Kontakti

MATIČNA ŠOLA
Ravnateljica: Polona Dolanc 03 56 42 441
Pomočnica ravnateljice: Jadviga Kohne Stopar 03 56 42 442
Tajništvo: Vanja Hočevar 03 56 42 440
Računovodstvo: Lea Bec 03 56 42 443
Regina Odžič Tržan 03 56 42 444
Socialna delavka: Andreja Peterlin 03 56 42 447
Pedagoginja: Špela Vuga Štruc 03 56 42 448
Odjava/prijava obrokov: Odzivnik 03 56 42 451
Šolska knjižnica: Nevenka Stoklasa 03 56 42 454
Šolska zobna ambulanta: 031 634 413
Zbornica predmetna stopnja: / 03 56 42 446
Zbornica razredna stopnja: / 03 56 42 455
Defektologinja: Jolanda Pešec 03 56 42 449
Organizator šolske prehrane: Arijana Radešič Opresnik 03 56 42 451
Hišnik Hrastnik: Jurij Močilar 03 56 42 453
Kuhinja Mitja Pajnkihar 03 56 42 450

 

PŠ DOL
Vodja podružnice Janja Urlep 03 56 42 424
041 635 648
Socialna delavka: Andreja Peterlin 03 56 42 423 – TOREK
Pedagoginja: Špela Vuga Štruc 03 56 42 423 – ČETRTEK
Šolska knjižnica: Polona Vidmar 03 56 42 428
Zbornica / 03 56 42 429
Hišnik Dol: Vinko Lipovšek 03 56 42 426
Zobna ambulanta Dol: dr. Biljana Ilievska 03 56 30 858
Kuhinja Ivanka Marić 03 56 42 427