DATUM GRADIVO in UČITELJ
30. MAREC – 30. APRILA Interesna dejavnost (Simona Weber Goljuf)
Utrjevanje črk (Jolanda Pešec)
 1. MAJ – 31. MAJ  MPZ (Simona Weber Goljuf)
 1. JUNIJ – 24. JUNIJ  OPZ – gradivo za delo daljavo