V primeru odsotnosti vašega otroka v šoli, prosimo, da poskrbite za pravočasno ODJAVO. Prav tako otroka ob vrnitvi v šolo ponovno PRIJAVITE. Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano  razrednik oz. strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Starši odjavijo prehrano ustno preko telefonskega odzivnika (03 56 42 451) ali po elektronski pošti (prehrana@osnhr.si).

Če je bila odjava prehrane podana do 9.00 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

Ob preklicu prijave oz. odjavi/prijavi šolske prehrane posredujte naslednje podatke:

  • dan in uro preklica oz. odjave/prijave,
  • ime in priimek osebe, ki je preklicala oz. odjavila/prijavila šolsko prehrano,
  • za katerega učenca (ime in priimek, razred) je bil podan preklic oz. odjava/prijava,
  • s katerim dnem se učencu odjavlja/prijavlja prehrano,
  • če podate prijavo v pisni obliki: datum in podpis osebe, ki je preklicala oz. odjavila/ prijavila šolsko prehrano.