Varstvo vozačev bo organizirano za vse vozače, ki se bodo prijavili na matični šoli in na podružnici glede na prihode in odhode šolskih prevozov in pričetek oz. konec pouka.