Zaposleni

VODSTVO ŠOLE

POLONA DOLANC ravnateljica
JANJA URLEP pomočnica ravnateljice
JADVIGA STOPAR KOHNE pomočnica ravnateljice

UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI

VESNA GREŠAK poslovna sekretarka
LEA BEC računovodkinja
REGINA ODŽIČ TRŽAN knjigovodkinja

STROKOVNI DELAVCI

BABIČ DARJA učiteljica razrednega pouka
BAJRAMOVIĆ NERMIN učitelj predmetnega pouka (MAT, izbirni predmet MD)
BOMBEK JANJA učiteljica predmetnega pouka (MAT)
BOROVŠAK HELENA druga učiteljica v 1. razredu
BRINOVEC ANDREJA druga učiteljica v 1. razredu
CIMEŠA DAJANA učiteljica RP za poučevanje TJA na RS
DERSTVENŠEK HELENA učiteljica predmetnega pouka (FIZ, TIT, izbirni predmet)
DOKMANAC MANUELA učiteljica za DSP
DORNIK LUCIJA učiteljica v OPB

knjižničarka

POGRAJC DEBEVEC MARJANA računalničarka

učiteljica IP s področja RAČ

GORNIK LJUDMILA učiteljica (BIO, GOS)
GLAVAČ SENTA učiteljica razrednega pouka
GROM SABINA učiteljica RP v NIS
IZGORŠEK  MATEJA učiteljica predmetnega pouka (ŠPO)
JAGARINEC ALEKSANDRA učiteljica razrednega pouka
JAKOB JERNEJ učitelj predmetnega pouka (GEO)

učitelj za DSP

JAKOB MAJA učiteljica predmetnega pouka (ŠPO)

učiteljica v OPB

JERŠIN URŠKA ZOJA učiteljica v OPB

učiteljica predmetnega pouka (LUM)

KAČIČ ANJA učiteljica razrednega pouka v NIS
KLEP MAJA učiteljica predmetnega pouka (SLJ)
KLOPČIČ KSENIJA učiteljica razrednega pouka
KMET MARINA učiteljica razrednega pouka
KOLANDER MIRA učiteljica v OPB

učiteljica RP, ISP

KOPUŠAR KAJA učiteljica za DSP
KOPUŠAR MILOŠ učitelj predmetnega pouka (ŠPO)
KOVAČIČ ROSANA učiteljica razrednega pouka
KRALJ JERNEJA učiteljica razrednega pouka
KRALJ TADEJ učitelj predmetnega pouka (SLJ)
KRESNIK TANJA učiteljica predmetnega pouka (SLJ)
LAZAR NINA učiteljica razrednega pouka
LAZNIK MAJA učiteljica razrednega pouka
LENART ANJA BILJANA učiteljica dodatne strokovne pomoči
LIPOVŠEK LUCIJA učiteljica predmetnega pouka (SLJ)

projektna zaposlitev na Projektu POGUM

MAJCEN SLAVICA učiteljica delovnega usposabljanja v PPVI
MARGAN IVAN učitelj razrednega pouka
MARINKO MIRA učiteljica predmetnega pouka (LUM, ZGO)
MARKELJ DARJA učiteljica predmetnega pouka (BIO, GOS, NAR)
PANTNER AJDA učiteljica razrednega pouka
PAVELŠEK MILENA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
PAVLIN NINA učiteljica delovnega usposabljanja v PPVI
PEŠEC JOLANDA učiteljica za DSP
PETERLIN ANDREJA svetovalna delavka – socialna del.
POLUTNIK IRIS učiteljica RP za poučevanje TJA na RS
RADEŠIĆ OPRESNIK ARIJANA organizatorka šolske prehrane

učiteljica v GOS in NAR

RADEŠIĆ SABINA učiteljica razrednega pouka
RAMŠAK DAŠA knjižničarka
RAZPOTNIK ALENKA učiteljica predmetnega pouka (GUM)
ROJKO MOJCA druga učiteljica v 1. razredu
SLAPNIČAR JANKO učitelj predmetnega pouka (FIZ, TIT)
STOKLASA NEVENKA knjižničarka
STRNIŠA GREGOR učitelj IP nemščina

projektna zaposlitev na Projektu POGUM

ŠANTEJ TINA učiteljica predmetnega pouka (ZGO, DKE)
ŠEŠKO SAŠA učiteljica razrednega pouka
ŠKOBERNE MARTINA učiteljica v OPB v NIS
ŠOLN ZDENKA učiteljica predmetnega pouka (TIT)
učiteljica v OPB
ŠPILAR MONIKA učiteljica razrednega pouka
ŠTORMAN ALEKSANDRA učiteljica predmetnega pouka (MAT)
ŠULIGOJ JANA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
TOMAŽIČ MARINA spremljevalka
TOPLAK MAJA učiteljica razrednega pouka
TUŠEK VOJKA učiteljica razrednega pouka
UČAKAR DOMEN učitelj predmetnega pouka (BIO, KEM, NAR)
URBANC CELESTINA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
VIDMAR POLONA knjižničarka
VUGA ŠTRUC ŠPELA svetovalna delavka, pedagoginja
WEBER GOLJUF SIMONA učiteljica predmetnega pouka (GUM)
ZAKOŠEK ANDREJA učiteljica razrednega pouka
ZAKRAJŠEK MATEJA učiteljica v OPB
ZUPAN BREDA laborantka

TEHNIČNI DELAVCI

BEGIĆ VERKA čistilka
DRNOVŠEK MILENA kuharica
HEVEŠIĆ SABINA spremljevalka
TOMAŽIČ MARINA spremljevalka
HASINOVIĆ FATIMA čistilka
HUZEJROVIĆ RASEMA čistilka
IBRAHIMOVIĆ ZUMRA čistilka
JELENC ALENKA čistilka
JERMAN SAŠA varuhinja
JUSIĆ SUADA čistilka
KOŠIR KSENIJA čistilka
LIPOVŠEK VINKO hišnik
LOVRIČ JANJA kuharska pomočnica
MAJES SAŠA kuharska pomočnica
MARIĆ IVANKA kuharska pomočnica
MOČILAR JURIJ hišnik
PAJNKIHER MITJA kuhar
POVŠE NATAŠA čistilka
PREMEC MARIJA kuharska pomočnica

čistilka

kuhar

ROŠKAR ANITA čistilka
STUŠEK LJUDMILA čistilka
JANEZ JARC voznik
ZAKRAJŠEK TINA čistilka
ŽIBERT SABINA spremljevalka gibalno oviranega učenca

varuhinja PPVI

JAVNA DELA

JASMINA LOKOŠEK učna pomoč
FELICIJAN JANKO vratar informator
NAPRET BOJANKA vratar informator
ANJA ZAVRŠNIK učna pomoč