Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km in za učence, ki imajo na poti v šolo in iz nje nevarne poti, je organiziran šolski avtobusni prevoz. Avtobusni prevoz je organiziran tudi za prvošolce. Učenci, ki se vozijo v šolo in iz nje z organiziranim šolskim prevozom, so po Zakonu o varnosti v cestnem prometu dolžni upoštevati navodila voznika, sedeti na sedežih in biti pripeti z varnostnim pasom.

Matična šola

                   

PREVOZNIK RELACIJE PREVOZ V ŠOLO PREVOZ DOMOV
NOMAGO D.O.O ŽELEZNIŠKA POSTAJA – ŠOLA 6.40

(pogodba)

14.05
NOMAGO D.O.O. ČEČE – ŠOLA 7.00 13.40
ŠOLSKI MINI BUS ŠOLA – ČEČE / 12.15
LAKNER VERA ŠAVNA PEČ – KRNICE – ŠOLA 6.50

7.40 srede na 14 dni in vsak petek

12.45

13.40

ŠOLSKI MINI BUS PODKRAJ – ŠOLA 6.50 13.40
ŠOLSKI MINIBUS PRAPRETNO 7. 10 13. 20
JOŽE KAJIČ KAL – ŠOLA

 

 

 

 

PODKRAJ – ŠOLA

6. 50

 

 

 

6. 50

13.40

 

 

 

13. 40

PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL

 

PREVOZNIK RELACIJE V OBE SMERI PREVOZ V ŠOLO PREVOZ IZ ŠOLE
LAKNER VERA GORE – DOL 7.40 14.20
MAJCEN SREČKO BREZNO – UNIČNO – DOL 7.00 13.30
MAJCEN SREČKO UNIČNO – BRDCE – DOL 7.35 14.15
KAJIČ JOŽE KRIŠTANDOL – PARTIZANSKA – DOL 7.35  

14. 20

 

ŠOLSKI MINI BUS KOVK –

TURJE –

MARNO – DOL

7.30

7.45

7.53

14.15
ŠOLSKI MINI BUS HRASTNIK/šola –

KRIŽIŠČE – DOL

7.20

7.25

14.40
NOMAGO D.O.O. TURJE – BREZNO – MARNO – DOL 7.40/7.50/7.55

(pogodba)

14.35