ORGANIZACIJA JUTRANJEGA VARSTVA, VARSTVA VOZAČEV IN PODALJŠANEGA BIVANJA

 Jutranje varstvo je po zakonu organizirano za učence 1. razreda. V šolskem letu 2023/24 se je za jutranje varstvo na matični šoli in Podružnični šoli Dol odločilo dovolj staršev, tako bo na matični šoli kot podružnici sistemiziranih 10 ur.

Glede na število prijavljenih učencev jutranje varstvo v Hrastniku poteka od  5.30–7.15, na Podružnici Dol pa od 6.00 dalje.

Za učence vozače je organizirano varstvo pred  poukom  in po njem (pisna prijava staršev).

Učenci razredne stopnje od 1. do 5. razreda se lahko po končanem pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja (velja pisna prijava staršev). Vpis izvajamo že v aprilu za naslednje šolsko leto.

Oddelki za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Za učence oddelkov NIS in PPVI je organizirano jutranje varstvo od 5.30 do 7.20 ure. Varstvo vodi varuhinja Saša Jerman.

Učenci od 1. do 9. razreda se lahko na željo staršev vključijo v oddelek podaljšanega bivanja, ki traja vsak dan od zaključka pouka, to je od 11.05 do 15.15. Od 12.30 do 14.00 se oddelku podaljšanega bivanja priključijo tudi učenci iz oddelka PPVI.