NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje  učencev preveri z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

V  6. razredu – ob koncu drugega obdobja

je NPZ za učence obvezno. NPZ se izvede iz predmetov: slovenščina, matematika in tuji jezik.

PREDMET REDNI ROK
SLOVENŠČINA Torek, 7. maj 2019
MATEMATIKA Četrtek, 9. maj 2019
TUJI JEZIK – angleščina Ponedeljek, 13. maj 2019

V 9. razredu – ob koncu tretjega obdobja

je NPZ za vse učence obvezno (slovenski jezik, matematika, tretji predmet).

  • 1. septembra 2018 minister objavi sklep o izboru  predmetov in določitvi  tretjega predmeta, iz katerega  se bo  na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev  9. razreda z NPZ . Na naši šoli bomo v letošnjem letu, kot tretji predmet, preverjali  domovinsko in državljansko kulturo in etiko (DKE).

 

PREDMET REDNI ROK
SLOVENŠČINA Torek,7. maj 2019
MATEMATIKA Četrtek, 9. maj 2019
TRETJI PREDMET  – DKE Ponedeljek, 13. maj 2019
Informacije za starše

Podružnična šola Log

NPZ-ja ob koncu drugega in tretjega obdobja se lahko prostovoljno udeležijo tudi učenci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom.