Učbeniški sklad

UČBENIŠKI SKLAD

 Za delovanje Učbeniškega sklada skrbita ga. Belinda Ladiha in knjižničarka na matični šoli ga. Nevenka Stoklasa ob pomoči knjižničarke na PŠ Dol, ge. Polone Vidmar ter ge. Saše Jerman (za NIS, PPVI).

Dejavnosti potekajo v skladu s »Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov« (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13076).

Učenci šole si učbenike izposodijo za tekoče šolsko leto in jih ob koncu šolskega leta vrnejo. Izposoja je brezplačna. Na učbenike se naročajo v juniju za prihodnje šolsko leto.

 


UČBENIKI 201819

DELOVNI ZVEZKI 201819

PRIPOMOČKI 201819

DELOVNI ZVEZKI IN GRADIVA ZA IZBIRNE PREDMETE 201819