Govorilne ure in roditeljski sestanki

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE (seznam po učiteljih)

SKUPNE GOVORILNE URE za šolsko leto 2018/19

MESECMATIČNA ŠOLA HRASTNIKPŠ DOL
OKTOBER8. 10. 20189. 10. 2018
NOVEMBER12. 11. 201813. 11. 2018
DECEMBER10. 12. 201811. 12. 2018
JANUAR7. 1. 20198. 1. 2019
MAREC11. 3. 201912. 3. 2019
APRIL8. 4. 20199. 4. 2019
MAJ27. 5. 201928. 5. 2019

V času skupnih govorilnih ur so vam poleg razrednikov na voljo tudi ostali učitelji, ki poučujejo vašega otroka, delavke svetovalne službe in vodstvo šole, pri katerih lahko dobite informacije v zvezi z vašim otrokom. Govorilne ure bodo vselej ob 17. uri.

Starši lahko pridejo na pogovor k učitelju in razredniku v dopoldanskih urah, udeležijo pa se lahko tudi popoldanskih skupnih govorilnih ur.

RODITELJSKI SESTANKI

SESTANEKMESEC
Uvodni sestanek za starše prvošolcev29. 8. 2018
1. roditeljski sestanek10. 9. - 14. 9. 2018
2. roditeljski sestanek28. 1. - 2. 2. 2018
(1., 3., 6., 8. razred)

5. 11. - 9. 11. 2018
(7. razred)

26. 11. - 30. 11. 2018
(5. razred)

10. 12. - 14. 12. 2018
(2., 9. razred)

16. 12. - 20. 12. 2018)
(NIS, PPVI)

18. - 22. 3. 2019
(4. razred)
3. roditeljski sestanek6. - 10. 5. 2019
(9. razred)

13. - 17. 5. 2019
(1. - 8. razred)

23. 4. - 26. 4. 2019
(5. razred)
4. roditeljski sestanekpo potrebi

Razredniki bodo pripravili tri roditeljske sestanke, po potrebi pa tudi več.

 VABLJENI TUDI DRUGAČE …

Starši boste med šolskim letom vabljeni na prireditve, dneve dejavnosti, delavnice in druga neformalna srečanja.