EKSKURZIJE V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

 

RAZRED VSEBINA NOSILCI ČAS
1. Pravljični Šumberk Marijana Stjepić 11. in 12.6.2024
2., 1. – 4. NIS Pohod na Jelenov greben Maja Laznik 6.6.2024
3. Arboretum – Volčji potok Rosana Kovačič 13.6.2024
4., NIS 5. – 7. Mojstrana – Vrata Ivan Margan 19.6.2024
5. Postojnska jama, Predjamski grad Senta Glavač 30.5.2024
6. Tehniški muzej Bistra, Lipica Mira Marinko 20.6.2024
7. Rogatec – Ptuj Tina Šantej 20.6.2024
7. Naravoslovna učna pot (Jama Pekel, Gozdna učna pot, Rimska nekropola) Arijana Radešič Opresnik 5.10.2023
8. Reaktor Podgorica, Hiša eksperimentov, Hiša iluzij Helena Derstvenšek 20.6.2024
9. Literarno – jezikovna ekskurzija v Ljubljani Aktiv SLJ 19.10.2023
NIS 8. – 9. Ogled Simfonične matineje in Narodne galerije v Ljubljani Simona Weber Goljuf 18.10.2023
IP PROGRAM IZBIRNIH PREDMETOV
IP TEV Ogled televizijske hiše Tina Šantej november 2023
IP Astronomija Opazovanje večernega neba Helena Derstvenšek marec 2024
8. – 9. Ekskurzija v London Milena Pavelšek, Jana Šuligoj in agencija Twin februar 2024

OPOMBA: Večina ekskurzij se povezuje tudi z realizacijo dni dejavnosti po posameznih razredih.