Varstvo vozačev

Varstvo vozačev bo organizirano za vse vozače, ki se bodo prijavili na matični šoli in na podružnici glede na prihode in odhode šolskih prevozov in pričetek oz. konec pouka.