INTERESNE DEJAVNOSTI – PONUDBA 

Šola ponuja učencem različne interesne dejavnosti (ID). Vodijo jih delavci šole. Pri nekaterih dejavnostih sodelujejo poleg zaposlenih tudi zunanji mentorji. Večina nesistemiziranih ID se prične prvi teden v oktobru, učencem bomo v šolskem letu 2022/23 ponudili naslednje:

MATIČNA ŠOLA HRASTNIK

IME  PRIIMEK NAZIV INTERESNE DEJAVNOSTI RAZRED
MANUELA DOKMANAC DEKLIŠKA DEBATNA SKUPINA 6. – 9. razred
TANJA KRESNIK BRALNA ZNAČKA 6.–9. razred
JERNEJ JAKOB, MATEJA IZGORŠEK MEPI – PREŽIVETJE V NARAVI 9. razred
SAŠA ŠEŠKO USTVARJALNICE 1. razred
SAŠA ŠEŠKO USTVARJALNICE  2.- 3. razred
ANJA LENART DRUŽENJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH 6. – 9. razred
TATJANA ČIŽMEK PRAVLJIČNI KROŽEK 1.in 2. razred
TANJA KRESNIK VESELA ŠOLA 4. – 9. razred
TADEJ KRALJ, ANJA KAČIČ SUŠ 6. –9. razred
NERMIN BAJRAMOVIĆ RAZVEDRILNA MATEMATIKA 6.–9. razred
SENTA GLAVAČ, MOJCA ROJKO, SABINA ZAGORC MLADI PLANINCI 1.-9. razred
NEŽA JUSTINEK PELC OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1.- 4. razred
SABINA WEBER GOLJUF MLADINSKI PEVSKI ZBOR 5. – 9. razred
JOLANDA PEŠEC KALIGRAFIJA 4., 5. razred
SAŠA ŠEŠKO DRAMSKO – LUTKOVNI KROŽEK 5., 6.razred
IVAN MARGAN ŠPORTNI KROŽEK 3., 4. razred
MATEJA IZGORŠEK IGRIVA KOŠARKA ZA DEKLETA 1.-5. razred
ANDREJA PETERLIN FRANCOŠČINA 7. razred
MARJANA POGRAJC DEBEVEC RAČUNALNIŠKI KROŽEK 3. razred
JANKO SLAPNIČAR ROBOTIKA 4. – 9. razred
KAJA KOPUŠAR JOGA 2.- 5. razred
MIRA MARINKO LIKOVNI KROŽEK 5.-9. razred
MARIJANA STJEPIĆ RAČUNAM Z LILI IN BINETOM      2., 3. razred
NINA LAZAR PRVA POMOČ 4. – 8.razred
JERNEJA KRALJ, KUD SAVA FOLKLORA 4. -7. razred
DOMEN UČAKAR, TADEJ KRALJ FILMSKA VZGOJA 8., 9. razred
ANJA KAČIČ OTROŠKI PARLAMENT 6.- 9. razred
DAVID JAKOPIČ MINI TENIS 2.,3. razred
IRIS POLUTNIK MAŽORETKE 3.- 5.razred

 ODDELKI NIS IN PPVI

IME PRIIMEK NAZIV INTERESNE DEJAVNOSTI RAZRED
ANJA ČUDOVAN SOCIALNE IGRE 1. – 9. r,PPVI
ANJA KAČIČ IGRIVA ŠOLA 4. – 9. r
SLAVICA MAJCEN ROČNA DELA 5.-9.r
NEŽA JUSTINEK PELC PEVSKI ZBOR 1. – 9.r

 DOL PRI HRASTNIKU

IME PRIIMEK NAZIV INTERESNE DEJAVNOSTI RAZRED
MAJA KLEP BRALNA ZNAČKA

 

6.-9. razred
ANDREJA ZAKOŠEK ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 7.-9.razred
ALENKA TERŠEK, MAJA LAZNIK MP DOL 1.- 9. razred
JANJA URLEP DRAMSKO – LUTKOVNI KROŽEK 4. – 9. razred
JANJA URLEP POGUM 8. – 9. razred
JERNEJ JAKOB, MATEJA IZGORŠEK MEPI – PREŽIVETJE V NARAVI 9. razred
ANDREJA PETERLIN FRANCOŠČINA 7. razred
MAJA LAZNIK MEPI DOL 9. razred
MAJA LAZNIK PLANINCI 1. – 9. razred
JANKO SLAPNIČAR ROBOTIKA 4. – 9. razred
DOMEN UČAKAR PROTEUS (BIOLOŠKI KROŽEK) 8. in 9. razred
HELENA DERSTVENŠEK MODELARJI 4. – 9. razred
HELENA DERSTVENŠEK PROMETNIKI 6. – 9. razred
LUCIJA DORNIK SUŠ DOL, OTROŠKI PARLAMENT 4. – 9. razred
LUCIJA DORNIK GEOGRAFSKI KROŽEK 8. – 9. razred
NINA LAZAR PRVA POMOČ 4. -8. razred
TINA ŠANTEJ ZGODOOVINSKI KROŽEK 8. – 9. razred
AJDA PANTNER KALIGRAFIJA 4. – 5. razred
IRIS POLUTNIK MAŽORETE(izvaja se v Hrastniku) 2. – 5. razred
MARJANA POGRAJC DEBEVEC RAČUNALNIŠKI KROŽEK 3. razred
NEŽA JUSTINEK PELC OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1.-3.razred
NEŽA JUSTINEK PELC MLADINSKI PEVSKI ZBOR 4. -9. razred

Mnogo naših učencev se vključuje tudi v obšolske dejavnosti, ki jih ponujajo športni klubi, društva, šole: Košarkarski klub Hrastnik, Rokometni klub Dol TKI Hrastnik, Nogometni klub Hrastnik, Namizno-teniški klub Hrastnik, Karate klub Hrastnik, Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik, Strelska družina Rudnik Hrastnik, plesna šola, plezalna šola, taborniki …