EKSKURZIJE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

RAZRED VSEBINA NOSILCI ČAS
1., 1.-4. NIS Krškočara Marijana Stjepić 15. 6. 2023
2. Pohod na Jelenov greben Darja Babič 8. 6. 2023
3. Arboretum- Volčji potok Rosana Kovačič 15. 6. 2023
4. Planica, Čebelarski muzej Nina Lazar junij 2023
5. Postojnska jama, Predjamski grad Maja Toplak

 

junij 2023
6. Tehniški muzej Bistra, Lipica Tina Šantej junij 2023
7. Štajerska (Rogatec, Ptujska Gora, Ptujski grad) Mira Marinko junij 2023
7. Naravoslovna učna pot (Jama Pekel, Gozdna učna pot, Rimska nekropola) Arijana Radešič Opresnik 1.      5. 2022
8. Reaktor Podgorica, Hiša eksperimentov, Hiša iluzij Helena Derstvenšek 22. 6. 2023
9. Dan očarljivih rastlin Domen Učakar 26. 5. 2023
9. Dan šole- Osankarica Mira Marinko 9. 1. 2023
NIS 5. -7. Postojnska jama, Predjamski grad Maja Toplak junij 2023
NIS 8. -9. Ogled Simfonične matineje in Narodne galerije v Ljubljani Simona Weber Goljuf 2.      10. 2022
IP PROGRAM IZBIRNIH PREDMETOV    
RADIO Dol Ogled radijske postaje Tina Šantej april 2023
POK Obisk laboratorija Domen Učakar 3.      4. 2023

OPOMBA: Večina ekskurzij se povezuje tudi z realizacijo dni dejavnosti po posameznih razredih.