Priporočilni seznam knjig za bralno značko v šolskem letu 2022/2023

“Verjemi, da zmoreš in si že na pol poti do cilja.”

Theodore Roosevelt


bralna_znacka_znakec
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

Splošna pravila oz. navodila za učence od 6. do 9. razreda

Učenci, ki boste brali knjige za bralno značko, se držite naslednjih osnovnih pravil:

  • za osvojitev bralne značke je potrebno prebrati in predstaviti 5 knjig, in sicer DO KONCA MAJA;
  • prvo knjigo je potrebno predstaviti V PRVEM OCENJEVALNEM OBDOBJU;
  • knjige, ki jih pri urah slovenščine obravnavate oz. berete v sklopu domačega branja, se ne priznavajo kot del bralne značke;
  • knjige si izberite na podlagi priporočilnega seznama oz. s pomočjo knjižničarke;
  • če si izberete pesniško zbirko, morate vsaj tri pesmi podrobneje predstaviti;
  • pri bralni znački ne bodo upoštevane knjige, pri katerih bo mentorica presodila, da je vsebina neprimerna bralčevi starosti (npr. nazorni prizori nasilja, spolnosti, vampirski prizori itd.)