MATIČNA ŠOLA

Ravnateljica: Polona Dolanc 03 56 42 441 041 431 705 polona.dolanc@osnhr.si
Pomočnica ravnateljice: Jadviga Kohne Stopar 03 56 42 442 041 479 573 jadviga.stopar@osnhr.si
Tajništvo: Sabina Žibert 03 56 42 460 tajnistvo@osnhr.si
Računovodstvo: Mateja Drgan 03 56 42 443 osljhrnhr.racunovodstvo@guest.arnes.si
Regina Odžič Tržan 03 56 42 444 osljhrnhr.racunovodstvo@guest.arnes.si
Socialna delavka: Andreja Peterlin 03 56 42 447 andreja.peterlin@osnhr.si
Pedagoginja: Špela Vuga Štruc 03 56 42 448 spela.vuga@osnhr.si
Pedagoginja: Andrea Mlakar 03 56 42 458 andrea.mlakar@osnhr.si
Odjava/prijava obrokov: Odzivnik 03 56 42 451
Šolska knjižnica: Daša Ramšak 03 56 42 454 dasa.ramsak@osnhr.si
Šolska zobna ambulanta: dr. Biljana Ilievska 031 634 413 zobna@zd-hrastnik.si
Zbornica predmetna stopnja: / 03 56 42 446
Zbornica razredna stopnja: / 03 56 42 455
Defektologinja: Jolanda Pešec 03 56 42 449 jolanda.pesec@osnhr.si
Organizator šolske prehrane: Sabina Milevšek 03 56 42 451 sabina.milevsek@osnhr.si
Hišnik v Hrastniku: Jurij Močilar 03 56 42 453
Kuhinja Mitja Pajnkihar 03 56 42 450

 

PŠ DOL

Vodja podružnice Janja Urlep 03 56 42 424 041 635 648 janja.urlep@osnhr.si
Socialna delavka: Andreja Peterlin 03 56 42 423 – TOREK 041 693 826 andreja.peterlin@osnhr.si
Pedagoginja: Špela Vuga Štruc 03 56 42 423 – ČETRTEK spela.vuga@osnhr.si
Šolska knjižnica: Maja Marija Marovt 03 56 42 428 maja-marija.marovt@osnhr.si
Zbornica / 03 56 42 429
Hišnik na Dolu: Boštjan Frajle 03 56 42 426
Kuhinja Ivanka Marić 03 56 42 427