INTERESNE DEJAVNOSTI – PONUDBA 

Šola ponuja učencem različne interesne dejavnosti (ID). Vodijo jih delavci šole. Pri nekaterih dejavnostih sodelujejo poleg zaposlenih tudi zunanji mentorji. Večina nesistemiziranih ID se prične prvi teden v oktobru, učencem bomo v šolskem letu 2023/24 ponudili naslednje:

MATIČNA ŠOLA HRASTNIK

IME  PRIIMEK NAZIV INTERESNE DEJAVNOSTI RAZRED
KULTURNO PODROČJE
SIMONA WEBER GOLJUF OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1. – 4. razred
SIMONA WEBER GOLJUF MLADINSKI PEVSKI ZBOR 5. – 9. razred
MONIKA ŠPILAR PLESNI KROŽEK 2. razred
MARIJANA STJEPIĆ
SAŠA ŠEŠKO
DRAMSKO – LUTKOVNI KROŽEK 2. – 4. razred
SAŠA ŠEŠKO PLES ZA ZABAVO 7. – 8. razred
DAŠA RAMŠAK BRALNA ZNAČKA 6. – 9. razred
IRIS POLUTNIK MAŽORETE 4. – 5. razred (ni novega vpisa)
ŠPORTNO PODROČJE
DAVID JAKOPIČ IGRE Z LOPARJI 2. – 3. razred
SENTA GLAVAČ
MOJCA ROJKO
SABINA ZAGORC
MLADI PLANINEC 1. – 9. razred
ROK DEŽELAK MALA KOŠARKA – fantje 1. – 3. razred
MATEJA IZGORŠEK MIGANJE JE COOL 1. – 3. razred
ZNANJE IN VEŠČINE
TINA ŠANTEJ ZA IN PROTI (debatni klub) 7. – 9. razred
JERNEJ JAKOB PREŽIVETJE V NARAVI 9. razred
NERMIN BAJRAMOVIĆ RAZVEDRILNA MATEMATIKA 6. – 9. razred
IRENA SENČAR VESELA ŠOLA 4. – 9. razred
ARIJANA RADEŠIČ OPRESNIK SKRB ZA ZDRAVJE 7. – 9. razred
DOMEN UČAKAR PROTEUS 8. – 9. razred
MARJANA POGRAJC RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 3. razred
JANKO SLAPNIČAR ROBOTIKA 4. – 9. razred
TADEJ KRALJ JEZIKOSLOVNI KROŽEK 8. – 9. razred
MANUELA DOKMANAC DEKLIŠKA DEBATNA SKUPINA 6. – 9. razred
IVAN MARGAN SPOZNAVAM DRUŽABNE IGRE 4. – 5. razred
NINA LAZAR PRVA POMOČ 4. – 9. razred
ANDREJA BRINOVEC RADOVEDNI PRVOŠOLČEK 1. razred
JOLANDA PEŠEC KALIGRAFIJA 4. – 6. razred
ANJA KAČIČ OTROŠKI PARLAMENT 6. – 9. razred
ŠPELA VUGA ŠTRUC GEOGRAFSKI KROŽEK 8. – 9. razred

 ODDELKI NIS IN PPVI

IME PRIIMEK NAZIV INTERESNE DEJAVNOSTI RAZRED
KULTURNO PODROČJE
JADVIGA STOPAR KOHNE GLEDALIŠKA SKUPINA 1. – 9. razred, PPVI
NEŽA JUSTINEK PELC PEVSKI ZBOR 1. – 9. razred
ŠPORTNO PODROČJE
KAJA KOPUŠAR JOGA 1. – 9. razred
ZNANJE IN VEŠČINE
SABINA GROM IGRIVA ŠOLA 5. – 9. razred
SLAVICA MAJCEN USTVARJALNE DELAVNICE 1. – 9. razred
ANJA KAČIČ ANGLEŠČINA 1. – 5. razred

 DOL PRI HRASTNIKU

IME PRIIMEK NAZIV INTERESNE DEJAVNOSTI RAZRED
KULTURNO PODROČJE
MAJA MARIJA MAROVT BRALNA ZNAČKA 6. – 9. razred
JANJA URLEP DRAMSKO LUTKOVNI KROŽEK 4. – 9. razred
IRIS POLUTNIK MAŽORETE 4. – 5. razred (ni novega vpisa)
URŠKA ZOJA JERŠIN POSTANI UMETNIK ZA EN DAN 4. – 6. razred
NEŽA PELC JUSTINEK / MONIKA ROŽEJ MLADINSKI PEVSKI ZBOR 4. – 9. razred
NEŽA PELC JUSTINEK / MONIKA ROŽEJ OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1. – 3. razred
MAJA MARIJA MAROVT ŠOLSKI RADIO 4. – 9. razred
ŠPORTNO PODROČJE
MAJA LAZNIK
ALENKA TERŠEK
PLANINCI 1. – 9. razred
DAVID JAKOPIČ IGRE Z LOPARJI 2. – 3. razred
ZNANJE IN VEŠČINE
HELENA DERSTVENŠEK MODELARJI 4. – 9. razred
HELENA DERSTVENŠEK PROMETNIKI 6. – 9. razred
LUCIJA DORNIK SUŠ DOL, OTROŠKI PARLAMENT 4. – 9. razred
LUCIJA DORNIK GEOGRAFSKI KROŽEK 8. – 9. razred
NINA LAZAR PRVA POMOČ 4. – 9. razred
TINA ŠANTEJ ZGODOVINSKI KROŽEK 8. – 9. razred
ŠPELA MARGAN RAZGIBAJMO MOŽGANE 4. – 5. razred
MAJA KLEP VESELA ŠOLA 4. – 9. razred
MARJANA POGRAJC RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 3. razred
MARJANA POGRAJC PROGRAMIRANJE V SCRATCHU 4. – 6. razred
NATALIJA BANTAN BISTRE GLAVCE 3. razred
JANKO SLAPNIČAR ROBOTIKA 4. – 9. razred
ANDREJA ZAKOŠEK SKRB ZA ZDRAVJE 7. – 9. razred
JERNEJ JAKOB PREŽIVETJE V NARAVI 9. razred

Mnogo naših učencev se vključuje tudi v obšolske dejavnosti, ki jih ponujajo športni klubi, društva, šole: Košarkarski klub Hrastnik, Rokometni klub Dol TKI Hrastnik, Nogometni klub Hrastnik, Namizno-teniški klub Hrastnik, Karate klub Hrastnik, Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik, Strelska družina Rudnik Hrastnik, plesna šola, plezalna šola, taborniki …