INTERESNE DEJAVNOSTI – PONUDBA 

V tem šolskem letu učencem ponujamo številne interesne dejavnosti in delavnice, ki jih izvajajo učitelji in mentorji: ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA, MLADI PLANINCI, DEKLIŠKA DEBATNA SKUPINA, BRALNA ZNAČKA,  VESELA  ŠOLA, BRALNI KROŽEK, DRAMSKO-LUTKOVNI KROŽEK, FRANCOŠČINA, LIKOVNI KROŽEK, MATEMATIČNI KROŽEK, MLADI PLANINEC, MODELARSKI KROŽEK, PEVSKI ZBOR – otroški in mladinski, PRVA POMOČ, ROBOTIKA, KALIGRAFIJA, CICI VESELA ŠOLA, RAZVEDRILNA MATEMATIKA, RAZGIBAJMO SE, ŠAHOVSKI KROŽEK, ČEBELARSKI KROŽEK, DRUŽABNE IGRE, ROČNA DELA, PROMETNI KROŽEK PROTEUS, JOGA, PREŽIVETJE V NARAVI,  SUŠ, IGRIVA KOŠARKA, ČUJEČNOST, RAČUNALNIŠKI KROŽEK, ŠPORTNI KROŽEK …

Mnogo naših učencev se vključuje tudi v obšolske dejavnosti, ki jih ponujajo športni klubi, društva, šole: Košarkarski klub Hrastnik, Rokometni klub Dol TKI Hrastnik, Nogometni klub Hrastnik, Namizno-teniški klub Hrastnik, Karate klub Hrastnik, Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik, Strelska družina Rudnik Hrastnik, plesna šola, plezalna šola, taborniki …