Svetovalna služba

 

Predstavljajo jo  pedagoginja Romana Kurnik,  socialna delavka Andreja Peterlin, defektologinja Jolanda Pešec in Slavica Docić, ki nadomešča socialno pedagoginjo Manuelo Dokmanac. Inkluzivni pedagog Jernej Jakob in  defektologinji Mateja Šviga ter Kaja Kopušar pa izvajajo ure dodatne strokovne pomoči, vsak v določenem deležu.

Njihovo delo zajema individualno in skupinsko obravnavo učencev, sodelovanje s starši, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi institucijami na področju šolanja, nudenje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, odpravo motenj telesnega, osebnostnega in socialnega razvoja, poklicno orientacijo ter reševanje socialno-ekonomskih stisk.

Urnik dela:

  • Socialna delavka Andreja Peterlin je ob torkih prisotna na Podružnični šoli Dol pri Hrastniku, pedagoginja Romana Kurnik pa ob četrtkih. Ostale dni sta prisotni na matični šoli.  Vsi ostali  navedeni strokovni delavci (razen defektologinja Mateja Šviga, ki je ob torkih ni na naši šoli) pa prehajajo iz matične na podružnično šolo glede na njihov urnik.