JV in OPB

ORGANIZACIJA JUTRANJEGA VARSTVA, VARSTVA VOZAČEV IN PODALJŠANEGA BIVANJA

Za učence 1. razreda in druge (2. in 3. razred) je organizirano jutranje varstvo (na podlagi prijav staršev). Učence varujejo učiteljice in vzgojiteljice razredne stopnje. Varstvo se prične dve uri pred pričetkom pouka.

Za učence vozače je organizirano varstvo pred poukom in po pouku (pisna prijava staršev).

Učenci razredne stopnje od 1. do 5. razreda se lahko po končanem pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja (velja pisna prijava staršev). Vpis izvajamo že v aprilu za naslednje šolsko leto.

ODDELKI NIS in PPVI
Jutranje varstvo je organizirano od 5.30 dalje.
Tudi učenci NIS in PPVI se na podlagi prijave staršev po končanem pouku vključijo v OPB.