Naziv šole: OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
Naslov: Log 19, 1430 HRASTNIK
E-pošta: tajnistvo@osnhr.si
Spletna stran: www.osnhr.si
TR račun: 01234-6030652150
Davčna št.: 90342593
Matična št.: 5089905000