40. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV

V soboto, 6.5.2017 je v Velenju na OŠ Gustava Šiliha potekalo 40. državno tekmovanje mladih čebelarjev. Tekmovanja se je udeležilo 6 učencev (štirje učenci z matične, 2 s podružnične šole). Tekmovanje je potekalo v dvojicah in v skupinah (glede na starostno stopnjo učencev). Učenci so dosegli zelo lepe rezultate. Učenca Erik Medvešek in Jan Blagotinšek bosta prejela zlato priznanje, učenci Blaž Jakopič, Urban Širec, Anja Zmazek in Angelina Vavtar Abram pa bronasto priznanje.

Mentorja:

Karlo Bičanič

Arijana Radešič Opresnik