Izbor učbenikov in učnih gradiv poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (UL 12/2020)

Učenci šole si učbenike izposodijo za tekoče šolsko leto in jih ob koncu šolskega leta vrnejo. Izposoja je brezplačna. Na učbenike se naročajo v juniju za prihodnje šolsko leto.


Ker se nekateri izbirni predmeti lahko izvajajo v več razredih (npr. v 7.,  8. ali 9. razredu), pri nakupu izberete DZ za izbirni predmet, ki si ga je izbral  vaš otrok (ne glede na razred).

Hvala za razumevanje in prijetne počitniške dni!

Pripravila: Daša Ramšak