Dragi učenci, starši in sodelavci!

N

ovo šolsko leto pričenjamo z optimizmom – z odprto šolo in brez mask. Zavedati pa se moramo, da je virus še vedno med nami, zato moramo dosledno upoštevati navodila za zajezitev širjenja. Vsak posameznik in vsi skupaj bomo z upoštevanjem le teh prispevali, da nam bo uspelo uresničiti naše cilje.

Vsako leto pomeni nov začetek in hkrati nadaljevanje nečesa, kar smo zasnovali že v preteklosti. Učenke in učenci, verjamem, da boste v življenje in delo šole vneski nove ideje. Želim si, da bi v z veseljem prihajali v šolo in da bi z veliko vnemo sprejemali znanje. Bodite vedoželjni, nasmejani, pomagajte drug drugemu in bodite med seboj strpni.

Spoštovani straši in cenjeni sodelavci, vsi skupaj imamo isti cilj, do katerega pa vodi več poti. Vsi želimo otrokom najboljše. Potrudimo se, da bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem dajali otrokom zgled, prave vrednote in razvili spoštovanje do dela.

Želim vam ustvarjalno, vedoželjno in uspehov polno šolsko leto.

Polona Dolanc, ravnateljica