NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje  učencev preveri z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

V 6. razredu – ob koncu drugega obdobja

je NPZ za učence obvezno. NPZ se izvede iz predmetov: slovenščina, matematika in tuji jezik.

PREDMET REDNI ROK
SLOVENŠČINA torek, 4. maj 2021
MATEMATIKA četrtek, 6. maj 2021
TUJI JEZIK – angleščina ponedeljek, 10. maj 2021

V 9. razredu – ob koncu tretjega obdobja

je NPZ za vse učence obvezno (slovenski jezik, matematika, tretji predmet).

  • 1. septembra minister objavi sklep o izboru  predmetov in določitvi  tretjega predmeta, iz katerega  se bo  na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev  9. razreda z NPZ . Na naši šoli bomo v letošnjem letu, kot tretji predmet, preverjali  tuji jezik – angleščino (TJA).
PREDMET REDNI ROK
SLOVENŠČINA torek, 4. maj 2021
MATEMATIKA četrtek, 6. maj 2021
TRETJI PREDMET  – TJA ponedeljek, 10. maj 2021
Informacije za starše

Podružnična šola Log

NPZ-ja ob koncu drugega in tretjega obdobja se lahko prostovoljno udeležijo tudi učenci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom.