Govorilne ure in roditeljski sestanki

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE (seznam po učiteljih)

SKUPNE GOVORILNE URE za šolsko leto 2019/20

MESECMATIČNA ŠOLA HRASTNIKPŠ DOL
OKTOBER14. 10. 201915. 10. 2019
NOVEMBER18. 11. 201919. 11. 2019
DECEMBER16. 12. 201917. 12. 2019
JANUAR13. 01. 202014. 01. 2020
MAREC09. 03. 202010. 03. 2020
APRIL06. 04. 202007. 04. 2020
JUNIJ01. 06. 202002. 06. 2020

V času skupnih govorilnih ur so vam poleg razrednikov na voljo tudi ostali učitelji, ki poučujejo vašega otroka, delavke svetovalne službe in vodstvo šole, pri katerih lahko dobite informacije v zvezi z vašim otrokom. Govorilne ure bodo vselej ob 17. uri.

Starši lahko pridejo na pogovor k učitelju in razredniku v dopoldanskih urah, udeležijo pa se lahko tudi popoldanskih skupnih govorilnih ur.

RODITELJSKI SESTANKI

SESTANEKMESEC
Uvodni sestanek za starše prvošolcev28. 8. 2019
1. roditeljski sestanek9. 9. - 13. 9. 2019
2. roditeljski sestanek12. 11. 2019 (5. r)
9. 12. 2019 (9. r)
16. 12. - 20. 12. 2019 (NIS, PPVI)
27. 1. - 31. 1. 2020 (6. r)
10. - 14. 2. 2020 (1., 2., 3., 7., 8. r)
23. 3. in 27. 3. 2020 (4. r)
3. roditeljski sestanek20. 4. 2020 (5. r)
11. - 15. 5. 2020 (9. r.)
18. - 22. 5. 2020
(1. - 4. r., 6. - 8., NIS in PPVI)
4. roditeljski sestanekpo potrebi

Razredniki bodo pripravili tri roditeljske sestanke, po potrebi pa tudi več.

 VABLJENI TUDI DRUGAČE …

Starši boste med šolskim letom vabljeni na prireditve, dneve dejavnosti, delavnice in druga neformalna srečanja.