Izbor učbenikov in učnih gradiv poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (UL 12/2020).

 

Učenci šole si učbenike izposodijo za tekoče šolsko leto in jih ob koncu šolskega leta vrnejo. Izposoja je brezplačna. Na učbenike se naročajo (oz. ne naročajo) v juniju za prihodnje šolsko leto.

 

letošnjem letu bomo na OŠ NHR Hrastnik uporabljali:

  1. UČBENIKI: UČBENIKI ZA 2023/24 (tudi IZBIRNI PREDMETI)
  2. DELOVNI ZVEZKI: DELOVNI ZVEZKI ZA 2023/24 (tudi IZBIRNI PREDMETI (obvezni in neobvezni))

 

Oddelki NIS (OŠ s prilagojenim programom, LOG):

  1. UČBENIKI in DELOVNI ZVEZKI: UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI za oddelke NIS 2023/24

 

Učbenike ob koncu šolskega leta učenci vrnejo, zato jih primerno ZAŠČITITE – vendar tako, da bo NALEPKA S ČRTNO KODO VIDNA. Vanje učenci ne pišejo in zanje skrbijo, sicer so dolžni plačati odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju US.

Učenci od 1. do 3. razreda dobijo v uporabo v šoli tudi komplet delovnih zvezkov – DZ, ki jih ne vračajo.

Za učence od 4. do 9. razreda boste DZ kupili starši. Pri nakupu bodite pozorni na t.i. EAN kodo (13-mestna številka), ki je navedena tako pri učbenikih kot DZ (ne velja za gradiva za oddelke NIS, kjer koda tudi ni navedena).

Ker se nekateri izbirni predmeti lahko izvajajo v več razredih (npr. v 7.,  8. ali 9. razredu), pri nakupu izberete DZ za izbirni predmet, ki si ga je izbral vaš otrok (ne glede na razred).

V primeru prešolanja, odselitve med šolskim letom, ipd. učenci UČBENIKE VRNEJO (velja za vse), DELOVNIH ZVEZKOV pa ne (velja za učence od 1. do 3. razreda).

 POZOR !!!

V primeru, da si vaš otrok ne bo izposodil učbenikov iz Učbeniškega sklada (jih boste kupili sami ali jih ne boste potrebovali iz drugih razlogov), izpolnite IZJAVO.

Pripravila

Daša Ramšak