MATIČNA ŠOLA HRASTNIK

VELJA ZA URNIKA A in B razen tam, kjer je specificirano

IME PRIIMEK GU RAZREDNIK
DARJA BABIČ PET. 3. URA 1.a
MOJCA  ROJKO PET. 3. URA /
JADVIGA STOPAR KOHNE PET. 4. URA 1.b
ANDREJA BRINOVEC PET. 4. URA /
VOJKA TUŠEK ČET, 2. URA 2. a
SABINA RADEŠIĆ PET, 1. URA 2. b
SAŠA ŠEŠKO TOR, 4.URA 2.c
ROSANA KOVAČIČ ČET. 3. URA 3.a
NINA LAZAR ČET. 3. URA 3.b
AJDA PANTNER SRE. 4. URA 4.a
JERNEJA KRALJ TOR. 2. URA 4.b
DAJANA CIMEŠA/
MIRA KOLANDER
ČET. 4. URA 5.a
MAJA TOPLAK A in B sreda 6. URA 5.b
JERNEJ JAKOB PON. 4. ura, B urnik 6.a
MIRA MARINKO TOR. 5.ura 6.b
TINA ŠANTEJ A ČET. 1. URA 7.a
SIMONA WEBER GOLJUF A in B urnik: PON. 3.URA 7.b
TADEJ KRALJ A in B urnik: PON. 4.URA 8.a
BRIGITA REPEK JUVAN TOR, 4.URA 8.b
CELESTINA URBANC A in B urnik: PET. 1. URA 9.a
TANJA KRESNIK PON. 2. URA 9.b
DARJA MARKELJ HR. SRE. 1. URA/A Dol, PON, 5. URA/A NADOMESTNI RAZREDNIK 6.a
ARIJANA RADEŠIČ OPRESNIK PON. 4. URA (HR) PET. 5. URA (DOL) NADOMESTNI RAZREDNIK 6.b
MILOŠ KOPUŠAR A urnik (HR) petek 2. ura B urnik (DOL) Ssreda 3. ura NADOMESTNI RAZREDNIK

7. a

GREGOR STRNIŠA A urnik (HR) ponedeljek, 4. ura B urnik (DOL) torek, 3. ura NADOMESTNI RAZREDNIK

7. b

JANKO SLAPNIČAR

 

TOR, 3. URA (Hr)

PON,12.55-13.20(Dol)

NADOMESTNI RAZREDNIK

8. a

MAJA JAKOB A in B urnik: torek, 3. URA NADOMESTNI RAZREDNIK

9. b

JANKO SLAPNIČAR ponedeljek, 4. ura – A (Dol), sreda, 4. ura – B (HR) NADOMESTNI RAZREDNIK

8. b

DOMEN UČAKAR B urnik (HR) petek 3. ura B urnik (DOL) torek 6. ura NADOMESTNI RAZREDNIK

9. a

MILENA PAVELŠEK PON 4. URA, A in B NADOMESTNI RAZREDNIK

8.a

HELENA DERSTVENŠEK B urnik sreda, 2. ura
JANJA BOMBEK PETEK, 3. URA
ZDENKA ŠOLN PON, 3. URA OPB 2
IRIS POLUTNIK Dol, sreda, 6. ura/B
hr, pet. 5. ura/A
LJUDMILA GORNIK SRE, 3. URA
MATEJA IZGORŠEK A urnik (HR) torek 4. ura B urnik (DOL) petek 2. ura
MATEJA ZAKRAJŠEK A urnik  – PETEK 7. ura, kabinet 3RS
 MARJANA POGRAJC DEBEVEC  TOR. 2. URA

 

ODDELKI ZA IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

VELJA ZA URNIKA A in B razen tam, kjer je specificirano.

 

IME PRIIMEK GU RAZREDNIK
SLAVICA MAJCEN/MARIJANA STJEPIĆ ČET. 3. URA PPVI  IV. in VI. stop.
ŠPELA RAZPOTNIK TOR. 7. URA NIS 2., 3.
SABINA GROM TOR. 1. URA NIS 4., 5
POLONA DOLANC TOR, 4. URA NIS  5., 6., 7. ,9.
NINA PAVLIN SRE, 7. URA PPVI I. in III. ST.
MARTINA ŠKOBERNE SRE, 4. URA OPB

  PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL

VELJA ZA URNIKA A in B razen tam, kjer je specificirano

 

IME PRIIMEK GU RAZREDNIK
NATALIJA SELINŠEK/KSENIJA KLOPČIČ SRE. 4. URA 1.č
HELENA BOROVŠAK SRE. 4. URA 1.č
ALEKSANDRA JAGARINEC PON. 4. URA 1.c
MARTINA GLINŠEK PON. 4. URA 1.c
MAJA LAZNIK PON. 3. URA 2.č
NATAŠA KREŽE PON. 2. URA 3.c
JANJA URLEP  SRE. 1. URA 4.c
ANDREJA ZAKOŠEK SRE. 4. URA 5.c
MAJA KLEP PON, 3. URA 6.c
MATEJA IZGORŠEK PET, 2. URA – B urnik 7.c
ALEKSANDRA ŠTORMAN PON. 2. URA 7.č
JANA ŠULIGOJ ČET, 4. URA 8.c
HELENA DERSTVENŠEK B urnik, ČET. 3.URA 9.c
LUCIJA LIPOVŠEK  Dol, SRE. 4. URA
BELINDA LADIHA  Dol, ČET. 3. URA
ALENKA RAZPOTNIK Dol, TOR. 5. URA/B
HR, PET. 5. URA/A
DOMEN UČAKAR  ČET. 6. URA Dol,
PET. 3. URA HR
URŠKA ZOJA JERŠIN Dol SRE., 2. URA
HR, PON. 3. URA
JERNEJ JAKOB ČET, 6. URA  B urnik
MARJANA POGRAJC DEBEVEC PET, 2. URA
TINA ŠANTELJ  B SRE. 4. URA (Dol)
LUCIJA DORNIK A SRE. 1. URA (HR),
B PET. 4. URA (Dol)