V četrtek, 23. aprila bo potekal dan s posebnimi vsebinami:

DATUM RAZRED RAZREDNIČARKA GRADIVO
30. MAREC do 4. APRIL 1
2
3
Razpotnik Špela
4
5
Grom Sabina
6
7
9
Dolanc Polona  Arijana Opresnik Radešič
Bivanje in okolje – GOS, 7L (Arijana Opesnik Radešič) 

Od zrna do hlebca 7L NAR čet (Arijana Opresnik Radešič)  
Njiva in polje 7L NAR tor čet (Arijana Radešič Opresnik)
Osnove higiene – GOS, 9L (Arijana Opresnik Radešič)
Odboj in lom svetlobe 9L NAR tor sre čet (Arijana Radešič Opresnik) 
Zdenka Šoln
6l TIT TOR 
6l RO SREDA
6 l_TIT_ČET
7l, 9l TIT TOR
7l, 9l, TIT SREDA 
6. APRIL
do 10. APRIL
1
2
3
Razpotnik Špela
4
5
Grom Sabina
6
7
9
Dolanc Polona Arijana Opresnik Radešič
Poljščine, 7L
Človeško telo NARAVOSLOVNI DAN LOG 6., 7L 
Bivanje in okolje, potaknjenc rastlinjak 7L_GOS
Svetloba in barve, 9L NAR
Ponavljanje: UL, 9L SVETLOBA 
Setveni koledar in delo na vrtu GOS-9L 
Zdenka Šoln
6l_TIT TOREK
7l TIT TOREK
9l TIT TOREK
13. APRIL
do 17. APRIL
1
2
3
Razpotnik Špela
4
5
Grom Sabina
6
7
9
Dolanc Polona Arijana Opresnik Radešič
Rastlinski organi,  7L NAR
Ponavljanje učni list, 9L SVETLOBA
Svetloba, 9L NAR PONOVITEV 
Elektrika, NAR 9L    
20. APRIL
do 24. APRIL
1
2
3
Razpotnik Špela V četrtek, 23. aprila bo potekal dan s posebnimi vsebinami:

4
5
Grom Sabina V četrtek, 23. aprila bo potekal dan s posebnimi vsebinami:

6
7
9
Dolanc Polona torek, Živali na polju, NAR 7L 
torek,  Rešitve ponavljanja
Učni list: SVETLOBA, NAR 9L 

sreda, Pisno prev. znanja, NAR 9L  
V četrtek, 23. aprila bo potekal dan s posebnimi vsebinami: