MATIČNA ŠOLA

Ravnateljica: Polona Dolanc 03 56 42 441 041 431 705
Pomočnica ravnateljice: Jadviga Kohne Stopar 03 56 42 442 041 479 573
Tajništvo: Vanja Hočevar 03 56 42 460
Računovodstvo: Lea Bec 03 56 42 443
Regina Odžič Tržan 03 56 42 444
Socialna delavka: Andreja Peterlin 03 56 42 447 041 693 826
Pedagoginja: Ninetta Gnidovec Rozman 03 56 42 448
Psihologinja: Martina Škoberne 03 56 42 458
Odjava/prijava obrokov: Odzivnik 03 56 42 451
Šolska knjižnica: Nevenka Stoklasa 03 56 42 454
Šolska zobna ambulanta: 031 634 413
Zbornica predmetna stopnja: / 03 56 42 446
Zbornica razredna stopnja: / 03 56 42 455
Defektologinja: Jolanda Pešec 03 56 42 449
Organizator šolske prehrane: Arijana Radešič Opresnik 03 56 42 451
Hišnik v Hrastniku: Jurij Močilar 03 56 42 453
Kuhinja Mitja Pajnkihar 03 56 42 450

 

PŠ DOL

Vodja podružnice Janja Urlep 03 56 42 424 041 635 648
Socialna delavka: Andreja Peterlin 03 56 42 423 – TOREK 041 693 826
Pedagoginja: Špela Vuga Štruc 03 56 42 423 – ČETRTEK
Šolska knjižnica: Polona Vidmar 03 56 42 428
Zbornica / 03 56 42 429
Hišnik na Dolu: Vinko Lipovšek 03 56 42 426
Zobna ambulanta Dol: dr. Biljana Ilievska 03 56 30 858
Kuhinja Ivanka Marić 03 56 42 427