Zaključna razstava izdelkov učenk, ki so obiskovale likovni krožek v

šolskem letu 2016/17 na PŠ Dol.