Dragi učenci, sodelavci in starši!

P

red nami je novo šolsko leto. Vsi vanj vstopamo z upanjem, da se ne ponovi lanski način šolanja. A za nas tudi to ne bo ovira. S sodelovanjem, strpnostjo in razumevanjem zmoremo vse.

V teh časih se je pokazalo, kako pomembno je medsebojno sodelovanje vseh dejavnikov v vzgojno- izobraževalnem procesu. Starši in učitelji moramo hoditi z roko v roki, kajti le na ta način bomo pripomogli, da bodo naši otroci pridobili ustrezna znanja in maksimalno razvili svoje potenciale in talente.

Naloga vseh nas je, da otrokom pustimo, da so radovedni, da pridobijo lastne izkušnje, se učijo iz svojih napak, mi pa jim moramo pri tem stati ob strani in jih usmerjati na prava pota. Nikar ne pričakujmo preveč od njih, niti ne premalo. Otroci  se morajo zavedati svojih dolžnosti in jih opravljati, kajti le tako se bodo razvili v dobre, sočutne, delavne in ustvarjale osebe. V mislih pa vedno imejte: Otroci so samo otroci in pustimo jim, da to tudi ostanejo.

Dragi učenci, želim vam, da bi se med nami počutili sprejete, varne in slišane. Z velikimi  koraki premagujte prepreke, gradite zmage ter lepe in uspešne zgodbe.  Pri tem pa vam bomo mi nudili vso oporo in pomoč.

Sodelavke in sodelavci, naj par besed namenim še vam. Ste osebe z veliko začetnico, kajti biti učitelj je poslanstvo. Verjamem v vas, delate dobro in strokovno. Zavedajte se, da je vsak otrok individuum zase. Spoštujte njihove  posebnosti, raznolikosti, iščite v njih  tisto dobro, najboljše in tako boste to vedno tudi našli.

Želim vam ustvarjalno, vedoželjno, uspehov polno novo šolsko leto.

Polona Dolanc, ravnateljica