Nagovor ravnateljice

marina kmet

 

“Visoko čislam učenjaka, ki nam preganja temo zmot, a še bolj cenim poštenjaka, ki ve in hodi pravo pot.”

Simon Gregorčič 

 

Drage učenke in učenci!

Želim vam uspešno šolsko leto, ki vam bo prineslo veliko novega znanja in napredovanja v skladu z vašimi zmožnostmi. Bodite vedoželjni in izkoristite vsako možnost za pridobivanje novega znanja. Iščite nova prijateljstva in negujte že obstoječa. Nobena tehnologija nam ne more nadomestiti iskrenega prijatelja.

Cenjene sodelavke in sodelavci!

Vsem zaposlenim želim mirno šolsko leto in da bi lahko večino časa namenili našemu poslanstvu.

Spoštovani starši!

Vi ste pomemben deležnik pri vzgojno-izobraževalnem delu šole, zato računamo na vašo podporo, predvsem pa na zaupanje v strokovno delo zaposlenih. Zahtevajte od svojih otrok najboljše, kar zmorejo. Skupaj se moramo zavedati tega, da več kot bodo znali, bolj bodo lahko oblikovali prihodnost po svojih željah.

Vse v življenju gre bolj gladko, če se stvari lotimo z veliko mero optimizma in pozitivne energije. Naj nas ti dve lastnosti pospremita in spremljata skozi  novo šolsko leto.  Bodimo strpni, spoštljivi in iskreni drug do drugega, sodelujmo, iščimo dobro v ljudeh, pomagajmo, kjer lahko in prepričana sem, da bomo ob koncu šolskega leta želi lepe rezultate.

SREČNO!

mag. Marina Kmet