Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km in za učence, ki imajo na poti v šolo in iz nje nevarne poti, je organiziran šolski avtobusni prevoz. Avtobusni prevoz je organiziran tudi za prvošolce. Učenci, ki se vozijo v šolo in iz nje z organiziranim šolskim prevozom, so po Zakonu o varnosti v cestnem prometu dolžni upoštevati navodila voznika, sedeti na sedežih in biti pripeti z varnostnim pasom.

MATIČNA ŠOLA HRASTNIK           

PREVOZNIK RELACIJE PREVOZ V ŠOLO PREVOZ IZ ŠOLE
NOMAGO D.O.O ŽELEZNIŠKA POSTAJA – ŠOLA 6.40
(po pogodbi)
14.05
NOMAGO D.O.O. ČEČE – ŠOLA 7.00 13.50
ŠOLSKI MINI BUS ŠOLA – ČEČE / 12.15
LAKNER VERA ŠAVNA PEČ – KRNICE – ŠOLA 6.50

7.40 srede na 14 dni in vsak petek

12.45

13.40

ŠOLSKI MINI BUS PODKRAJ – ŠOLA 6.50 13.40
ŠOLSKI MINI BUS PRAPRETNO 7.10 13.20
JOŽE KAJIČ KAL – ŠOLA

PODKRAJ – ŠOLA

6.50

6.50

13.40

13.40

PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL

PREVOZNIK RELACIJE V OBE SMERI PREVOZ V ŠOLO PREVOZ IZ ŠOLE
LAKNER VERA GORE – DOL 7.40 14.20
MAJCEN SREČKO BRDCE – BREZNO – TURJE – DOL 7.05 13.40
MAJCEN SREČKO KRIŠTANDOL – MARNO – ZG. BRDCE 7.35 14.15
KAJIČ JOŽE KRIŠTANDOL – PARTIZANSKA – DOL 7.35 14.20
ŠOLSKI KOMBI OŠ HRASTNIK – AP DOL 6.30 12.30
ŠOLSKI KOMBI AP DOL – OŠ HRASTNIK / 13.05
ŠOLSKI MINI BUS KOVK –

TURJE –

MARNO – DOL

7.30

7.45

7.53

12.45 – TURJE

14.15

ŠOLSKI MINI BUS HRASTNIK/šola –

KRIŽIŠČE – DOL

7.20

7.25

14.40
NOMAGO D.O.O. TURJE – BREZNO – MARNO – DOL 7.40/7.50/7.55

(pogodba)

14.35

 

ŠOLSKI KOMBI – MAŽORETE: 12.30 HRASTNIK – DOL, nazaj lahko 14.45

Vodstvo šole