Knjižnica bo v šolskem letu 2019/20  odprta:           

Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani šole, oglasnih deskah in vratih knjižnice.

Informacije o gradivu knjižnice in njegovi dostopnosti lahko uporabniki preverijo tudi preko COBISS/OPAC-a na spletni strani: http://www.cobiss.si/ oz. preko povezave na spletni strani šole: https://www.osnhr.si/knjiznica/.

Urnik odprtosti bo objavljen na oglasnih deskah, na vratih knjižnice ter na spletni strani šole. Urnik se lahko še spremeni v dogovoru z vodstvom šole.

Na matični šoli imajo učenci na voljo tudi dva računalnika z možnostjo dostopa do interneta, ki ju lahko uporabljajo v skladu s sprejetimi pravili.