Projekti

RAZRED PROJEKT ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO
1.–3., 4. c eTwinning Iris Polutnik
1. Beremo s kužki Razredničarke
2. Skrb za okolje Razredničarke
3. Učenci berejo učencem Razredničarke
3. Skrbimo za okolje Razredničarke
3. Praznično branje Razredničarke
4. S kolesom v promet Razredničarke
4. Berimo drugače Razredničarke
5. Lepopis Razredničarke
5. Policist Leon MNZ, razredničarke
2.- 9. NIS

PPVI

Spoznavam Slovenijo Dolanc Vidovič, Grom
7. Rastem s knjigo Veronika Ristovič
8.,9. Planetu Zemlja prijazna šola Mili Gornik
1. – 9. r Zdrava šola Maja Jakob
1. – 9. r Dan druženja in gibanja vseh generacij Maja Jakob in Maja Toplak
7. – 9. Stekloslikarska kolonija Mira Marinko
9. Okrasitev dolske šole Urška Zoja Jeršin, M. Marinko

 

IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA

OŠ NHR Hrastnik je partner pri projektu, katerega nosilec je OŠ Tončke Čeč Trbovlje. Aktivnosti bodo tudi to šolsko leto usmerjene predvsem v izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami in usposabljanje strokovnih delavcev ter njihovo vključevanje v druge  spremljajoče strokovne aktivnost. Priseljenci, ki se letos prvo leto izobražujejo v naši šoli bodo v začetku septembra obiskovali intenzivni 60 urni tečaj slovenskega jezika, ki se bo izvajal v OŠ Tončke Čeč Trbovlje. Od meseca novembra dalje pa bo multiplikatorka iz Trbovelj enkrat tedensko  prihajala v našo šolo, kjer bo izvajala neposredno pedagoško delo z učenci.

 KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH  (POGUM)

Naša šola je v projekt, katerega nosilec je Zavod za šolstvo RS, vključena kot razvojna šola. Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem. Na šoli je oblikovan tim, projekt pa v drugem letu omogoča tudi zaposlitev v obsegu 25%. Namen projekta je opolnomočiti šolajoče z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki s čimer se jim zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. V sklopu projekta bomo sodelovali z okoljem in vzpostavili partnerstvo za zagotavljanje praktičnih izkušenj našim učencem in odpiranje vzgoje in izobraževanja v okolje. S celostnim modelom se bo tako vzpostavila kultura podjetnosti tako v šolskem prostoru kot izven njega.

MEPI (MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE)

Naša šola se je v program vključila tako, da so se za delo z mladimi najprej usposobili mentorji in v preteklem šolskem letu že navdušili 5 devetošolcev, ki so opravili vse potrebno za pridobitev bronastega priznanja.

Osmošolcem in njihovim staršem so mentorji predstavili program, ki je eden izmed 6 največjih svetovnih mladinskih programov, saj deluje v več kot 140 državah, vključenih  je že več kot 9 milijonov mladih. Osnovni namen programa je spodbujanje k dejavnemu, ustvarjalnemu, zdravemu preživljanju prostega časa. Program je naravnan na vsakega posameznika, zato učenci tekmujejo samo sami s sabo. V program se lahko vključujejo mladi od 14. leta dalje, tako da smo k sodelovanju že drugo leto povabili učence, ki bodo v tem šolskem letu obiskovali 9. razred. Učenci si na tej stopnji lahko pridobijo bronasto priznanje. Kasneje pa lahko dosežejo še srebrno iz zlato priznanje.

Program vključuje štiri področja:

 

 1. Prostovoljno delo: Temelji na prepričanju, da imajo člani skupnosti odgovornost drug do drugega in da je solidarnost potrebna za ustvarjanje skrbne in srečne prihodnosti
 2. Veščine: Cilj tega področja je spodbujanje razvoja osebnih interesov, spretnosti in praktičnih znanj.
 3. Rekreativni šport: Kakršnakoli oblika fizične aktivnosti je nujna za dobro počutje in zdravje. Dolgotrajen občutek uspeha in zadovoljstva izhaja tudi iz izpolnitve fizičnega izziva.
 4. Pustolovska odprava: Odprave  spodbujajo mlade k oblikovanju pustolovskega duha in k razvoju  zavedanja o svojem okolju in pomembnosti njegove zaščite oz. ohranitve. Odprave predstavljajo udeležencem izziv, saj se jih lotijo z določenim namenom in v nepoznanem okolju.

Za osvojitev bronastega priznanja mora učenec sodelovati v programu šest mesecev in se udeleževati aktivnosti vsaj eno uro na teden in zaključiti aktivnosti na vseh štirih področjih.

UČENEC:

Ø  v ne-tekmovalnem okolju, z udeležbo na različnih interesnih področjih razvija svoje potenciale in talente,

Ø  se sam odloči za izvajanje določenih aktivnosti in za pridobivanje določenih veščin,

Ø   pridobiva na motivaciji, disciplini in psihičnem ravnovesju.

