EKSKURZIJE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

RAZRED VSEBINA NOSILCI ČAS
1. Kekčeva dežela Saša Šeško 21. 6. 2022
2. Pohod na Jelenov greben Maja Laznik 9.6. 2022
3. Arboretum- Volčji potok Ajda Pantner 14. 6. 2022
4. Vulkanija – Grad na Goričkem Nina Lazar 8. 6. 2022
5. Notranjska Maja Toplak

Andreja Zakošek

20. 6. 2022
6. Tehniški muzej Bistra, Lipica Mira Marinko 21. 6. 2022
7. Štajerska (Rogatec, Ptujska Gora, Ptujski grad) Tina Šantej 21. 6. 2022
7. Naravoslovna učna pot (Jama Pekel, Gozdna učna pot, Rimska nekropola) Nejc Mesesnel 6. 10. 2021
8. Reaktor Podgorica, Hiša eksperimentov, Botanični vrt Helena Derstvenšek 21. 6. 2022
9. Dan očarljivih rastlin Domen Učakar 27. 5. 2022
NIS 5.–9. Tehnopark Celje Anja Kačič maj 2022
IP PROGRAM IZBIRNIH PREDMETOV
RADIO Hrastnik Ogled radijske postaje Aktual Kum Trbovlje Tina Šantej po dogovoru
TELEVIZIJA Ogled ETV Tina Šantej po dogovoru
LS1, LS2 Obisk steklarske šole v Rogaški Slatini z delavnico Mira Marinko marec 2022

OPOMBA: Večina ekskurzij se povezuje tudi z realizacijo dni dejavnosti po posameznih razredih.