Govorilne ure in roditeljski sestanki

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE (seznam po učiteljih)

SKUPNE GOVORILNE URE za šolsko leto 2019/20

MESECMATIČNA ŠOLA HRASTNIKPŠ DOL
OKTOBER12. 10. 2020
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
Odsotna: Celestina Urbanc
13. 10. 2020
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
NOVEMBER16. 11. 2020
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
17. 11. 2020
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
DECEMBER14. 12. 2020
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
Odsotna: Ljudmila Gornik
15. 12. 2020
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
Odsotna: Ljudmila Gornik
JANUAR11. 1. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
Odsotna: Simona Weber Goljuf
12. 1. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
MAREC15. 3. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
Odsotni:
Simona Weber Goljuf
Anja Biljana Lenart
16. 3. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
Odsotna: Anja Biljana Lenart
APRIL12. 4. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
Odsotni:
Simona Weber Goljuf
13. 4. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
JUNIJ

V času skupnih govorilnih ur so vam poleg razrednikov na voljo tudi ostali učitelji, ki poučujejo vašega otroka, delavke svetovalne službe in vodstvo šole, pri katerih lahko dobite informacije v zvezi z vašim otrokom. Govorilne ure bodo vselej ob 17. uri.

Starši lahko pridejo na pogovor k učitelju in razredniku v dopoldanskih urah, udeležijo pa se lahko tudi popoldanskih skupnih govorilnih ur.

RODITELJSKI SESTANKI

SESTANEKMESEC
Uvodni sestanek za starše prvošolcev28. 8. 2019
1. roditeljski sestanek9. 9. - 13. 9. 2019
2. roditeljski sestanek12. 11. 2019 (5. r)
9. 12. 2019 (9. r)
16. 12. - 20. 12. 2019 (NIS, PPVI)
27. 1. - 31. 1. 2020 (6. r)
10. - 14. 2. 2020 (1., 2., 3., 7., 8. r)
23. 3. in 27. 3. 2020 (4. r)
3. roditeljski sestanek20. 4. 2020 (5. r)
11. - 15. 5. 2020 (9. r.)
18. - 22. 5. 2020
(1. - 4. r., 6. - 8., NIS in PPVI)
4. roditeljski sestanekpo potrebi

Razredniki bodo pripravili tri roditeljske sestanke, po potrebi pa tudi več.

 VABLJENI TUDI DRUGAČE …

Starši boste med šolskim letom vabljeni na prireditve, dneve dejavnosti, delavnice in druga neformalna srečanja.