Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI 

Šola ponuja učencem različne interesne dejavnosti. Vodijo jih delavci šole. Pri nekaterih dejavnostih sodelujejo poleg zaposlenih tudi zunanji mentorji. Večina nesistemiziranih interesnih dejavnosti prične z delom prvi teden v oktobru. Učencem bomo v šolskem letu 2019/20 ponudili naslednje ID:

Matična šola Hrastnik

 IME PRIIMEK ID
TADEJ KRALJ, KAJA KOPUŠAR LUTK.-DRAM. K. (4.- 9. R)
CELESTINA URBANC, SAŠA ŠEŠKO, SABINA GROM SUŠ
LJUDMILA GORNIK ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (7.-9. R)
JANJA BOMBEK VESELA ŠOLA (4.-9. R)
JANKO SLAPNIČAR, LJUDMILA GORNIK, MOJCA ROJKO MLADI PLANINCI (1.-9. R)
ANDREJA BRINOVEC, JADVIGA STOPAR SVET PRAVLJIC
AJDA PANTNER KALIGRAFIJA (4., 5. R)
MAJA TOPLAK KAJ VEŠ O PROMETU? (6.-9. R)
JOLANDA PEŠEC BRANJE ZA ZABAVO (3., 4. R)
MIRA MARINKO LIKOVNI KROŽEK (5.-9. R)
JERNEJ JAKOB, MATEJA IZGORŠEK PREŽIVETJE V NARAVI (9. R)
MAJA JAKOB MIGAJMO (2. R)
IRIS POLUTNIK ČUJEČNOST IN VAJE ZA SPROSTITEV (1.-9. R)
MIRA MARINKO ZGODOVINSKI KROŽEK (8., 9. R)
SIMONA WEBER GOLJUF OPZ, MPZ
JERNEJ JAKOB GEOGRAFSKI KROŽEK (8., 9. R)
LARA GORNIK PLESNO NAVIJAŠKE SKUPINE
MATEJA IZGORŠEK IGRIVA KOŠARKA (1. – 5. R)
BELINDA LADIHA PRVA POMOČ (5.-9. R)
SAŠA ŠEŠKO USTVARJALNICE (2. – 4. R)
MARJANA POGRAJC DEBEVEC RAČUNALNIŠKI KROŽEK (1.-3. R)
TANJA KRESNIK BRALNI KLUB (6.-9. R)
DOMEN UČAKAR PROTEUS (8., 9. R)
JANKO SLAPNIČAR ROBOTIKA (4.-9. R)
NERMIN BAJRAMOVIĆ RAZVEDRILNA MATEMATIKA (6.-9. R)

Podružnična šola Dol

IME PRIIMEK ID
IRIS POLUTNIK EKIPA PRVE POMOČI (5.-9. R)
ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (7.-9. R)
HELENA BOROVŠAK, MAJA LAZNIK, NATALIJA SELINŠEK MLADI PLANINCI (1.-9. R)
HELENA BOROVŠAK, JANJA URLEP DRAM.-LUTK. KROŽEK (4.-9. R)
JANA ŠULIGOJ SUŠ
MAJA LAZNIK PRAVLJIČNI KROŽEK (1.-3. R)
HELENA DERSTVENŠEK MODELARJI (4.-9. R)
HELENA DERSTVENŠEK PROMETNIKI (6.-9. R)
IRIS POLUTNIK ČUJEČNOST IN VAJE ZA SPROSTITEV (1.-9. R)
ALEKSANDRA ŠTORMAN MATEMATIČNI KROŽEK (6.-9. R)
MARJANA POGRAJC DEBEVEC RAČUNALNIŠKI KROŽEK
JANKO SLAPNIČAR ROBOTIKA (4.-9. R)
JANJA URLEP POGUM
TINA ŠANTEJ ZGODOVINSKI KROŽEK (8.,9. R)
DOMEN UČAKAR PROTEUS (8., 9. R)
JERNEJ JAKOB GEOGRAFSKI KROŽEK (8., 9. R)
ALENKA RAZPOTNIK OPZ, MPZ
JERNEJ JAKOB, MATEJA IZGORŠEK PREŽIVETJE V NARAVI (9. R)
MAJA KLEP BRALNI KLUB (6.-9. R)
MAJA KLEP ŠOLSKI ČASOPIS (6.-9. R)

ODDELKI NIS IN PPVI

IME PRIIMEK ID
ŠPELA RAZPOTNIK CICI VESELA ŠOLA (2. – 4. R)
ŠPELA RAZPOTNIK ANGLEŠČINA (NIS, PPVI)
NINA PAVLIN PLESNO – DRAMSKI KROŽEK (NIS, PPVI)
VESELA ŠOLA (5.- 9. R)
SABINA GROM USTVARJALNICE (2. – 9. R)
SABINA GROM PROMETNI KROŽEK (4.- 9. R)
NINA PAVLIN IGRARIJE (NIS, PPVI)