Delovanje v času ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19

Vstopanje v knjižnico in gibanje po njej:
  • V knjižnico vstopajo le zdravi.
  • Uporabniki vstopajte posamezno.
  • Ob vstopu si razkužite roke.
  • Poskrbite za varnostno razdaljo (1,5–2 m). V knjižnici sta lahko istočasno le 2 uporabnika.
  • Uporabljajte masko ali drugo zaščitno sredstvo.
  • Uporaba izkaznic je priporočena, ni pa obvezna. Zagotovljeno je brezstično poslovanje.
Odprtost knjižnice oz. izposoja:

Gradivo si bo možno izposoditi po vnaprej določenem urniku oz. dogovoru, in sicer:
učenci od 1. do 3. razreda + oddelki NIS in PPVI-a V SKUPINAH v dogovoru z razredniki.

V knjižnico NE PRIHAJAJO s starši oz. skrbniki.

 učenci od 4. do 9. razreda individualno z upoštevanjem navodil NIJZ (V knjižnici sta lahko istočasno le 2 uporabnika):

HRASTNIK: 11.55 do 14.00 (vsak dan)
DOL: 12.30 do 14.20 (ponedeljek, četrtek, petek
)

Dostop do polic z gradivom je omejen→ željeno gradivo poišče knjižničarka (uporabnik počaka, da knjižničarka gradivo poišče in prinese s polic).

Vračanje gradiva:

Uporabniki gradivo vračajo v za to namenjeno škatlo v knjižnici, ki je pripravljena posebej za vsak dan v tednu. Vrnjeno gradivo se lahko ponovno izposodi šele po tridnevni karanteni.

Protokol ravnanja v šolski knjižnici si lahko tudi natisnete.