIK IRIS učiteljica RP za poučevanje TJA na RS
RADEŠIĆ OPRESNIK ARIJANA učiteljica predmetnega pouka (GOS, NAR)
RAMŠAK DAŠA knjižničarka
ROJKO MOJCA druga učiteljica v 1. razredu
ROŽEJ MONIKA učiteljica predmetnega pouka (GUM)
SENČAR IRENA učiteljica predmetnega pouka (SLJ)
SLAPNIČAR JANKO učitelj predmetnega pouka (FIZ, TIT)
SLAPŠAK ANDREJA učiteljica razrednega pouka
SOTENŠEK BARBARA učiteljica za DSP
STJEPIĆ MARIJANA učiteljica razrednega pouka
STRNIŠA GREGOR učitelj nemščine
ŠANTEJ TINA učiteljica predmetnega pouka (ZGO, DKE)
ŠEŠKO SAŠA učiteljica razrednega pouka
ŠMIT KATJA učiteljica v OPB
ŠPEGLIČ VESNA laborantka
varuhinja
ŠPILAR MONIKA učiteljica razrednega pouka
ŠTORMAN ALEKSANDRA učiteljica predmetnega pouka (MAT)
ŠULIGOJ JANA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
TERŠEK ALENKA učiteljica v OPB
TOPLAK MAJA učiteljica razrednega pouka
TROBIŠ ANITA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
TUŠEK VOJKA učiteljica razrednega pouka
UČAKAR DOMEN učitelj predmetnega pouka (BIO, KEM, NAR)
URBANC CELESTINA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
VENKO NASTJA učiteljica razrednega pouka v NIS
VUGA ŠTRUC ŠPELA svetovalna delavka, pedagoginja
WEBER GOLJUF SIMONA učiteljica predmetnega pouka (GUM)
ZAGORC SABINA učiteljica v OPB
ZAKOŠEK ANDREJA učiteljica razrednega pouka
ZAKRAJŠEK MATEJA učiteljica v OPB
ZUBAK AJDA učitelj predmetnega pouka (MAT)

TEHNIČNI DELAVCI

DRNOVŠEK MILENA kuharica
DURANOVIĆ MATEJ spremljevalec učencev
FRAJLE BOŠTJAN hišnik
HEVEŠEVIĆ SABINA spremljevalka učencev
HUZEJROVIĆ RASEMA čistilka
JELENKO JASMINA spremljevalka učencev
JERMAN SAŠA varuhinja
JUSIĆ SUADA čistilka
KOLENC KOVAČ NEJA čistilka
KOŠIR KARMEN čistilka
LOVRIČ JANJA kuharska pomočnica
MAJES SAŠA kuharska pomočnica
MARIĆ IVANKA kuharska pomočnica
MOČILAR JURIJ hišnik
PAJNKIHER MITJA kuhar
PODKORITNIK IRENCA čistilka
POVŠE NATAŠA čistilka
PREMEC MARIJA kuharska pomočnica
čistilka
kuhar
ROŠKAR ANITA čistilka
STUŠEK LJUDMILA čistilka
ZAKRAJŠEK TINA čistilka

JAVNA DELA

MEŠKO BISERKA vratar informator
SMAJLAGIĆ IRFAN vratar informator