RAZPORED DEŽURSTVA ZA UČENCE, KI ČAKAJO NA POUK

MATIČNA ŠOLA
DAN
URA
DEŽURNI UČITELJ
UČILNICA
PONEDELJEK 6. M. PAVELŠEK 30 (TJA)
TOREK 5. N. LAVRIČ 10 (5.B)
6. N. LAVRIČ 10 (5.B)
SREDA 5. M. IZGORŠEK VV LOG
6. I. BREČKO/V. TUŠEK VV LOG
ČETRTEK 6. R. KOVAČIČ/D. BABIČ/M. PAVELŠEK 1.A
PETEK 5. M. ROJKO VV LOG
6. S. RADEŠIĆ/J. JAKOB/I. BREČKO 2.A
PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL

 

URA

PON TOR SRE ČET

PET

1

 A in B urnik7.c  8 učencev

čakajo redno 2.uro

Romana Verdel

A in B urnik7.c   4 učenci

čakajo redno 2.uro

8.c   6 učencev čaka na redno 2.uro

 Peter Šuštar

B-urnik8.c   8 učencev

Čaka na redno 2.uro

Veronika Ristovič

5

A in B urnik9.c  3 učenke čakajo na IP NI3

Polona Vidmar

(knjižnica)

A in B urnik6.c   1 učenec

gre v varstvo vozačev do 14.10

B-urnik5.c  6 učencev

čaka na MPZ

8.c   1 učenec čaka na OGK

Belinda Ladiha

A-urnik

8.c   1 učenka čaka na OGK

A in B-urnik7.c  4 učenci čakajo na IP RAD

Polona Vidmar

(knjižnica)

6

A in B urnik8.c  1 učenka čaka na IP FRA

Polona Vidmar

(knjižnica)

 

B-urnik9.c  11 učencev čaka OGK

Jana Šuligoj

A in B-urnik7.c  4 učenci čakajo na IP RAD

Polona Vidmar

(knjižnica)

PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL

Dežurni učitelj določi prostor, kjer se zberejo učenci, ki so dolžni obvezno prihajati v varstvo.

Odhodi iz šole NISO DOVOLJENI. Dežurni učitelj vodi evidenco prisotnosti učencev.