Prevoz

Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km in za učence, ki imajo na poti v šolo in iz nje nevarne poti, je organiziran šolski avtobusni prevoz. Avtobusni prevoz je organiziran tudi za prvošolce. Učenci, ki se vozijo v šolo in iz nje z organiziranim šolskim prevozom, so po Zakonu o varnosti v cestnem prometu dolžni upoštevati navodila voznika, sedeti na sedežih in biti pripeti z varnostnim pasom.

Matična šola

PREVOZNIK RELACIJA PREVOZ V ŠOLO PREVOZ DOMOV
NOMAGO D.O.O. ŽELEZNIŠKA POSTAJA – ŠOLA – ŽELEZNIŠKA POSTAJA 6.40 14.05
NOMAGO D.O.O. ČEČE – ŠOLA – ČEČE 7.05 12.15 (šol. minibus)

13.40

VERA LAKNER ŠAVNA PEČ – KRNICE – ŠOLA 6.55

7.40

12.45

13.40

ŠOLSKI MINIBUS PODKRAJ – ŠOLA – PODKRAJ 6.50 13.40
KAJIČ d. o. o – kombi KAL – ŠOLA – KAL 6.35 13.05 oz. 13.30

(glede na urnik učencev)

Podružnična šola Dol pri Hrastniku

PREVOZNIK RELACIJA PREVOZ V ŠOLO PREVOZ DOMOV
LAKNER VERA GORE – DOL 7.40 14.25
MAJCEN SREČKO BREZNO – UNIČNO – DOL 7.00 13.30
MAJCEN SREČKO UNIČNO – BRDCE – DOL 7.35 12.45
KAJIČ JOŽE KRIŠTANDOL –
PARTIZANSKA – DOL
7.35 13.30 oz. 12.45

(glede na urnik učencev)

ŠOLSKI MINI BUS KOVK –

TURJE –

MARNO – DOL

7.30

7.45

7.53

14.15
ŠOLSKI MINI BUS HRASTNIK/šola –

KRIŽIŠČE – DOL

7.15

7.20

14.45
NOMAGO D.O.O. TURJE – BREZNO – MARNO – DOL 7.40/7.50/7.55

(pogodba)

14.35
NOMAGO D.O.O. PODKRAJ –

BLAGOVNICA – DOL

7.45

8.00

(redna)

VSAKO URO 10 MINUT PRED URO
NOMAGO D.O.O. HRASTNIK – DOL – CELJE

redna proga

7.20

8.00

(redna)

VSAKO URO 10 MINUT PRED URO