Izbor učbenikov in učnih gradiv poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (UL 12/2020).

V šolskem letu 2021/2022 bomo na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik uporabljali:

  1. UČBENIKI: UČBENIKI ZA 2021/22, 1. do 9. razred, tudi IZBIRNI PREDMETI
  2. DELOVNI ZVEZKI:DELOVNI ZVEZKI ZA 2021/22, 1. do 9. razred, tudi IZBIRNI PREDMETI (obvezni in neobvezni)

 

Oddelki NIS (OŠ s prilagojenim programom, LOG)

  1. UČBENIKI: UČBENIKI za oddelke NIS 2021/22
  2. DELOVNI ZVEZKI: DZ za oddelke NIS 2021/22

Učbenike ob koncu šolskega leta učenci vrnejo, zato jih primerno ZAŠČITITE – vendar tako, da bo NALEPKA S ČRTNO KODO VIDNA. Vanje ne pišejo in zanje skrbijo, sicer so dolžni plačati odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju US.

Učenci  od 1. do 3. razreda dobijo v uporabo v šoli tudi komplet delovnih zvezkov – DZ, ki jih ne vračajo.

V primeru prešolanja, odselitve med šolskim letom, ipd. učenci UČBENIKE VRNEJO (velja za vse), DELOVNIH ZVEZKOV pa ne (velja za učence od 1. do 3. razreda).

Za vse ostale učence (od 4. do 9. razreda) boste DZ kupili starši. Pri nakupu bodite pozorni na t.i. EAN kodo (13-mestna številka), ki je navedena tako pri učbenikih kot DZ (ne velja za gradiva za oddelke NIS, kjer koda tudi ni navedena).

POZOR !!!

Spoštovani starši oz. skrbniki!
V primeru, da si vaš otrok ne bo izposodil učbenikov iz Učbeniškega sklada (jih boste kupili sami ali jih ne boste potrebovali iz drugih razlogov), izpolnite IZJAVO.

Pripravila: Nevenka Stoklasa