RAZRED VSEBINA NOSILCI ČAS
1. Na Gorenjsko Helena Borovšak junij 2019
2. Pohod na Jelenov greben Sabina Radešić junij 2019
3. Gledališko doživetje – LG Ljubljana Rosana Kovačič junij 2019
4. Gledališče Ladiha marec 2019
5. Etnografska pot Toplak oktober 2018
5. Notranjska Toplak maj 2019
6. Tehniški muzej Bistra – Lipica Belinda Ladiha 14.  6. 2019
7. Štajerska – Rogatec, Ptujska gora, Ptujski grad Klemen Turnšek 14 6. 2019
7. Jama Pekel, gozdna učna pot, Rimska nekropola Domen Učakar 3. 10. 2018
8. Reaktor Podgorica, Hiša eksperimentov, Botanični vrt Helena Derstvenšek 14. 6. 2019
9. JE Krško, HE Brestanica, GEN Helena Derstvenšek 5. 3. 2019
NIS

6,8.,9.

Logarska dolina – etnografska pot Toplak oktober 2018
IP PROGRAM IZBIRNIH PREDMETOV
7., 8., 9. IP Vzgoja za medije – televizija: ogled televizijske hiše Pop Tv in Kanal A (Dol in Hrastnik) Tina Šantej november 2018
8., 9. POK: Ogled laboratorija Domen Učakar marec / april 2019
7., 8., 9. LS: Ogled likovne delavnice delavnice Mira Marinko April 2019
7., 8., 9. DIP: Opazovanje neba Helena Derstvenšek marec 2019
ISP ZA NADARJENE : Dan očarljivih rastlin Ljudmila Gornik 24. 5. 2019

 

OPOMBA: VEČINA EKSKURZIJ SE POVEZUJE TUDI Z REALIZACIJO DNEVOV DEJAVNOSTI PO POSAMEZNIH RAZREDIH.