Zaposleni

VODSTVO ŠOLE

MARINA KMET ravnateljica
LJUDMILA GORNIK pomočnica ravnateljice
BELINDA LADIHA pomočnica ravnateljice

UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI

VESNA GREŠAK poslovna sekretarka
LARA GORNIK računovodkinja
REGINA ODŽIČ TRŽAN knjigovodkinja

varuhinja

STROKOVNI DELAVCI

BABIČ DARJA učiteljica razrednega pouka
BOMBEK JANJA učiteljica predmetnega pouka (MAT)
BOROVŠAK HELENA druga učiteljica v 1. razredu
BRINOVEC ANDREJA druga učiteljica v 1. razredu
CIMEŠA DAJANA učiteljica RP za poučevanje TJA na RS
DERSTVENŠEK HELENA učiteljica predmetnega pouka (FIZ, TIT)
DOKMANAC MANUELA učiteljica za DSP
DOCIĆ SLAVICA učiteljica za DSP (nadomešča)
DOLANC VIDOVIČ POLONA učiteljica predmetnega pouka v NIS
DORNIK LUCIJA učiteljica v OPB
GERZIĆ EDINA računalničarka

učiteljica predmetnega pouka (MAT)

GLINŠEK MARTINA druga učiteljica v  1. razredu, učiteljica v OPB
GROM SABINA učiteljica RP v NIS
IZGORŠEK  MATEJA učiteljica predmetnega pouka (ŠPO)
JAGARINEC ALEKSANDRA učiteljica razrednega pouka
JAKOB JERNEJ učitelj predmetnega pouka (GEO)

učitelj za DSP

JAKOB MAJA učiteljica predmetnega pouka (ŠPO)

učiteljica v OPB

JERŠIN URŠKA ZOJA učiteljica v OPB

učiteljica predmetnega pouka (LUM)

KAČIČ ANJA učiteljica razrednega pouka v NIS
KLEP MAJA učiteljica predmetnega pouka (SLJ)
KLOPČIČ KSENIJA učiteljica razrednega pouka
KOLANDER MIRA učiteljica razrednega pouka
KOPUŠAR KAJA učiteljica za DSP
KOPUŠAR MILOŠ učitelj predmetnega pouka (ŠPO)
KOVAČIČ ROSANA učiteljica razrednega pouka
KRALJ JERNEJA učiteljica razrednega pouka
KRALJ TADEJ učitelj v OPB

učitelj predmetnega pouka (SLJ)

KRESNIK TANJA učiteljica predmetnega pouka (SLJ)
KREŽE NATAŠA učiteljica razrednega pouka
KURNIK ROMANA svetovalna delavka – pedagoginja
LAZAR NINA učiteljica razrednega pouka
LAZNIK MAJA učiteljica razrednega pouka
MAJCEN SLAVICA učiteljica delovnega usposabljanja v PPVI
MARINKO MIRA učiteljica predmetnega pouka (LUM, ZGO)
MARKELJ DARJA učiteljica predmetnega pouka (BIO, GOS, NAR)
PAVELŠEK MILENA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
PAVŠEK ANJA učiteljica razrednega pouka (nadomešča)
PEŠEC JOLANDA učiteljica za DSP
PETERLIN ANDREJA svetovalna delavka – socialna del.
POLUTNIK IRIS učiteljica RP za poučevanje TJA na RS
RADEŠIĆ OPRESNIK ARIJANA organizatorka šolske prehrane

učiteljica v OPB

RADEŠIĆ SABINA učiteljica razrednega pouka
RAZPOTNIK ALENKA učiteljica predmetnega pouka (GUM)
REPEK JUVAN BRIGITA učiteljica predmetnega pouka (MAT)
RISTOVIČ VERONIKA učiteljica predmetnega pouka (SLJ)
ROJKO MOJCA druga učiteljica v 1. razredu
SLAPNIČAR JANKO učitelj predmetnega pouka (FIZ, TIT)
STOKLASA NEVENKA knjižničarka
STOPAR KOHNE JADVIGA učiteljica razrednega pouka
STRNIŠA GREGOR učitelj IP nemščina

projektna zaposlitev na Projektu POGUM

ŠANTEJ TINA učiteljica predmetnega pouka (ZGO)
ŠEŠKO SAŠA učiteljica razrednega pouka
ŠKOBERNE MARTINA učiteljica v OPB v NIS
ŠOLN ZDENKA učiteljica predmetnega pouka (TIT)

učiteljica v OPB

ŠTORMAN ALEKSANDRA učiteljica predmetnega pouka (MAT)
ŠULIGOJ JANA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
TOPLAK MAJA učiteljica razrednega pouka
TURNŠEK KLEMEN učitelj predmetnega pouka (ZGO)

projektna zaposlitev na Projektu POGUM

TUŠEK VOJKA učiteljica razrednega pouka
UČAKAR DOMEN učitelj predmetnega pouka (BIO,KEM, NAR)
URBANC CELESTINA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
URLEP JANJA učiteljica razrednega pouka
VERDEL ROMANA učiteljica predmetnega pouka (BIO,KEM, NAR)
VIDMAR POLONA knjižničarka
VUGA ŠTRUC ŠPELA učiteljica v OPB

učiteljica DSP

WEBER GOLJUF SIMONA učiteljica predmetnega pouka (GUM)
ZAKOŠEK ANDREJA učiteljica razrednega pouka
ZAKRAJŠEK MATEJA učiteljica v OPB
ZUPAN BREDA laborantka

TEHNIČNI DELAVCI

BEGIĆ VERKA čistilka
DRNOVŠEK MILENA kuharica
FERLIČ ANJA spremljevalka
HASINOVIĆ FATIMA čistilka
HUZEJROVIĆ RASEMA čistilka
IBRAHIMOVIĆ ZUMRA čistilka
JELENC ALENKA čistilka
JERMAN SAŠA varuhinja
JUSIĆ SUADA čistilka
KOŠIR KSENIJA čistilka
LIPOVŠEK VINKO hišnik
LOVRIČ JANJA kuharska pomočnica
MAJES SAŠA kuharska pomočnica (nadomešča)
MARIĆ IVANKA kuharska pomočnica
MOČILAR JURIJ hišnik

čistilec

PAJNKIHER MITJA kuhar
POVŠE NATAŠA čistilka
PREMEC MARIJA kuharska pomočnica

čistilka

kuhar

ROŠKAR ANITA čistilka
STUŠEK LJUDMILA čistilka
ŠMID EDVARD voznik
ŠMIT KATJA spremljevalka
ŽIBERT SABINA spremljevalka gibalno oviranega učenca

JAVNA DELA

MAVEC URŠKA učna pomoč
POBOLJŠAJ DARKO vratar informator
NAPRET BOJANKA vratar informator
ZAGORC SABINA učna pomoč