VODSTVO ŠOLE

POLONA DOLANC ravnateljica
JANJA URLEP pomočnica ravnateljice
JADVIGA STOPAR KOHNE pomočnica ravnateljice

UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI

VANJA HOČEVAR poslovna sekretarka
LEA BEC računovodkinja
REGINA ODŽIČ TRŽAN knjigovodkinja

STROKOVNI DELAVCI

BABIČ DARJA učiteljica razrednega pouka
BAJRAMOVIĆ NERMIN učitelj predmetnega pouka (MAT, izbirni predmet MD)
BANTAN NATALIJA učiteljica razrednega pouka
BOMBEK JANJA učiteljica predmetnega pouka (MAT)
BOROVŠAK HELENA druga učiteljica v 1. razredu
BRINOVEC ANDREJA druga učiteljica v 1. razredu
CIMEŠA DAJANA učiteljica RP za poučevanje TJA na RS
DERSTVENŠEK HELENA učiteljica predmetnega pouka (FIZ, TIT, izbirni predmet)
DEŽELAK ROK učitelj predmetnega pouka (MAT, TIT)
DOKMANAC MANUELA učiteljica za DSP
DORNIK LUCIJA učiteljica v OPB

knjižničarka

POGRAJC DEBEVEC MARJANA računalničarka

učiteljica IP s področja RAČ

GARIĆ SVETLANA učiteljica razrednega pouka
GLAVAČ SENTA učiteljica razrednega pouka
GNIDOVEC ROZMAN NINETTA učiteljica predmetnega pouka (SLJ)
GROM SABINA učiteljica RP v NIS
IZGORŠEK  MATEJA učiteljica predmetnega pouka (ŠPO)
JAGARINEC ALEKSANDRA učiteljica razrednega pouka
JAKOB JERNEJ učitelj predmetnega pouka (GEO)

učitelj za DSP

JAKOB MAJA učiteljica predmetnega pouka (ŠPO)

učiteljica v OPB

JERŠIN URŠKA ZOJA učiteljica v OPB

učiteljica predmetnega pouka (LUM)

JUSTINEK PELC NEŽA učiteljica predmetnega pouka (GUM)
KAČIČ ANJA učiteljica razrednega pouka v NIS
KLEP MAJA učiteljica predmetnega pouka (SLJ)
KLOPČIČ KSENIJA učiteljica razrednega pouka
KMET MARINA učiteljica razrednega pouka
KOLANDER MIRA učiteljica v OPB

učiteljica RP, ISP

KOPUŠAR KAJA učiteljica za DSP
KOPUŠAR MILOŠ učitelj predmetnega pouka (ŠPO)
KOVAČIČ ROSANA učiteljica razrednega pouka
KRALJ JERNEJA učiteljica razrednega pouka
KRALJ TADEJ učitelj predmetnega pouka (SLJ)
KRESNIK TANJA učiteljica predmetnega pouka (SLJ)
LAZAR NINA učiteljica razrednega pouka
LAZNIK MAJA učiteljica razrednega pouka
LENART ANJA BILJANA učiteljica dodatne strokovne pomoči
LIPOVŠEK LUCIJA učiteljica predmetnega pouka (SLJ)

projektna zaposlitev na Projektu POGUM

MAJCEN SLAVICA učiteljica delovnega usposabljanja v PPVI
MARGAN IVAN učitelj razrednega pouka
MARINKO MIRA učiteljica predmetnega pouka (LUM, ZGO)
MARKELJ DARJA učiteljica predmetnega pouka (BIO, GOS, NAR)
MESESNEL NEJC učitelj predmetnega pouka (BIO, KEM, NAR)
PANTNER AJDA učiteljica razrednega pouka
PAVČNIK MARINA učiteljica razrednega pouka
PAVELŠEK MILENA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
PAVLIN NINA učiteljica delovnega usposabljanja v PPVI
PEŠEC JOLANDA učiteljica za DSP
PETERLIN ANDREJA svetovalna delavka – socialna del.
POLUTNIK IRIS učiteljica RP za poučevanje TJA na RS
RADEŠIĆ OPRESNIK ARIJANA organizatorka šolske prehrane

učiteljica v GOS in NAR

RAMŠAK DAŠA knjižničarka
ROJKO MOJCA druga učiteljica v 1. razredu
SLAPNIČAR JANKO učitelj predmetnega pouka (FIZ, TIT)
SLAPŠAK ANDREJA učiteljica razrednega pouka
STOKLASA NEVENKA knjižničarka
STRNIŠA GREGOR učitelj IP nemščina

projektna zaposlitev na Projektu POGUM

ŠANTEJ TINA učiteljica predmetnega pouka (ZGO, DKE)
ŠEŠKO SAŠA učiteljica razrednega pouka
ŠKOBERNE MARTINA učiteljica v OPB v NIS
ŠPILAR MONIKA učiteljica razrednega pouka
ŠTORMAN ALEKSANDRA učiteljica predmetnega pouka (MAT)
ŠULIGOJ JANA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
TOPLAK MAJA učiteljica razrednega pouka
TUŠEK VOJKA učiteljica razrednega pouka
UČAKAR DOMEN učitelj predmetnega pouka (BIO, KEM, NAR)
URBANC CELESTINA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
VIDMAR POLONA knjižničarka
VUGA ŠTRUC ŠPELA svetovalna delavka, pedagoginja
WEBER GOLJUF SIMONA učiteljica predmetnega pouka (GUM)
ZAKOŠEK ANDREJA učiteljica razrednega pouka
ZAKRAJŠEK MATEJA učiteljica v OPB
ZUPAN BREDA laborantka

TEHNIČNI DELAVCI

BEVC KSENIJA kuharska pomočnica
DRAKSLER BILJANA spremljevalka učencu
DRNOVŠEK MILENA kuharica
FELICIJAN ALEKSANDRA čistilka
FRAJLE BOŠTJAN hišnik
HEVEŠIĆ SABINA spremljevalka
HASINOVIĆ FATIMA čistilka
HUZEJROVIĆ RASEMA čistilka
JELENC ALENKA čistilka
JERMAN SAŠA varuhinja
JUSIĆ SUADA čistilka
KOLENC KOVAČ NEJA čistilka
KOŠIR KSENIJA čistilka
LOVRIČ JANJA kuharska pomočnica
MAJES SAŠA kuharska pomočnica
MARIĆ IVANKA kuharska pomočnica
MOČILAR JURIJ hišnik
PAJNKIHER MITJA kuhar
PODKORITNIK IRENCA čistilka
POVŠE NATAŠA čistilka
PREMEC MARIJA kuharska pomočnica

čistilka

kuhar

ROŠKAR ANITA čistilka
STUŠEK LJUDMILA čistilka
JANEZ JARC voznik
ZAKRAJŠEK TINA čistilka
ŽIBERT SABINA spremljevalka gibalno oviranega učenca

varuhinja PPVI

JAVNA DELA

ANĐELKA KALUŽA učna pomoč
VIOLETA LAZAREVIČ učna pomoč
SAVKA GARIĆ vratar informator
MAJA KASTELIC vratar informator