Ø  Posledice se odražajo  tudi kasneje v posameznikovem odraslem življenjskem obdobju

ZDRAVA ŠOLA

Zdrave šole delujejo celostno. Celostni pogled na zdravje pa pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene deležnike, poti vplivanja pa iščemo z različnimi možnostmi. Pomembne so tako vsebine zdravja v učnem načrtu, kontinuirano izobraževanja učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, dobra organizacija, šolska in razredna pravila, kot tudi kakovostna komunikacija med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi institucijami, ki lahko vplivajo na zdravje. Torej je pomembno vse, kar lahko izboljšuje življenje in delo na šoli.

Ustvarjanje pozitivne šolske klime pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku ter na njegove odločitve za vedenje. Obstaja močna povezava med odnosom do šole, učnim uspehom in vedenjem v zvezi z zdravjem. Raziskave ugotavljajo, da mladi, ki so bolj povezani s šolo, manj pogosto razvijejo tvegano vedenje.

Naša šola v tem projektu sodeluje že 3. leto. V letošnjem letu 2018/2019 je vsebinska rdeča nit posvečena DUŠEVNEMU ZDRAVJU-GIBANJU-ZDRAVI PREHRANI.

V letošnjem šolskem letu smo si zato zastavili naslednje naloge:

 • Prekinitev obdarovanja s sladkimi in slanimi prigrizki ob rojstnih dnevih. Vsaka učiteljica obdrži svoj ritual, ki ga je imela (voščilo, pesmica, risanje ipd.). Ne zagovarjamo pa prigrizkov, ki so jih učenci na ta dan nosili k pouku. To stališče zagovarjamo iz socialnega vidika, iz vidika diet in alergij ter organizacijskega vidika (podaljševanje odmora). Ker so nekateri učenci prinesli velike količine sokov in prigrizkov, so učiteljice to razporedile še za naslednji dan. Opažali smo tudi, da učenci potem ne pojedo cele malice oz. pri kosilu niso tako ješči kot sicer.
 • Ob prvem šolskem dnevu bodo prvošolčki namesto standardne sadne torte, dobili tortico iz sadja, kifeljček in limonado.

Sladkor bomo omejili tudi z malce spremenjenim jedilnikom (jedilniki so za 14 dni bili že narejeni, tako, da bo do sprememb prišlo šele v sredini meseca septembra):

 • na jedilniku bo samo 1 x mesečno bel kruh,
 • navadno vodo bomo nadomestili z vodo, ki bo vsebovala koščke sadja ali koščke zelenjave,
 • z jedilnika bomo umaknili čokoladno mleko in sadni jogurt (namesto tega bomo postregli z navadnim jogurtom s koščki sadja in kosmiči),
 • za zajtrk ne bo več piškotov in čaja.

 

Še vedno bomo podpirali in spodbujali dejavnosti, ki so se izvajale v lanskem šolskem letu:

 • Spodbujanje učencev in zaposlenih z »minutami za zdravje« (na začetku pouka oz. po potrebi med poukom) z vnaprej pripravljenimi vajami.
 • V času frontalne razlage bomo učence opominjali naj pri pouku sedijo pravilno; priporočljivo je, da se za nekaj časa naslonijo na stol, roke pa zataknejo za naslonjalo od stola.
 • Dan teka (maj). Letos bomo to dejavnost nadgradili, in sicer tako, da se bomo v mesecu marcu in aprilu pripravljali nanj (popoldanska prostovoljna udeležba).

Na naši šoli smo uvedli še eno veliko spremembo. V letošnjem šolskem letu smo opremili učilnico geografije s kinestetičnimi mizami. Te omogočajo učencem ob stanju tudi ustrezno gibanje za mizo. Naslonjalo za nogo, ki je v obliki gugalnice (swing), pomaga učencu, da ne vztraja v statičnem položaju, ki je nezdrav, ampak izmenično postavlja nogo na gugalnico, ki mu pomaga izvajati gibe, s katerimi aktivira male možgane in hkrati izmenično omogoča nogam počitek.

Raziskave kažejo, da so učenci za pisalnimi mizami namenjenimi stanju izkazovali višje stopnje sodelovanja pri pouku, kot otroci, ki so sedeli za običajnimi pisalnimi mizami.  Rezultati kažejo, da učenci v razredih z mizami za stanje za 12 odstotkov bolj sodelujejo pri pouku. Glede na vse študije, ki so bile izvedene, pričakujemo tudi mi pozitivne rezultate.

Učencem moramo pomagati razviti skrb in odgovornost za čisto in zdravo okolje, zato si je naša šola poleg prehrane, gibanja in duševnega zdravja, zadala tudi naloge, ki so iz področja ekologije:

 • Uvajanje jedilnega pribora iz nerjavečega jekla, ker želimo zmanjšati odpadke, ki se hitro kopičijo zaradi plastike. Plastični pribor in lončke bomo zato uporabljali, dokler se ne porabi zaloga. Učence spodbujamo, da nosijo s seboj steklenice. Enako velja za učitelje; v zbornici ne bo več plastičnih lončkov, ampak stekleni kozarci.
 • Sok v tetrapakih bo na jedilniku samo še 1 x mesečno. 2 x mesečno bo namesto tega lokalno pridelan jabolčni sok.
 • V projektnem tednu »DOBRO POČUTJE« si bodo učenci skupaj z razrednikom določili en cilj, ki si ga zastavijo na vprašanje »Kaj lahko kot razred storimo za okolje?«

Leto 2018 pomeni pomemben mejnik v procesu delovanja Slovenske mreže zdravih šol (SMZŠ)  – pomeni že 25. leto delovanja naše mreže!

