Ekskurzije 2019/20

RAZRED VSEBINA NOSILCI ČAS
1. Živalski vrt Ljubljana Andreja Brinovec 28. 5. 2020
2. Pohod na Jelenov greben Saša Šeško junij 2020
3. Gledališko doživetje – ekskurzija v Ljubljano Rosana Kovačič junij 2020
4. VULKANIJA – GRAD NA GORIČKEM Janja Urlep 4. 6. 2020
5. Notranjska (Predjamski grad, Cerkniško jezero, Postojnska jama) Toplak maj 2020
6. Tehniški muzej Bistra – Lipica Mira Marinko 12. 6. 2020
7. Štajerska (Rogatec – Ptujska Gora – Ptujski grad) Tina Šantej 12. 6. 2020
7. Naravoslovna učna pot (Jama Pekel, Gozdna učna pot, Rimska nekropola) Domen Učakar 9. 10. 2019
8. Reaktor Podgorica, Hiša eksperimentov, Botanični vrt Helena Derstvenšek 16. 6. 2020
9. Po poteh kulturne dediščine – Dolenjska Tadej Kralj 24. 10. 2019
9. Dan očarljivih rastlin (ND) Mili Gornik 22. 5. 2020
9. Od elektrarne do doma Helena Derstvenšek 25. 2. 2020
IP PROGRAM IZBIRNIH PREDMETOV
RADIO Hrastnik Ogled televizijskih hiše Pro Plus Tina Šantej marec 2020
TELEVIZIJA Ogled radijske postaje Aktual Kum Tina Šantej marec 2020
LS1, LS2, LS3 Obisk steklarske šole v Rogaški Slatini z delavnico Mira Marinko april 2020
POK Obisk laboratorija Domen Učakar 14. 4. 2020
SLZ Opazovanje neba Helena Derstvenšek marec 2020
ISP nad. Dan očarljivih rastlin Mili Gornik 22. 5. 2020

OPOMBA: VEČINA EKSKURZIJ SE POVEZUJE TUDI Z REALIZACIJO DNEVOV DEJAVNOSTI PO POSAMEZNIH RAZREDIH.