PRAVILNIK O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA TER NAPREDOVANJU UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI

PREDMETNA STOPNJA

Aktiv SLOVENŠČINA

Aktiv MATEMATIKA – RAČUNALNIŠTVO 

Kriteriji ocenjevanja MAT

Ocenjevalna lestvica MAT

Kriteriji ocenjevanja UBE

Kriteriji ocenjevanja NIP RAČ

Aktiv ANGLEŠČINA in NEMŠČINA

Kriterij in ocenjevalna lestvica TJA-NI

Kriteriji za pisno in ustno ocenjevanje NIP NEM

Aktiv BIOLOGIJA, KEMIJA, NARAVOSLOVJE in GOSPODINJSTVO

Kriteriji ocenjevanja BIO-KEM-NAR-GOS

Aktiv ŠPORT

Kriteriji ocenjevanja ŠPO

Aktiv GEOGRAFIJA, ZGODOVINA in DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Aktiv LIKOVNA UMETNOST

Merila za vrednotenje in zapisovanje dosežkov učencev LUM

Aktiv GLASBENA UMETNOST

Ocenjevalna lestvica GUM

Aktiv FIZIKA in TEHNIKA

Kriterij ocenjevanja za FIZ

Kriterij ocenjevanja za TIT (6., 7., 8.), OGL, OGU, OGK, NIT

Kriterij za ustno ocenjevanje za DIP

Kriterij za ocenjevanje seminarske naloge za DIP

RAZREDNA STOPNJA

Aktiv 1. razred

Aktiv 2. razred

Kriteriji 2. razred

OPISNI KRITERIJI TJA 2. razred

Aktiv 3. razred

Lestvica in kriteriji ocenjevanja

Kriteriji TJA 3.r

Aktiv 4. razred

MERILA USTNEGA OCENJEVANJA

OCENJEVALNA LESTVICA

Kriteriji za ustno ocenjevanje znanja TJA 4.r

Aktiv 5. razred

Kriterij ustnega ocenjevanja znanja 5r

ocenjevalna lestvica 5raz

ODDELKI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

Opisni kriteriji-plakati

Ocenjevanje

Kriteriji ocenjevanja

Kriteriji ocenjevanja 2., 3. NIS