V tem času so se iz 12 pilotnih šol razvili v stabilno mrežo 375 ustanov, ki se trudijo v svoja šolska okolja vključiti promocijo zdravja kot del svojega vsakdanjika. Zdrave šole so prepoznavne po spodbujanju zdravega življenjskega sloga učencev, učiteljev in staršev na vseh področjih zdravja.

Naša šola bo to obletnico počastila s PROJEKTNIM TEDNOM »DOBRO POČUTJE« (v oktobru; od 15. 10. 2018 do 19. 10. 2018). Dejavnosti se bodo odvijale na področjih:

Prehrane

Od ponedeljka do petka pred poukom: degustacija zdravega zajtrka.

Duševnega zdravja

Delavnica na razredni uri (ponujene bodo 3 delavnice; vsaka učiteljica si bo izbrala 1 in jo izvedla na razredi uri).

Učiteljica bo v nekaterih oddelkih izvedla delavnico na temo čuječnost.

Gibanja

Poligon v telovadnici za vse razrede od 1. – 9. r, PPVI in NIS. Učenci v oddelkih sodelujejo kot ekipa. Ko vsak učenec v oddelku uspešno opravi nalogo, dobi oddelek črko, ki jo prilepi na oglasno desko v avli šole. Ko bodo vsi oddelki opravili nalogo in nalepili črko, ki so si jo prislužili, bodo prišli do gesla.

V tem tednu se bo popoldne izvedel tudi projekt Dan druženja in gibanja vseh generacij kot »lov na zaklad«.

Učence se v okviru SUŠ še vedno spodbuja, da aktivno posredujejo svoje ideje, kako bi šolo lahko naredili še bolj zdravo in podajo svoje mnenje na dosedanje dejavnosti.

UVAJANJE IZBOLJŠAV IN SAMOEVALVACIJA

Tudi v šolskem letu 2018/19 nadaljujemo s projektom Samoevalvacije.  Prednostno področje, ki smo si ga izbrali je: učenje in poučevanje (dosežki učencev). V okviru tega prednostnega področja smo si zadali dva cilja, ki jih zasledujemo tekom projekta: CILJ 1: VZGAJANJE ZA MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE IN PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI ZA SVOJA DEJANJA. CILJ 2:  RAZVIJANJE KRITIČNE PRESOJE, SAMOSTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZA SVOJE DELO. V sklopu Samoevalvacijskega poročila so opredeljene tudi aktivnosti v novem šolskem letu. Podrobneje pa so le-te zapisane v zapisnikih posameznih aktivov.

PROJEKT SIO2020

OŠ NHR Hrastnik je vključena v projekt SIO2020, katerega cilj je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. V ta namen Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinancirata nakup IKT opreme ter izgradnjo brezžičnih omrežij v zavodih.

PROJEKT RAZVOJ IN IZVAJANJE PREHODA MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI NA TRG DELA

 

Projekt bom izvajali v sodelovanju z Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS in njihovega partnerja podjetja Želva, d.o.o., Trbovlje. Cilj projekta je reševanje problematike visokega deleža nezaposlenih oseb s posebnimi potrebami. Vanj bodo vključeni zainteresirani učenci 8. in 9. razreda.

 DOBRODELNA AKCIJA »MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV«

 Akcija se v Sloveniji izvaja pod okriljem Dobrodelnega društva FUNDACIJA SVEČKA. Namen je zaustaviti pretirano krašenje grobov, z željo, da se namesto s svečami, pokojnih spomnimo s prostovoljnim prispevkom, ki bo reševal življenja.

V projekt bodo vključeni učenci 8. in 9. razreda, ki se bodo odločili, da namenijo svoj prosti čas, v času jesenskih počitnic, temu projektu. Skupaj s predstavniki omenjenega društva, bodo na pokopališču Dol pri Hrastniku, pozivali obiskovalce za prostovoljne prispevke.

PROJEKT MEDGENERACIJSKEGA POVEZOVANJA »SADEŽI DRUŽBE«

Namenjen je učencem 8. in 9. razreda, ki želijo koristno preživeti urico prostega časa na teden in sicer tako, da obiščejo oskrbovance Doma starejših Hrastnik. Skupaj bodo izvajali naslednje aktivnosti: se igrali besedne in družabne igre, pantomimo, izdelovali adventne venčke in novoletne okraske, okrasili prostore DSH ob novem letu, izdelovali voščilnice za dan žena in materinski dan, izdelovali aranžmaje za veliko noč, pomagali pri sajenju zelenjave, pomagali pri presajanju in sajenju balkonskega cvetja, pomagali pri čiščenju prostora pred delovno terapijo,…