Učitelj Kontakt za vprašanja
BABIČ DARJA darja.babic@osnhr.si
BAJRAMOVIĆ NERMIN nermin.bajramovic@guest.arnes.si
BOMBEK JANJA janja.bombek@guest.arnes.si
BOROVŠAK HELENA helena.borovsak@osnhr.si
BRINOVEC ANDREJA andreja.brinovec@osnhr.si
CIMEŠA DAJANA dajana.cimesa@osnhr.si
DERSTVENŠEK HELENA helena.derstvensek@guest.arnes.si
DOLANC  POLONA polona.dolanc.vidovic@osnhr.si
DORNIK LUCIJA lucija.dornik@osnhr.si
POGRAJC DEBEVEC MARJANA oshrastnik@gmail.com
GORNIK LJUDMILA pomocnica@osnhr.si
mili.gornik@gmail.com
GROM SABINA sabina.grom@osnhr.si
IZGORŠEK  MATEJA mateja.izgorsek@osnhr.si
JAGARINEC ALEKSANDRA aleksandra.jagarinec@guest.arnes.si
JAKOPIČ DAVID david.jakopic@osnhr.si
JAKOB JERNEJ jernej.jakob@osnhr.si
JERŠIN URŠKA ZOJA urska.zoja.jersin@osnhr.si
KLEP MAJA maja.klep@osnhr.si
KLOPČIČ KSENIJA ksenija.klopcic@osnhr.si
KOPUŠAR KAJA kaja.kopusar@osnhr.si
KOPUŠAR MILOŠ milos.kopusar@osnhr.si
KOVAČIČ ROSANA rosana.kovacic@osnhr.si
KRALJ JERNEJA razred.osnhr@gmail.com
KRALJ TADEJ tadej.kralj@osnhr.si
KRESNIK TANJA tanja.kresnik@osnhr.si
KREŽE NATAŠA natasa.kreze@guest.arnes.si
KURNIK ROMANA romana.kurnik@guest.arnes.si
LADIHA BELINDA podruznica6c@gmail.com
LAZAR NINA nina.lazar@osnhr.si
LAZNIK MAJA maja.laznik@osnhr.si
LIPOVŠEK LUCIJA  lucija.lipovsek@osnhr.si
MARINKO MIRA mira.marinko@osnhr.si
MARKELJ DARJA darja.markelj@osnhr.si
PAVELŠEK MILENA milena.pavelsek@osnhr.si
PAVLIN NINA nina.pavlin@osnhr.si
PEŠEC JOLANDA jolanda.pesec@osnhr.si
PETERLIN ANDREJA
POLUTNIK IRIS iris.polutnik@osnhr.si
RADEŠIĆ OPRESNIK ARIJANA arijana.radesic.opresnik@osnhr.si
RADEŠIĆ SABINA sabina.radesic@osnhr.si
RAZPOTNIK ALENKA alenka.razpotnik@osnhr.si
RAZPOTNIK ŠPELA spylaa@gmail.com
ROJKO MOJCA mojca.rojko@osnhr.si
SELINŠEK NATALIJA razred3cdol@gmail.com
SENČAR IRENA irena.sencar@osnhr.si
SLAPNIČAR JANKO janko.slapnicar@guest.arnes.si
STOPAR KOHNE JADVIGA jadvigastopar@hotmail.com
STJEPIĆ MARIJANA stjepic.marjana@osnhr.si
STROPNIK ALJA alja_stropnik@hotmail.com
STRNIŠA GREGOR gregor.strnisa@osnhr.si
ŠANTEJ TINA tina. santej@osnhr.si
ŠEŠKO SAŠA  sasa.sesko@osnhr.si
ŠKOBERNE MARTINA martina.skobrne@osnhr.si
ŠOLN ZDENKA zdenka.soln@guest.arnes.si
ŠTORMAN ALEKSANDRA aleksandra.storman@osnhr.si
ŠULIGOJ JANA jana.suligoj@osnhr.si
TERŠEK ALENKA alenka.tersek@osnhr.si
TOPLAK MAJA maja.toplak@guest.arnes.si
TUŠEK VOJKA vojka.tusek337@gmail.com
UČAKAR DOMEN domen.ucakar@osnhr.si
URBANC CELESTINA milena.pavelsek@osnhr.si
jana.suligoj@osnhr.si
URLEP JANJA janja.urlep@osnhr.si
WEBER GOLJUF SIMONA simona.weber.goljuf@osnhr.si
ZAKOŠEK ANDREJA andreja.zakosek@osnhr.si
ZAKRAJŠEK MATEJA mateja.zakrajsek@osnhr.si