Naziv šole OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
Naslov Log 19, 1430 Hrastnik
E-pošta tajnistvo@osnhr.si
Ravnateljica: Polona Dolanc polona.dolanc@osnhr.si
Spletna stran www.osnhr.si
Transakcijski račun 01234-6030652150
Davčna številka 90342593
Matična številka 5089905000

 

Ime in priimek Telefon Faks
Ravnateljica Polona Dolanc 03 56 42 441
Pomočnica  ravnateljice Jadviga Stopar Kohne 03 56 42 442
Tajnica Sabina Žibert 03 56 42 440 03 56 42 445
Računovodstvo Mateja Drgan

Regina Odžič Tržan

03 56 42 443

03 56 42 444

Socialna delavka Andreja Peterlin 03 56 42 447
Šolska pedagoginja Špela Vuga Štruc

Andrea Mlakar

03 56 42 448

03 56 42 458

Defektologinja Jolanda Pešec 03 56 42 449
Socialna pedagoginja Manuela Dokmanac 03 56 42 459
Računalničarka Marjana Pograjc Debevc 03 56 42 457
Knjižničarka Daša Ramšak 03 56 42 454
Organizatorka šolske prehrane Sabina Milevšek 03 56 42 451
Kuhinja Mitja Pajnkihar 03 56 42 450
Hišnik Jurij Močilar: 041 585 594 03 56 42 453
Šofer Sašo Peklar 041 431 685
Šolska zobna ambulanta dr. Biljana Ilievska 03 56 42 456

031 634 413

 

Naziv podružnične šole PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL PRI HRASTNIKU
Naslov Planinska cesta 3, 1431  Dol pri Hrastniku
E-pošta janja.urlep@osnhr.si
Pomočnica ravnateljice Janja Urlep 03 56 42 424 03 56 42 445
Zbornica / 03 56 42 429
Socialna delavka Andreja Peterlin 03 56 42 423
Šolska pedagoginja Špela Vuga Štruc

Andrea Mlakar

03 56 42 423
Knjižničarka Maja Marija Marovt 03 56 42 428  
Kuhinja Ivanka Marić 03 56 42 427  
Hišnik Boštjan Frajle 03 56 42 426  
ODDELKI ZA IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Naslov Log 19, Hrastnik
Tajništvo Sabina Žibert 03 56 42 440 03 56 42 445