Nagovor ravnateljice

marina kmet

 

Delaj velike stvari, ko so še majhne, težke stvari, ko so še lahke. Kajti vse stvari, če so še tako velike in težke, se začnejo kot majhne in lahke.« (neznani avtor)  

 

Vsako novo šolsko leto je za vsakogar izmed nas nekaj posebnega. Še posebej bi to lahko rekli za preteklo šolsko leto, ki smo ga skupaj preživeli učenci in učitelji matične in podružnične šole. Za vse nas je bil to velik izziv, ki pa smo ga več kot odlično premagali. Delavci šole, učenci in starši ter ustanoviteljica Občina HRASTNIK  smo skupaj pripomogli k temu, da smo zahtevno šolsko leto uspešno pripeljali h koncu.

Letošnje šolsko leto bo spet potekalo po ustaljenih tirnicah, seveda pa nam prinaša kar nekaj novosti. Učenci in učitelji Podružnične šole Dol so dobili sodobne in prijetne prostore, ki bodo zagotovo nudili spodbudno učno okolje.  Za učence matične šole smo v sklopu zdrave šole v učilnici geografije uredili kinestetični razred. V sklopu projekta Zdrava šola bomo nadaljevali z načrtovanimi aktivnostmi, prav tako pa bomo delovali tudi na kulturnem področju in tako upravičili naziv Kulturna šola.

Uvajati bomo začeli projekt POGUM, v sklopu katerega bomo postopoma gradili na medgeneracijskem povezovanju med učenci. Pričeli smo že na prvi šolski dan, ko so devetošolci pospremili drugošolce do njihovih učilnic.

Vsem učencem želim uspešno šolsko leto, ki  bo prineslo veliko novega znanja in napredovanje v skladu z njihovimi zmožnostmi.

Vsem zaposlenim želim mirno šolsko leto in da bi lahko večino časa namenili našemu poslanstvu.

Naša naloga  je, da s svojim zgledom učencem pokažemo, da je znanje vrednota, ki nam je nihče ne more vzeti. Prav tako pa jih moramo z zgledom  spodbujati pri krepitvi vrednot kot so spoštovanje, delavnost, strpnost, empatija.

Vzgoja otrok se prične doma in vloga staršev je ključnega in neprecenljivega pomena.  Prav zaradi tega so starši pomemben deležnik pri vzgojno-izobraževalnem delu šole, zato računamo na njihovo podporo, predvsem pa na zaupanje v strokovno delo zaposlenih.

Vsem skupaj želim uspešno šolsko leto, ki bo temeljilo na strpnosti in medsebojnemu spoštovanju. Izkoristimo vsako priložnost, ki se nam pojavi, da lahko pomagamo drug drugemu in si na ta način obogatimo življenje.

SREČNO!

mag. Marina Kmet