Priporočilni seznam knjig za bralno značko v šolskem letu 2023/2024

“Verjemi, da zmoreš in si že na pol poti do cilja.”

Theodore Roosevelt


bralna_znacka_znakec
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6.- 9. razred

Splošna pravila oz. navodila za učence od 6. do 9. razreda

Učenci, ki boste brali knjige za bralno značko, se držite naslednjih osnovnih pravil:

  • za osvojitev bralne značke je potrebno prebrati in predstaviti 5 knjig, in sicer DO KONCA MAJA;
  • prvo knjigo je potrebno predstaviti V PRVEM OCENJEVALNEM OBDOBJU;
  • knjige, ki jih pri urah slovenščine obravnavate oz. berete v sklopu domačega branja, se ne priznavajo kot del bralne značke;
  • knjige si izberite na podlagi priporočilnega seznama oz. s pomočjo knjižničarke;
  • če si izberete pesniško zbirko, morate vsaj tri pesmi podrobneje predstaviti;
  • pri bralni znački ne bodo upoštevane knjige, pri katerih bo mentorica presodila, da je vsebina neprimerna bralčevi starosti (npr. nazorni prizori nasilja, spolnosti, vampirski prizori itd.)