RAZRED VSEBINA NOSILCI ČAS
1. Živalski vrt Ljubljana Mojca Rojko 26. 5. 2021
2. Pohod na Jelenov greben Sabina Radešič 10. 6. 2021
3. Gledališko doživetje – ekskurzija v Ljubljano Rosana Kovačič 17. 6. 2021
4. Vulkanija – Grad na Goričkem Nina Lazar 8. 6. 2021
5. Notranjska (Predjamski grad, Cerkniško jezero, Postojnska jama) Maja Toplak 27. 5. 2021
6. Tehniški muzej Bistra, Lipica Tina Šantej 16. 6. 2021
7. Štajerska (Rogatec, Ptujska Gora, Ptujski grad) Mira Marinko 16. 6. 2021
7. Naravoslovna učna pot (Jama Pekel, Gozdna učna pot, Rimska nekropola) Arijana Radešić Opresnik 7. 10. 2020
8. Reaktor Podgorica, Hiša eksperimentov, Botanični vrt Helena Derstvenšek 16. 6. 2021
9. Po poteh kulturne dediščine – Gorenjska Tadej Kralj 22. 10. 2020
9. Dan očarljivih rastlin (ND) Ljudmila Gornik 21. 5. 2021
IP PROGRAM IZBIRNIH PREDMETOV
RADIO Hrastnik Ogled televizijskih hiše Pro Plus Tina Šantej marec 2021
TELEVIZIJA Ogled radijske postaje Aktual Kum Tina Šantej november 2020
LS1, LS2 Obisk steklarske šole v Rogaški Slatini z delavnico Mira Marinko april 2021
POK Obisk laboratorija Domen Učakar marec 2021
DIP Opazovanje neba Helena Derstvenšek marec 2021
ISP nad. Dan očarljivih rastlin Ljudmila Gornik 21. 5. 2021

OPOMBA: VEČINA EKSKURZIJ SE POVEZUJE TUDI Z REALIZACIJO DNEVOV DEJAVNOSTI PO POSAMEZNIH RAZREDIH.