Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI 

Šola ponuja učencem različne interesne dejavnosti. Vodijo jih delavci šole. Pri nekaterih dejavnostih sodelujejo poleg zaposlenih tudi zunanji mentorji. Večina nesistemiziranih interesnih dejavnosti prične z delom prvi teden v oktobru. Učencem bomo v šolskem letu 2018/19 ponudili naslednje ID: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sklopu sistemiziranih interesnih dejavnosti se bodo v šolskem letu 2018/19 izvajale naslednje ID: HRASTNIK – Cici zbor, OPZ in MPZ (6 PU) DOL – OPZ in MPZ (6 PU) ROBOTIKA (2 PU Hrastnik in 1 PU Dol) NIS, PPVI – OPZ (2 PU)