VODSTVO ŠOLE

POLONA DOLANC ravnateljica
JANJA URLEP pomočnica ravnateljice
JADVIGA STOPAR KOHNE pomočnica ravnateljice

UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI

VANJA HOČEVAR poslovna sekretarka
MAJA KASTELIC tajnica
MATEJA DRGAN računovodkinja
REGINA ODŽIČ TRŽAN knjigovodkinja

STROKOVNI DELAVCI

BABIČ DARJA učiteljica razrednega pouka
BAJRAMOVIĆ NERMIN učitelj predmetnega pouka (MAT, izbirni predmet MD)
BANTAN NATALIJA učiteljica razrednega pouka
BOMBEK JANJA učiteljica predmetnega pouka (MAT)
BRINOVEC ANDREJA druga učiteljica v 1. razredu
CIMEŠA DAJANA učiteljica RP za poučevanje TJA na RS
DERSTVENŠEK HELENA učiteljica predmetnega pouka (FIZ, TIT, izbirni predmet)
DEŽELAK ROK učitelj predmetnega pouka (MAT, TIT)
DOKMANAC MANUELA učiteljica za DSP
DORNIK LUCIJA učiteljica v OPB

knjižničarka

DROBEŽ NATAŠA druga učiteljica v 1. razredu NIS
POGRAJC DEBEVEC MARJANA računalničarka

učiteljica IP s področja RAČ

GARIĆ SVETLANA učiteljica razrednega pouka
GLAVAČ SENTA učiteljica razrednega pouka
GNIDOVEC ROZMAN NINETTA šolski pedagog
GROM SABINA učiteljica RP v NIS
IZGORŠEK  MATEJA učiteljica predmetnega pouka (ŠPO)
JAKOB JERNEJ učitelj predmetnega pouka (GEO)

učitelj za DSP

JAKOB MAJA učiteljica predmetnega pouka (ŠPO)

učiteljica v OPB

JERŠIN URŠKA ZOJA učiteljica v OPB

učiteljica predmetnega pouka (LUM)

JUSTINEK PELC NEŽA učiteljica predmetnega pouka (GUM)
KAČIČ ANJA učiteljica razrednega pouka v NIS
KLEP MAJA učiteljica predmetnega pouka (SLJ)
KLOPČIČ KSENIJA učiteljica razrednega pouka
KOPUŠAR KAJA učiteljica za DSP
KOPUŠAR MILOŠ učitelj predmetnega pouka (ŠPO)
KOVAČIČ ROSANA učiteljica razrednega pouka
KRALJ JERNEJA učiteljica razrednega pouka
KRALJ TADEJ učitelj predmetnega pouka (SLJ)
KRESNIK TANJA učiteljica predmetnega pouka (SLJ)
LAZAR NINA učiteljica razrednega pouka
LAZNIK MAJA učiteljica razrednega pouka
LENART ANJA BILJANA učiteljica dodatne strokovne pomoči
MAJCEN SLAVICA učiteljica delovnega usposabljanja v PPVI
MARGAN IVAN učitelj razrednega pouka
MARINKO MIRA učiteljica predmetnega pouka (LUM, ZGO)
MARKELJ DARJA učiteljica predmetnega pouka (BIO, GOS, NAR)
MAROVT MAJA MARIJA knjižničarka
MILEVŠEK SABINA organizatorka šolske prehrane
PANTNER AJDA učiteljica razrednega pouka
PAVČNIK MARINA učiteljica razrednega pouka
PAVELŠEK MILENA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
PAVLIN NINA učiteljica delovnega usposabljanja v PPVI
PEŠEC JOLANDA učiteljica za DSP
PETERLIN ANDREJA svetovalna delavka – socialna del.
POLUTNIK IRIS učiteljica RP za poučevanje TJA na RS
RADEŠIĆ OPRESNIK ARIJANA učiteljica v GOS in NAR
RAMŠAK DAŠA knjižničarka
ROJKO MOJCA druga učiteljica v 1. razredu
SLAPNIČAR JANKO učitelj predmetnega pouka (FIZ, TIT)
SLAPŠAK ANDREJA učiteljica razrednega pouka
STJEPIĆ MARIJANA učiteljica razrednega pouka
STRNIŠA GREGOR učitelj nemščine
ŠANTEJ TINA učiteljica predmetnega pouka (ZGO, DKE)
ŠEŠKO SAŠA učiteljica razrednega pouka
ŠKOBERNE MARTINA učiteljica v OPB v NIS
ŠPILAR MONIKA učiteljica razrednega pouka
ŠTORMAN ALEKSANDRA učiteljica predmetnega pouka (MAT)
ŠULIGOJ JANA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
TOPLAK MAJA učiteljica razrednega pouka
TUŠEK VOJKA učiteljica razrednega pouka
UČAKAR DOMEN učitelj predmetnega pouka (BIO, KEM, NAR)
URBANC CELESTINA učiteljica predmetnega pouka (TJA)
VUGA ŠTRUC ŠPELA svetovalna delavka, pedagoginja
WEBER GOLJUF SIMONA učiteljica predmetnega pouka (GUM)
ZAKOŠEK ANDREJA učiteljica razrednega pouka
ZAKRAJŠEK MATEJA učiteljica v OPB

TEHNIČNI DELAVCI

DRAKSLER BILJANA spremljevalka učencu
DRNOVŠEK MILENA kuharica
FRAJLE BOŠTJAN hišnik
HEVEŠEVIĆ SABINA spremljevalka
HUZEJROVIĆ RASEMA čistilka
JERMAN SAŠA varuhinja
JUSIĆ SUADA čistilka
KOLENC KOVAČ NEJA čistilka
KOŠIR KARMEN čistilka
LOVRIČ JANJA kuharska pomočnica
MAJES SAŠA kuharska pomočnica
MARIĆ IVANKA kuharska pomočnica
MOČILAR JURIJ hišnik
PAJNKIHER MITJA kuhar
PODKORITNIK IRENCA čistilka
POVŠE NATAŠA čistilka
PREMEC MARIJA kuharska pomočnica

čistilka

kuhar

ROŠKAR ANITA čistilka
STUŠEK LJUDMILA čistilka
ZAKRAJŠEK TINA čistilka
ŽIBERT SABINA spremljevalka

JAVNA DELA

ZLATKO NUHANOVIĆ vratar informator
SAVKA GARIĆ vratar informator