Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje  učencev preveri z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

V 6. razredu – ob koncu drugega obdobja

je NPZ za učence obvezno. NPZ se izvede iz predmetov: slovenščina, matematika in tuji jezik.

PREDMET REDNI ROK
SLOVENŠČINA četrtek, 4. maj 2023
MATEMATIKA ponedeljek, 8. maj 2023
TUJI JEZIK – angleščina sreda, 10. maj 2023

V 9. razredu – ob koncu tretjega obdobja

je NPZ za vse učence obvezno (slovenski jezik, matematika, tretji predmet).

      • 1. septembra minister objavi sklep o izboru  predmetov in določitvi  tretjega predmeta, iz katerega  se bo  na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev  9. razreda z NPZ . Na naši šoli bomo v letošnjem letu, kot tretji predmet, preverjali  glasbeno umetnost.
PREDMET REDNI ROK
SLOVENŠČINA četrtek, 4. maj 2023
MATEMATIKA ponedeljek, 8. maj 2023
TRETJI PREDMET  – GLASBENA UMETNOST sreda, 10. maj 2023

Informacije za starše

 

Podružnična šola Log

NPZ-ja se ob koncu drugega in tretjega obdobja lahko prostovoljno udeležijo tudi učenci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. V 6. razredu opravljajo NPZ iz slovenščine in matematike, v 9. razredu pa je poleg slovenščine in matematike, v šolskem letu 2022/2023 kot tretji predmet določeno naravoslovje.