KNJIŽNICA: V tem času si lahko krajšate čas tudi drugače.

UČITELJ GRADIVO KONTAKT ZA VPRAŠANJA
BABIČ DARJA darja.babic@osnhr.si
BAJRAMOVIĆ NERMIN Gradivo: MAT nermin.bajramovic@osnhr.si
BOMBEK JANJA Gradivo: MAT janja.bombek@guest.arnes.si
BOROVŠAK HELENA
BRINOVEC ANDREJA Gradivo: 1. razred  andreja.brinovec@osnhr.si
CIMEŠA DAJANA Gradivo: TJA, 5.razred 
Naloge: 5. razred
SLJ 1,   SLJ 2
MAT 1MAT 2
 dajana.cimesa@osnhr.si
DERSTVENŠEK HELENA  Gradivo  helena.derstvensek@guest.arnes.si
DOKMANAC MANUELA  manuela.dokmanac@osnhr.si
DOLANC  POLONA  polona.dolanc.vidovic@osnhr.si
DORNIK LUCIJA Gradivo: GEO  lucija.dornik@osnhr.si
POGRAJC DEBEVEC MARJANA Gradivo:
ROM in NIP RAČUNALNIŠTVO
 marjana.pograjc@osnhr.si
GORNIK LJUDMILA Gradivo:  8. razred
(prebavila)
6. a, 1. skupina
 pomocnica@osnhr.si
GROM SABINA  Komunikacija s starši o delu
učencev na domu poteka preko e-pošte in telefona
 sabina.grom@osnhr.si
IZGORŠEK  MATEJA Učenci po dogovoru
izvajajo pohode, teke v
naravi, šprinte in
kolesarjenje.
 mateja.izgorsek@osnhr.si
JAGARINEC ALEKSANDRA  aleksandra.jagarinec@guest.arnes.si
JAKOB JERNEJ Vsebine in navodila za geografijo se nahajajo v šolski spletni učilnici:
ucilnica.osnhr.si
Učenci so seznanjeni z uporabo spletnih učilnic. Vsak ima svoje geslo in uporabniško ime.
 jernej.jakob@osnhr.si
JAKOPIČ DAVID Učenci po dogovoru
izvajajo pohode, teke v
naravi, šprinte in
kolesarjenje.
 david.jakopic@osnhr.si
JERŠIN URŠKA ZOJA  Gradivo: LUM in NUM  urska.zoja.jersin@osnhr.si
KLEP MAJA Gradivo: SJK in TJA
Gradivo1:
Gradivo:
Gradivo:
 maja.klep@osnhr.si
KLOPČIČ KSENIJA Gradivo: 4 a. in 4.b razred
Publikacija
 ksenija.klopcic@osnhr.si
KOPUŠAR KAJA  Učenci po dogovoru
izvajajo pohode, teke v
naravi, šprinte in
kolesarjenje.
 kaja.kopusar@osnhr.si
KOPUŠAR MILOŠ  milos.kopusar@osnhr.si
KOVAČIČ ROSANA  Gradivo: 3. razred  rosana.kovacic@osnhr.si
KRALJ JERNEJA  jerneja.kralj@osnhr.si
KRALJ TADEJ Gradivo:  SLJ, 7. razred
Gradivo: SLJ, 7., 8., 9. razred
 tadej.kralj@osnhr.si
KRESNIK TANJA Gradivo: SLJ, 6. a, 6.  
