DOPOLDANSKE GOVORILNE URE (seznam po učiteljih)

SKUPNE GOVORILNE URE za šolsko leto 2019/20

MESECMATIČNA ŠOLA HRASTNIKPŠ DOL
OKTOBER11. 10. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
Odsotni učiteljici: Simona Weber Goljuf in Milena Pavelšek
12. 10. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
NOVEMBER8. 11. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
Odsoten učitelj: Nermin Bajramović
9. 11. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
DECEMBER13. 12. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00

14. 12. 2021
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00

JANUAR10. 1. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
Odsotni učitelji: Tadej Kralj, Maja Jakob, David Jakopič in Kaja Kopušar
11. 1. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 00 do 18.00
Odsotna učiteljica: Jana Šuligoj
MAREC14. 3. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17.30 do 18.30
Odsotni učitelji: Domen Učakar in Iris Polutnik
15. 3. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17.30 do 18.30
APRIL4. 4. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17. 30 do 18.30
Odsotna učitelja: Tajda Urh in Gregor Strniša

5. 4. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17.30 do 18.30
Odsotna učiteljica: Tajda Urh
MAJ30. 5. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17.30 do 18.30
31. 5. 2022
razredniki: od 17.00 do 19.00
nerazredniki: od 17.30 do 18.30

V času skupnih govorilnih ur so vam poleg razrednikov na voljo tudi ostali učitelji, ki poučujejo vašega otroka, delavke svetovalne službe in vodstvo šole, pri katerih lahko dobite informacije v zvezi z vašim otrokom. Govorilne ure bodo vselej ob 17. uri.

Starši lahko pridejo na pogovor k učitelju in razredniku v dopoldanskih urah, udeležijo pa se lahko tudi popoldanskih skupnih govorilnih ur.

RODITELJSKI SESTANKI

SESTANEKMESEC
Uvodni sestanek za starše prvošolcev28. 8. 2019
1. roditeljski sestanek9. 9. - 13. 9. 2019
2. roditeljski sestanek12. 11. 2019 (5. r)
9. 12. 2019 (9. r)
16. 12. - 20. 12. 2019 (NIS, PPVI)
27. 1. - 31. 1. 2020 (6. r)
10. - 14. 2. 2020 (1., 2., 3., 7., 8. r)
23. 3. in 27. 3. 2020 (4. r)
3. roditeljski sestanek20. 4. 2020 (5. r)
11. - 15. 5. 2020 (9. r.)
18. - 22. 5. 2020
(1. - 4. r., 6. - 8., NIS in PPVI)
4. roditeljski sestanekpo potrebi

Razredniki bodo pripravili tri roditeljske sestanke, po potrebi pa tudi več.

 VABLJENI TUDI DRUGAČE …

Starši boste med šolskim letom vabljeni na prireditve, dneve dejavnosti, delavnice in druga neformalna srečanja.