Gradivo: 9. razred (2., 3. skupina)
 tanja.kresnik@osnhr.si
KREŽE NATAŠA  Gradivo: 3. c razred  natasa.kreze@guest.arnes.si
KURNIK ROMANA
LADIHA BELINDA Gradivo: 6. c razred  podruznica-dol@osnhr.si
LAZAR NINA Gradivo: 3. b razred  nina.lazar@osnhr.si
LAZNIK MAJA
LIPOVŠEK LUCIJA Gradivo: SLJ  in ŠNO  lucija.lipovsek@osnhr.si
MARINKO MIRA Gradivo:
Ornament,
Ornament1,
Zgodovina
Delo doma:
Lum, ZGO, LS
 mira.marinko@osnhr.si
MARKELJ DARJA Gradivo:  7. razred
Rastlinski organi: 1  2  3
 darja.markelj@osnhr.si
PAVELŠEK MILENA Gradivo: TJA,  4., 6., 7., 8. in 9. razred  milena.pavelsek@osnhr.si
PAVLIN NINA  nina.pavlin@osnhr.si
PEŠEC JOLANDA  jolanda.pesec@osnhr.si
PETERLIN ANDREJA
POLUTNIK IRIS Gradivo: 2. razred
Gradivo: 4. razred
 iris.polutnik@osnhr.si
RADEŠIĆ OPRESNIK ARIJANA Gradivo:
GOS, 6. razred
SPH, 7., 8. in 9. razred
NAR, 7L
NAR, 9L
GOS, 7L
GOS, 9L
 arijana.radesic.opresnik@osnhr.si
RADEŠIĆ SABINA  sabina.radesic@osnhr.si
RAZPOTNIK ALENKA  alenka.razpotnik@osnhr.si
RAZPOTNIK ŠPELA Dogovor s starši:
komuniciranje po e-pošti
spylaa@gmail.com
ROJKO MOJCA  mojca.rojko@osnhr.si
SENČAR IRENA  Gradivo:
video1 Ideje,   Gumbi 
video2, WCrolice
video3:
Pravljica, Trije medvedki
 irena.sencar@osnhr.si
SLAPNIČAR JANKO GRADIVO
Izbirni predmet:
robotika in tehnika
 janko.slapnicar@guest.arnes.si
STJEPIĆ MARIJANA Učenci so gradivo za domače delo dobili
že v šoli.
 stjepic.marjana@osnhr.si
STOPAR KOHNE JADVIGA  Gradivo: 1. razred  jadvigastopar@hotmail.com
STROPNIK ALJA  Gradivo: OPB-NIS  alja_stropnik@hotmail.com
STRNIŠA GREGOR Gradivo:
NEM
TJA 7L in 9L
 gregor.strnisa@osnhr.si
ŠANTEJ TINA Gradivo za 14 dni:
ZGO, 7. a, 7. b, 7. c in 7. č
9. razred
IP TEV 
IP RAD 
DKE, 7. razred
DKE, 8. razred
ZGO, 8.b, 8.c
 tina. santej@osnhr.si
ŠEŠKO SAŠA  sasa.sesko@osnhr.si
ŠKOBERNE MARTINA  martina.skobrne@osnhr.si
ŠOLN ZDENKA  Gradivo: TIT  zdenka.soln@guest.arnes.si
ŠTORMAN ALEKSANDRA  Gradivo: MAT  aleksandra.storman@osnhr.si
ŠULIGOJ JANA Gradivo: TJA, 6., 7., 8., 9. razred  jana.suligoj@osnhr.si
TOPLAK MAJA Gradivo: TJA 
5. razred
 eAsistent
TUŠEK VOJKA  Gradivo:
1. teden
2. teden
 vojka.tusek@osnhr.si
UČAKAR DOMEN
Gradivo:
KEM: 8., 9. razred
BIO: 8.c
BIO: 9. razred
 domen.ucakar@osnhr.si
URBANC CELESTINA Gradivo za 14 dni:
TJA ,  7., 8., 9. razred
 celestina.urbanc@osnhr.si
URLEP JANJA Gradivo: 4. c razred  janja.urlep@osnhr.si
WEBER GOLJUF SIMONA Gradivo:
GUM, 4. –  9. razred
 simona.weber.goljuf@osnhr.si
ZAKOŠEK ANDREJA Gradivo:
5. razred
 andreja.zakosek@osnhr.si
ZAKRAJŠEK MATEJA Gradivo:
OPB za 1. in 2. razred
 mateja.zakrajsek@osnhr.si
ZUPAN BREDA  zupan.breda@osnhr.si